Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
10284z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa armatury sanitarnej

Przedmiot:

Dostawa armatury sanitarnej

Data zamieszczenia: 2018-01-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
50-316 Wrocław
ul. Bolesława Prusa 75-79
tel. 71 33 94 442
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-23 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Dostawa armatury sanitarnej

 

(NU.241/pn8_2018/KK)

 

Wymagany termin realizacji: od dnia 01.07.2018r. do dnia 30.06.2020r.

Postępowanie będzie prowadzone w procedurze określonej Zarządzeniem Nr 15/16 Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2016r.

 

Miejsce realizacji: Wrocław

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące.:

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.

Zamawiający wymaga potwierdzenia wykonania dostaw do innych Odbiorców:

50 000,00 zł brutto

 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych: 1 zadanie

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 208 w godz. 900 - 1400, lub pobrać ze strony internetowej www.mpk.wroc.pl.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii pok. nr 12 w zamkniętych kopertach oznaczonych:

"Oferta – Dostawa armatury sanitarnej”

do dnia 23.02.2018r. do godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi 23.02.2018r. o godz. 1300 w siedzibie Zamawiającego w pok. 9 (sala konferencyjna)

Kryteria oceny ofert:     - cena                                                                                      - 97%

- posiadanie sklepu lub hurtowni na terenie miasta Wrocławia    - 3%

 

 

Termin związania ofertą upływa 30 dni po terminie składania ofert.

 

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami:

Z – ca Kierownika Działu Logistyki – Zofia Woźniak, tel. (71 33 94 442).

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.