Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
10284z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa sali obsługi klienta oraz wykonanie zabudowy meblowej: - demontaż istniejącej...

Przedmiot:

Przebudowa sali obsługi klienta oraz wykonanie zabudowy meblowej: - demontaż istniejącej zabudowy meblowej, mebli, ścianek profilowych przeszklonych - demontaż stolarki drzwiowej - demontaż grzejników - rozebranie glazury...

Data zamieszczenia: 2018-02-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego
ul. Wojska Polskiego 16
83000 , Pruszcz Gdański
telefon - 586 834 999
faks - 586 834 899
www.powiat-gdanski.pl
zamowienia@powiat-gdanski
Województwo: pomorskie
Miasto: Pruszcz Gdański
Wadium: 1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100 najpóźniej w dniu składania ofert przed godz. 11.30. Wadium ważne jest od d
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-01 11:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa sali obsługi klienta w Wydziale Komunikacji” oraz wykonanie zabudowy meblowej.
Numer referencyjny: ZP.272.02.2018.PN
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych dla zadanie pn.: „Przebudowa sali obsługi klienta w Wydziale Komunikacji” oraz zabudowy meblowej w budynku Starostwa przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 2.1 Wykonanie robót związanych z przebudową sali obsługi klienta oraz pomieszczeń przylegających (3 toalet, kasy, pomieszczenia socjalnego, pomieszczenia na tablice rejestracyjne) w Wydziale Komunikacji w budynku Starostwa przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim: Zakres prac do wykonania w sali obsługi klienta i pomieszczeń przylegających: - demontaż istniejącej zabudowy meblowej, mebli, ścianek profilowych przeszklonych - demontaż stolarki drzwiowej - demontaż grzejników - rozebranie glazury - zabezpieczenie istniejącej instalacji ppoż nie podlegającej zmianom - demontaż wyposażenia sanitarnego, rozebranie istniejących okładzin ściennych i podłogowych, rozebranie sufitów i instalacji z nim związanych w pomieszczeniach toalet, socjalnych, składowych przy pom. socjalnym - demontaż istniejących sufitów podwieszanych wraz z istniejącym osprzętem instalacyjnym - demontaż okładzin ściennych kamiennych - demontaż okładzin istniejących słupów - demontaż istniejącej posadzki wraz z warstwą wylewki, miejscowo demontaż do stropu - demontaż istniejących urządzeń w tym systemu kolejkowego, komputerowego i innych - demontaż pokryw gniazd i łączników - demontaż istniejących ścian działowych - demontaż istniejącego podestu betonowego - demontaż istniejącego hydrantu i przeniesienie - demontaż istniejącej obudowy grzejników i rur c.o. przy ścianie wschodniej - wykonanie nowego otworu drzwiowego - wykonanie nowych posadzek wraz z wylewkami - zagruntowanie ścian - przeszpachlowanie i dwukrotne malowanie ścian - wykonanie nowych wylewek, izolacji pod posadzkowej, wykończenia posadzek oraz cokołów - wykonanie nowych sufitów podwieszanych kasetonowych oraz g-k - zamontowanie nowych urządzeń i instalacji sufitu podwieszanego w tym klimatyzacji, instalacji ppoż, elektrycznej i oświetleniowej, kamer i innych niezbędnych - uzupełnienia tynku po zamurowaniu, na bruzdach po rozebranych ściankach działowych i miejscach po skutej glazurze oraz okładzinach kamiennych - wykonanie odbojnic ścian i zabezpieczeń narożników systemowo - wykonanie zabudów meblowych : • szafy z płyty meblowej na odzież wierzchnią pracowników • szaf na dokumenty i segregatory z płyty meblowej między słupami, • szaf między oknami z uwzględnieniem obudowania istniejących rur c.o. z możliwością demontażu czoła mebla w przypadku napraw instalacyjnych • biurek 80x160cm wraz z szafkami przy biurkowymi 45x80cm dla pracowników, • blatu podawczego około 170x30cm przy kasie • obudowy istniejących skrzynek instalacji teletechnicznej, kontroli dostępu w postaci zabudowy meblowej, otwieralnej na długości około 325cm • zabudowy mebli kuchennych na długości 261cm w postaci szafki cargo 30cm, szafki zlewozmywakowe 80, cargo 30cm, 1 szafki z szufladami 60cm, szafki z lodówką podblatową w zabudowie 60cm, nad blatem na całości ciąg szafek otwieranych z półkami wiszących 1x21cm, 4x60cm • stołu 80x60cm w pomieszczeniu socjalnym • okładziny ściennej dekoracyjnej z płyty meblowej wymiarów 472.2x280 pociętej na prostokąty, montowanej na stelażu do ściany z dystansami między elementami wypełnionymi profilami aluminiowymi w kolorze ścianek szklanych • zabudów meblowych grzejników i rur c.o. w postaci półki oraz perforowanej płyty poniżej półki, z możliwością demontażu w przypadku napraw instalacyjnych • blatów łazienkowych z montażem umywalek nablatowych z wylewkami • blatu i biurka w pomieszczeniu kasy oraz szaf na dokumenty - zamontowanie stolarki drzwiowej nowej - wykonanie prac związanych z instalacją elektryczną i teletechniczną, pożarową, sanitarną w tym także c.o. - zamontowanie opraw oświetleniowych i pokryw gniazd i łączników - wyposażenie Sali obsługi w krzesła obrotowe, regulowane, jeżdżące dla pracowników - wyposażenie w krzesła dla petentów z łatwo zmywalną, plamoodporną tapicerką - wyposażenie sanitariatów w podajniki na mydło ze stali nierdzewnej, podajniki papieru ze stali nierdzewnej, w szczotki do toalet oraz kosze na odpadki ze stali nierdzewnej, Wyposażenie w podajnik na papier elektryczny ze stali nierdzewnej, lustra wklejane w ścianę oraz jedno lustro dla niepełnosprawnych regulowane - wyposażenie toalety dla niepełnosprawnych w uchwyt składany, uchwyt stały, armaturę dostosowaną do niepełnosprawnych - wyposażenie pomieszczenia socjalnego w lodówkę, mikrofalę, wyposażenie kuchenne- zlew z wylewką - zamontowanie dodatkowych oznaczeń dróg ewakuacyjnych, czujek dymu, oświetlenia awaryjnego - wykonanie nowej instalacji klimatyzacji w suficie podwieszanym - zamontowanie systemu kolejkowego wraz z wyświetlaczami - zamontowanie nowych grzejników pod oknami w miejscu istniejących starych, wraz z wykonaniem nowych wyprowadzeń instalacji ze ścian - wykonanie podkonstrukcji w postaci belek stalowych pod - wykonanie nowego nadproże drzwiowego - wykonanie nowej wnęki pod przeniesiony hydrant wraz z wykonaniem nadproża, przeniesienie hydrantu wraz z doprowadzeniem instalacji - wprowadzenie istniejącego okablowania w rury, bruzdy ścienne, schowanie pod tynkiem - wykonanie nowego okablowanie w rurach, w bruzdach ściennych, podtynkowo - wykonanie nowego okablowania pod łączniki oświetlenia według projektu - wykonanie w pomieszczeniu kasy miejsca do przechowywania gotówki- np. sejf 2.2 Dane ogólne budynku: Układ funkcjonalny: Budynek stanowi jedną bryłę o zróżnicowanej wysokości - część wyższa posiada 4 kondygnacje naziemne około 14,57m (SW) - części niższe posiadające 2 kondygnacje naziemne Pomieszczenie będące przedmiotem opracowania zlokalizowane są w jednej z część niższych- w lewym skrzydle budynku oraz części niższej od strony lewej głównego wejścia do budynku. Budynek częściowo podpiwniczony. Wydział Komunikacji podpiwniczony w większości, dostęp do piwnicy klatką schodową zlokalizowaną przy Sali obsługi przy ścianie wschodniej. Wejście do Wydziału Komunikacji usytuowane jest od dziedzińca- wschodu poprzez wiatrołap i klatkę schodową współdzieloną, będącą również wejściem do banku Millenium najmującego pomieszczenia do Starostwa. Konstrukcja budynku: Budynek wybudowany został w technologii tradycyjnej. Elementy konstrukcyjne budynku: - fundamenty dla których nie dokonywano odkrywek, istniejące, zakłada się istnienie ław fundamentowych - ściany zewnętrzne i konstrukcyjne z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej - stropy nad kondygnacjami gęsto żebrowe - biegi i spoczniki klatek schodowych żelbetowe - podciągi żelbetowe - konstrukcja dachu części centralnej budynku: częściowo stropodach kryty papą termozgrzewalną, w części środkowej i w szczytach budynku więźba dachowa drewniana kryta dachówką ceramiczną - konstrukcja dachu skrzydła północnego i południowego budynku: więźba dachowa drewniana kryta dachówką ceramiczną - część budynku od strony ulicy Niepodległości: stropodach kryty papą termozgrzewalną Budynek wyposażony w: - instalację wodociągową i kanalizacyjną - instalację centralnego ogrzewania z węzłem cieplnym usytuowanym w części głównej bud. - instalację elektryczną - instalację odgromową - instalację SSP - instalację teletechniczną - instalację domofonową - instalację przyzywową w WC dla niepełnosprawnych Dodatkowo w Wydziale Komunikacji: - instalacja klimatyzacji w sali obsługi - instalacja kamer - instalacja systemu kolejkowego - kontrola wybranych dostępu pomieszczeń 2.3 Warunki prowadzenia robót: 1) Zamówienie będzie realizowane w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy robót sporządzony przez Wykonawcę (z uwzględnieniem warunków płatności) i dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 2) Wykonawca może prowadzić prace we wszystkie dni tygodnia po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej. 3) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót uciążliwych mogących zakłócić pracę Starostwa po godzinach urzędowania Starostwa oraz w dni wolne od pracy tj.: a) od poniedziałku do czwartku bez środy od godziny 1600 do 700 b) w środę od godziny 1700 do 700 c) od piątku od godziny 1600 do poniedziałku do godziny 700 d) prace prowadzone w dni ustawowo wolne należy uzgodnić w terminie min. 2 dni przed ich rozpoczęciem Do robót uciążliwych zalicza się min.: - prace powodujące hałas, - prace powodujące drgania, - inne prace powodujące zakłócenia pracy Urzędu, Wszelkie prace opisane powyżej oraz inne wpływające na pracę Starostwa należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym przynajmniej na dwa dni przed planowanymi pracami, 4) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenie placu budowy w sposób uniemożliwiający przedostawanie się kurzu i zanieczyszczeń do pomieszczeń nie objętych zakresem prac. Jednocześnie Wykonawca na własny koszt uprzątnie i doprowadzi plac robót oraz inne pomieszczenia które uległy zanieczyszczeniu do należytego porządku po każdorazowym stwierdzeniu tego faktu przez Inwestora lub Inspektora Nadzoru. 5) Po zakończeniu robót objętych przedmiotem zamówienia ściany, podłogi i sufity w miejscu prowadzonych prac należy doprowadzić do stanu sprzed budowy tj. przemalować w kolorystyce istniejącej pomieszczenia, bądź w kolorze zgodnie z życzeniem Inwestora, odtworzyć terakotę i glazurę oraz sufity podwieszane. 6) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania terenu budowy i jej zaplecza (w porozumieniu z Zamawiającym), w tym wykonania – własnym staraniem i na własny koszt – tymczasowych obiektów i urządzeń na terenie budowy, w szczególności: 1) opomiarowanego punktu poboru energii elektrycznej, 2) zaplecza socjalno-magazynowego, 3) zamontowania rękawa do transportu gruzu , 4) uzyskania, na własny koszt, wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego nadzoru robót przez odpowiednich kierowników robót. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: dokumentacji projektowej, przedmiarze oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. nr 9 do SIWZ). UWAGA: 5. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu w celu zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy. 6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami SIWZ i załączoną dokumentacją techniczną, na którą składają się: 1) Projekt budowlany przebudowy pomieszczeń 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 3) Przedmiar; Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia prac i zlecenie wykonania prac zamiennych, których rozliczenie nastąpi zgodnie z postanowieniami §6 ust. 6 i 7 niniejszej umowy. 8. W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku, Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 9. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności bezpośrednio związane z:  wykonywaniem robót ogólnobudowlanych (w tym: murarskich; tynkarskich, betoniarskich, malarskich) ;  wykonywaniem robót sanitarnych;  wykonywaniem robót elektrycznych; z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie. Powyższy obowiązek dotyczy również podwykonawców. W związku z tym wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 10. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy Pzp uwzględnił w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych i wszystkich użytkowników budynków.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45262500-6
45310000-3
45320000-6
45330000-9
45331000-6
45400000-1
45410000-4
45421131-1
45421160-3
45430000-0
45442100-8
45453000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający może w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego udzielić zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp tj:  wykonanie robót ogólnobudowlanych (w tym: murarskich; tynkarskich, betoniarskich, malarskich, wymiany posadzek i podłóg) ; - wykonanie robót instalacyjnych: teletechnicznych i elektrycznych  wykonywaniem robót sanitarnych; Termin wykonania zamówienia i cena zostaną 180.000,00 zł netto ustalone w drodze negocjacji, a wynegocjowana cena nie może przekroczyć kwoty. Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jest jednostronną, uznaniową decyzją Zamawiającego i jest zależne od ograniczeń budżetowych oraz zadowolenia z jakości robót budowlanych wykonanych w ramach zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-04-25
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-04-25

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający oceni warunek za spełniony, gdy Wykonawcy ubiegający się o zamówienie posiadają dokument potwierdzający, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej 2 zamówienia, z których każde obejmowało swoim zakresem wykonanie robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 300 000 zł brutto każda. Przez roboty zgodne z przedmiotem zamówienia należy rozumieć roboty polegające na: remoncie, przebudowie lub modernizacji pomieszczeń w budynkach w zakresie której występowały co najmniej trzy n/w branże : - budowlana, - sanitarna; - elektryczna; 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji osoby, które będą pełnić funkcję: a) Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń oraz obowiązujące zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającego co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową oraz doświadczenie przy kierowaniu minimum 2 robotami budowlanymi zgodnymi z przedmiotem zamówienia o wartości min. 100.000,00 zł każda. b) Kierownika robót posiadającego aktualne uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz obowiązujące zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającego minimum trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót dla robót instalacyjnych w zakresie sieci i instalacji elektrycznych . c) Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz obowiązujące zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, minimum trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót dla robót sanitarnych; Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 65). Zamawiający dopuszcza również możliwość łączenia funkcji Kierownika Budowy z Kierownikiem Robót w przypadku gdy wskazana osoba wykaże się spełnieniem jednocześnie wymagań opisanych w niniejszym rozdziale pkt.2) a)-c)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt a) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 3 stosuje się. 4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia , w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 5. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r, które pozostają w dyspozycji zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów, przechowywanych przez zamawiającego stosownie do dyspozycji art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg wzoru na załączniku nr 6 do SIWZ b) potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określona przez Zamawiającego. c) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty składane wraz z ofertą: 1) Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1do SIWZ 2) Oświadczenia:  oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy załącznik nr 2 do SIWZ  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 3 do SIWZ 3) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów – załącznik nr 8 do SIWZ, 4) Dowód wniesienia wadium. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,- załącznik nr 4 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100 najpóźniej w dniu składania ofert przed godz. 11.30. Wadium ważne jest od dnia składania ofert na okres 30 dni związania ofertą. W przypadku jeżeli do godz. 11:30 w dniu otwarcia ofert, nie wpłynie wymagana kwota wadium na konto Zamawiającego, będzie to oznaczało, że wadium nie zostało wniesione.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres udzielonej rękojmi i gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Stosownie do treści art. 144 ust.1 pkt. 1 Ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w zakresie, o charakterze oraz warunkach ich wprowadzenia opisanych niżej: 1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT, mające wpływ na wysokość ceny brutto za świadczoną robotę. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, należne Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone z uwzględnieniem stawki podatku wynikającej z obowiązujących przepisów, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto; 2) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej niżej w ppkt a-c) termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności : a) okoliczności związane z koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej ; b) wystąpienia w trakcie realizacji robót niezinwentaryzowanych sieci wewnętrznych (sanitarnych, teletechnicznych, elektrycznych), wskutek czego wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej ; c) wystąpienia w trakcie realizacji przerw w dostawie energii elektrycznej i innych awarii niezależnych od Wykonawcy wskutek czego nie będzie w stanie kontynuować prac związanych z przedmiotem zamówienia; 3) Zmiana Kierownika Budowy jest dopuszczalna, pod warunkiem, że nowy kierownik budowy zgłoszony przez Wykonawcę będzie spełniał warunki wskazane w SIWZ, – co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową oraz doświadczenie przy kierowaniu minimum 2 robotami budowlanymi zgodnymi z przedmiotem zamówienia o wartości min. 100.000,00 zł każda. 4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia prac i zlecenie wykonania prac zamiennych, których rozliczenie nastąpi zgodnie z postanowieniami §6 ust. 6 i 7 niniejszej umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-01, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 24 aa ust 1, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (nie podleganie wykluczeniu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu). 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wg wzoru załącznik nr 8 do SIWZ. 4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy. 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 2, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 2. 8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z zał. nr 2 i nr 3 do SIWZ. 9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 10. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują. 12. Oświadczenia, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 13. Dokumenty, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 14. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 15. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 16. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 17. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 18. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty podane zostały w walutach obcych, zamawiający przeliczy te kwoty na złote polskie według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 19. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawcy/ dalszych podwykonawców. 20. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy/dalszych podwykonawców, w oparciu o art. 36b ust.1 Ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców- o ile są znane na dzień składania ofert. 21. W związku z tym, że roboty budowlane, będą wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadomi zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację robót budowlanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 22. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcami /dalszymi Podwykonawcami jest wymagana pisemna zgoda Zamawiającego pod rygorem nieważności. Wprowadzenie na budowę Podwykonawcy/ dalszych Podwykonawców bez zgody Zamawiającego może skutkować rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy. Umowy pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcami/ dalszymi Podwykonawcami muszą być dostarczone do Zamawiającego przed rozpoczęciem przez Podwykonawców/ dalszych Podwykonawców robót i zawierać przedmiot i zakres robót jakie wykona Podwykonawca/ dalszy Podwykonawca, ich wartość, termin płatności co najmniej o 9 dni wcześniejszy niż terminy płatności Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, wskazanie konta bankowego Podwykonawcy/ dalszych Podwykonawców, zapis o obowiązku złożenia przez podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę niezwłocznie po otrzymaniu należnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane oświadczenia, że otrzymał należne mu wynagrodzenie za wykonane roboty (Wykonawca dostarczy oświadczenie Zamawiającemu), a w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia w terminie w całości lub części o obowiązku niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie wraz z kopiami niezapłaconych faktur. 23. Wykonawca zamierzający zawrzeć lub zmienić umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. Obowiązek ten dotyczy także Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie lub zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 24. Zamawiający może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian – w przypadkach określonych w art. 143b ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie 14 dni od przedłożenia projektu. 25. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia kopii tej umowy może zgłosić w formie pisemnej sprzeciw w przypadkach określonych w art. 143b ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Niezgłoszenie sprzeciwu w tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją umowy przez Zamawiającego. 26. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo o wartości powyżej 50 000 zł, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w każdym przypadku. 27. Niedochowanie terminu płatności na rzecz Podwykonawcy przez Wykonawcę i brak oświadczenia, spowoduje przelanie przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy, do wysokości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy od Wykonawcy. 28. Kwestie dotyczące podwykonawców określa wzór umowy - ( zał. nr 5 do SIWZ). 29. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. 30. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe jeśli: 1) stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie, ujawnienia niezinwentaryzowanych sieci wewnętrznych w istniejących pomieszczeniach lub błędów w dokumentacji projektowej, 2) wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej, 31. W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku, Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.