dotyczy: "Utworzenie parku rekreacyjnego w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy"

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu części działki nr 72/12 w Lisewie Malborskim obejmujące teren o powierzchni 2107,86 m2. Zakres inwestycji obejmuje budowę nowych ciągów pieszych o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej gr 6 cm o powierzchni 323,58 m2 oraz szerokości 1,20-1,50 m. Zaplanowano montaż elementów siłowni zewnętrznej: wyciąg górny odwodziciel, zestaw wioślarz, rowerek i prasa nożna oraz montaż urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń fizycznych typu street workout tj:: drążka wysokiego, poręczy oraz tablicy informacyjnej. W ramach małej architektury przewiduje się montaż 18 ławek, 9 koszy na śmieci, 5 stojaków na rowery 6-stanowiskowych, 2 siedzisk (ławostoły) oraz tablicy informacyjnej.

Zamawiający:

  • Gmina Lichnowy
  • ul. Tczewska 6
  • 82-224 Lichnowy

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Termin składania ofert:

  • 2018-02-02, godzina: 12:00