Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3717z ostatnich 7 dni
15494z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie częściowego remontu klatki schodowej (położenie tynku strukturalnego) w...

Przedmiot:

Wykonanie częściowego remontu klatki schodowej (położenie tynku strukturalnego) w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej

Data zamieszczenia: 2018-02-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Wełniany Rynek 3
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. (095) 73-87-101, 73-87-102
fax: (095) 73-87-100
Województwo: lubuskie
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-05 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Matejki 4 w Gorzowie Wlkp.
zaprasza do składania ofert na wykonanie częściowego remontu klatki schodowej (położenie tynku strukturalnego) w budynku mieszkalnym przy ul. Matejki 4 w Gorzowie Wlkp.
Zakresy prac zgodny z załączonym przedmiarem robót .
Warunki dla prawidłowego prowadzonego postępowania:
· termin wykonania prac : - 2 miesiące od dnia podpisania umowy
· okres gwarancji: - 36 miesięcy od daty odbioru robót na roboty
· warunki płatności: - do 30 dni od daty otrzymania faktury
· sposób rozliczenia robót: kosztorysem zamiennym sporządzonym na podstawie kosztorysu
ofertowego i obmiaru faktycznie wykonanej ilości robót budowlanych.
· sporządzenie oferty cenowej : kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą uproszczoną na
podstawie załączonych do oferty przedmiarów/oferty cenowej (odpowiedni plik do pobrania ze strony
www.zgm.gorzow.pl ),
· należy wyszczególnić parametry kosztorysowe zastosowane do wyliczenia kosztorysu
ofertowego i rozliczenia ewentualnych robót dodatkowych,
· ceny określone przez Wykonawcę w ofercie są stałe i nie będą zmienione w toku realizacji prac .
Kryteria oceny ofert: najniższa cena .
Informujemy jednocześnie, że Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury bez podania
przyczyny.
Opisaną i zamkniętą ofertę należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 05.03.2018r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie ZGM o godz. 11.30
Uwaga!
Warunkiem podpisania umowy jest przedłożenie w Administracji następujących dokumentów:
· aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
· aktualną kopię opłaconej polisy OC wraz z dokumentem wpłaty w zakresie prowadzonej
działalności. Potwierdzenie opłaty może wynikać z samego dokumentu polisy OC, bądź innych
dokumentów potwierdzających opłacenie polisy. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć
w Administracji kopię aktualnej polisy każdorazowo w przypadku j wygaśnięcia ubezpieczenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.