Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
10284z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu instalacji elektrycznej - oświetlenia klatek schodowych, wewnętrznej...

Przedmiot:

Wykonanie remontu instalacji elektrycznej - oświetlenia klatek schodowych, wewnętrznej linii zasilającej na klatkach schodowych, oświetlenia zewnętrznego budynków Spółdzielni

Data zamieszczenia: 2018-02-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada”
ul. 3 Maja 40
23-400 Biłgoraj
tel. 84 688–29–30
Województwo: lubelskie
Miasto: Biłgoraj
Wadium: 1820 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-01 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju informuje, że ogłasza przetarg na wykonanie:

1.     remontu instalacji elektrycznej oświetlenia klatek schodowych budynków ul. Szewska 5, Nadstawna 7 w Biłgoraju

Zakres prac  w budynku Nadstawna 7:

-       demontaż istniejącej instalacji oświetleniowej (w tym przewodów, wyłączników, puszek instalacyjnych, opraw oświetleniowych),

-       wykonanie nowej instalacji zasilającej (stosować przewody YDY 3x1,5 750V),

-       montaż opraw oświetleniowych z czujnikami ruchu, dokonać regulacji pracy opraw.

Zakres prac  w budynku Szewska 5:

-       demontaż elementów istniejącej instalacji oświetleniowej - wyłączników, opraw oświetleniowych,

-       zmiana instalacji zasilającej (połączyć instalację w puszkach wyłączników, zabezpieczyć puszki deklami),

-       montaż opraw oświetleniowych z czujnikami ruchu, dokonać regulacji pracy opraw.

L.p.

Adres

Przewód

Lampy

 

 

YDY 3x1,5 750V

wewn.

 

 

m (ok.)

szt.(ok.)

1.

Szewska 5

                                                            

24              

2.

Nadstawna 7

84           

15             

Należy zastosować lampy Voltea Detecta 8W/10W (ustawione na 8W).

Zdemontowane lampy należy przekazać do magazynu Spółdzielni.

2.     remontu instalacji elektrycznej - wewnętrznej linii zasilającej na klatkach schodowych w budynkach Kościuszki 30 i 97 w Biłgoraju:

Zakres prac  :

-       wymiana pionów zasilających na LYg 16 mm2 ,

-       remont tablic głównych administracyjnych (łącznie z wymianą zabezpieczeń na wyłączniki nadmiarowo-prądowe, wymianą przewodów zasilających licznik),

-       remont tablic piętrowych – w tym wymiana zabezpieczeń przedlicznikowych na wyłączniki nadmiarowo prądowe, wymiana przewodów zasilających licznik i wymiana puszek piętrowych na pierścienie rozgałęźne,

L.p.

Adres

Tablice

Tablice

Przewód

Przewód

 

 

administr.

pietrowe

LYg16mm2

LYg6mm2

 

 

szt.

szt.

mb(około)

mb(około)

1.

Kościuszki 30

3                

     45              

20         

570         

2.

Kościuszki 97

1                

4                

10         

20          

3.     remontu oświetlenia zewnętrznego budynków przy ul. Sienkiewicza 14 oraz 10A, C w Biłgoraju.

Zakres prac:

- demontaż istniejących lamp oświetlenia terenu (4szt.),

- montaż lamp wraz z zasilaniem wg. tabeli.

L.p.

Adres

Oprawa sodowa

Słup parkowy

Kabel

Rura

Przewierty

 

 

OCP-70 PC/II +

S-40C-3+fund.

YAKY

DVR 50

ręczne dla

 

 

lampa wls 70W

F75/200+złącza

4x16mm²

 

ruryØ50 pod

 

 

szt.

IZK(kpl)  szt.

mb (około)

mb (około)

obiekt. mb

1.

Sienkiewicza 14

3              

3              

90        

20          

10         

2.

Sienkiewicza 10A,C

1              

1               

45        

30         

10         

Po wykonanych pracach należy doprowadzić obiekty a także teren do stanu pierwotnego a także należy załączyć badania instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Termin wykonania : do 31.07.2018 r.

Prosimy o podanie łącznego kosztu remontu z podziałem na koszty poszczególnych zadań i wykonania remontu instalacji w poszczególnych budynkach oraz nośniki kosztów robót dodatkowych, okresu gwarancji i terminu płatności faktury.

W przypadku zainteresowania przetargiem prosimy o wpłatę wadium w wysokości 1820 zł na konto w BS Biłgoraj nr 69960200070000025720000004 do dnia 28.02.2018r. 

Zwrot wadium dla oferentów nie wybranych w przetargu następuje niezwłocznie po wyborze wykonawcy w terminie max do 7 dni roboczych od daty wyboru wykonawcy.

W przypadku rezygnacji wybranego wykonawcy z wykonywania prac będących przedmiotem postępowania przetargowego wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi.

Po podpisaniu umowy z wykonawcą 50% kwoty wadium zostaje zwrócone wykonawcy na wskazane przez niego konto w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania. Pozostała kwota zostaje na rachunku Spółdzielni jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaje zwrócona w nominale po upływie terminu gwarancji, nie później jednak niż po upływie 3 lat. W przypadku stwierdzenia niedoróbek lub wad wykonawczych czas zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaje przedłużony do terminu wykonania zausterkowanych robót. Zwrot w/w kwoty następuje po usunięciu usterek w ciągu 14 dni po spisaniu notatki o ich usunięciu. W przypadku nie usunięcia usterek w terminie wyznaczonym w protokole odbioru kwota ta nie jest zwracana wykonawcy.

      Do oferty należy dołączyć pod rygorem nieważności oferty :

1.Oświadczenie o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonania określonych prac.

2.Oświadczenia o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia , a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

3.Referencje

4.Wykaz wykonywanych robót.

5.Oświadczenia, że w stosunku do Państwa firmy nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe ,lub nie ogłoszono upadłości.

6.Oświadczenie, że nie ma prawomocnego wyroku za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

7.Kserokopię wpłaty wadium.

Oferty należy składać w biurze Spółdzielni w terminie do 1.03.2018r. do godz. 1200 (decyduje termin wpływu do Spółdzielni) w zaklejonych kopertach w sekretariacie Spółdzielni z adnotacją „oferta na wykonanie remontu instalacji elektrycznej”.

Otwarcie ofert nastąpi 1.03.2018r o godz. 1215 w biurze Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.