Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
286z dziś
2847z ostatnich 7 dni
12045z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe - wykonanie posadzki betonowej oraz epoksydowej

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - wykonanie posadzki betonowej oraz epoksydowej

Data zamieszczenia: 2018-02-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: ELEKTROMETAL SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Stawowa 71
43-400 Cieszyn
telefon: +48 33 8575 27
Województwo: śląskie
Miasto: Cieszyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Wykonanie posadzki betonowej oraz epoksydowej

Termin składania ofert

do dnia 23-02-2018

 

Numer ogłoszenia

1088810

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Przesłać pocztą lub kurierem
lub złożyć osobiście w siedzibie firmy (sekretariat 11 piętro)
lup przesłać emailem

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Pilch

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 33 8575 282

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie posadzki betonowej oraz epoksydowej o powierzchni 561 m2

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: cieszyński Miejscowość: Cieszyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie posadzki betonowej oraz epoksydowej w pomieszczeniu hali produkcyjnej ( wraz z korytarzem ) .

Przedmiot zamówienia

1. Wymagania ogólne
1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie posadzki betonowej oraz epoksydowej ,
1.2. Opis wykonania posadzki
1.2.1. pomiar przed wbudowaniem betonu
1.2.2. zabezpieczenie ścian oraz słupów
1.2.3. wbudowanie z zawibrowaniem oraz wyrównanie betonu posadzkowego C25/30 o średniej grubości 10 cm
1.2.4. zatarcie mechaniczne posadzki do odpowiedniej struktury gładkości
1.2.5. wykonanie posadzki epoksydowej kilkuwarstwowej metodą zasypową
1.2.6. nacięcie niezbędnych dylatacji i uzupełnienie ich materiałem elastycznym
1.3. Wywóz i utylizacja urobku technologicznego

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

2018-02-23 godz.12:00 - Złożenie oferty
2018-03-08 Ocena ofert (najpóźniej)
2018-03-12 Zamówienie – podpisanie umowy (najpóźniej)
2018-03-19 Przystąpienie do realizacji umowy
2018-04-27 zakończenie, podpisanie protokołu końcowego

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Wykonawca usługi nie może być powiązany z Beneficjentem osobowo ani kapitałowo. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia i nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem oferty przez oferenta.

Wiedza i doświadczenie

Doświadczenie potwierdzone referencjami – realizacja minimum 5 robót posadzkarskich w ostatnich 3 latach o wartości powyżej 100 tys. zł ( za poszczególną realizację ) .

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wyklucza się wykonawcę wobec którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku.

Dodatkowe warunki

Płatność w terminie 30 dni po zakończeniu robót i podpisaniu protokołu końcowego.

Warunki zmiany umowy

Wszystkie zmiany muszą posiadać formę pisemną.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać:
• Nazwa i adres oferenta,
• Data sporządzenia,
• Termin ważności oferty,
• Termin płatności,
• Warunki płatności,
• Szczegółowa specyfikacja techniczna zawierająca opis technologiczny wykonania posadzki betonowej oraz epoksydowej,
• Warunki gwarancji
• W przypadku ofert w walucie innej niż PLN kursem obowiązującym przy przeliczaniu oferty na polską walutę (złotych) jest średnim kurs NBP obowiązujący na ostatni dzień złożenia ofert,
• Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową.
• Oferta powinna być ważna do 15.03.2018r.
• Oferty należy składać osobiście w sekretariacie firmy lub przesłać pocztą lub e-mailem na adres ofertyue@elektrometal.com.pl

Zamówienia uzupełniające

Nie są przewidywane.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIUM OCENY
• Kryterium cena – 80%;
• Czas realizacji – 20%
OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY
• Kryterium cena: (najniższa cena netto / cena netto badanej oferty )* 80 pkt,
• Czas realizacji: do 6 tygodni 20 pkt. Powyżej 6 tygodni 0 pkt,

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ELEKTROMETAL SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Stawowa 71

43-400 Cieszyn

śląskie , cieszyński

Numer telefonu

+48 33 8575 27

NIP

5480075318

Tytuł projektu

Innowacyjny punkt redukcyjno-pomiarowy z wyposażeniem dla paliw gazowych

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0804/16-00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.