Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3717z ostatnich 7 dni
15494z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konkurs ofert na remont lokalu w branżach ogólnobudowlanej i sanitarnej

Przedmiot:

Konkurs ofert na remont lokalu w branżach ogólnobudowlanej i sanitarnej

Data zamieszczenia: 2018-02-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
ul. Irysowa 19
02-660 Warszawa
tel. 022 549-37-21
tel. 022 549-37-00
Województwo: małopolskie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-26 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy ogłasza konkurs ofert
na
wykonanie remontu lokalu nr 32 w budynku przy ul. Belwederskiej 5/7 w Warszawie w branżach ogólnobudowlanej i sanitarnej

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 Euro
1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonane zostaną roboty opisane
poniżej:
1.1. Branża budowlana obejmuje wykonanie robót w lokalu, przywracających jego pełną sprawność techniczną j.n.:
Podłogi, posadzki
• w pokoju położyć nową wykładzinę PCW z wymianą listew przyściennych i listwą progową, po wcześniejszym oczyszczeniu posadzki oraz wyrównaniu posadzki płytą pilśniową,
• w przedpokoju położyć nową wykładzinę PCW z wymianą listew przyściennych,
po wcześniejszym oczyszczeniu posadzki oraz wyrównaniu posadzki płytą pilśniową,
• w łazience z WC przygotować podłożę pod wykładzinę przez szpachlowanie, położyć nową wykładzinę PCW z listwami przyściennymi i listwą progową.
Stolarka okienna i drzwiowa
• drzwi wejściowe pozostawić, wymienić wkładkę yale,
• drzwi pokoju wymienić na nowe kompletne z szybą, z zamkiem, klamkami, futryną stalową, w kolorze białym,
• drzwi łazienki z WC pozostawić, wymienić klamki, pomalować farbą olejną białą
1 x z przygotowaniem powierzchni,
• ekran pomalować farbą olejną białą 1 x z przygotowaniem powierzchni,
• okno PCV stan dostateczny, zamontować nawiewnik higrosterowany.
Tynki
• naprawić tynki,
• wykuć i obsadzić nowe kratki wentylacyjne szt. 2 PCV, zdejmowane, bez żaluzji,
• uzupełnić tynki po hakach i gwoździach,
• wykonać skrobanie i mycie, skasowanie zacieków, przetarcie i gruntowanie powierzchni ścian i sufitów.
Okładziny ceramiczne ścian
• nie występują.
Malowanie emulsyjne sufitów i ścian
• sufity i ściany w całym lokalu pomalować 2 x farbą emulsyjną białą pozostawiając powierzchnie w przedpokoju i łazience do malowania olejnego.
Malowanie olejne ścian, rur, grzejników itp.
• pomalować 1 x farbą olejną białą rury,
• pomalować 1 x farbą olejną białą grzejniki,
• pomalować 2 x farbą olejną lamperię w przedpokoju na ścianach na wysokość
150 cm,
• pomalować 2 x farbą olejną lamperię w łazience na ścianach na wysokość 200 cm.
Malowanie olejne stolarki okiennej, drzwiowej itp.
• Opisane w pkt. 2.
Prace pochodne
• mycie drzwi wejściowych, okna,
• wywiezienie odpadów remontowych z lokalu.


1.2. Branża sanitarna obejmuje wykonanie robót instalacyjnych w lokalu polegających na:
- demontażu kuchni gazowej 3-4 palnikowej
- demontażu rurociągów stalowych o połączeniach spawanych
- myciu urządzeń i armatury przeznaczonych do dalszego użytku
- wymianie sedesu z tworzywa
- uszczelnieniu silikonem rantów wanny
- wywiezieniu elementów z rozbiórki na złom


Wykonawca zobowiązany jest dokonać formalności związanych z zakupem energii elektrycznej oraz pokryć koszty z tym związane (brak licznika w pustostanie).

2. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), wszystkich osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem wyszczególnionych w przedmiarach robót, stanowiących załączniki do zapytania ofertowego. Obowiązek zatrudnienia na podstawie w/w umowy o pracę nie dotyczy osób, które będą pełniły funkcję kierownika/kierowników robót objętych zamówieniem, które mogą być zatrudnione przez Wykonawcę w ramach stosunków prawnych dopuszczonych przez prawo. W/w obowiązek dotyczy również podwykonawców realizujących zamówienie.

3. Zamówienie musi być zrealizowane począwszy od dnia następującego po dniu podpisania umowy w okresie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych.

4. Termin składania ofert i ich otwarcia: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Irysowej 19, pokój 21 (sekretariat) w Warszawie do dnia 26 lutego 2018 r. do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lutego 2018 r. o godzinie 10.10 w siedzibie Zamawiającego.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz dokumentów, które należy złożyć w niniejszej procedurze oraz formalności koniecznych do zawarcia umowy zawiera zapytanie ofertowe, które można pobrać ze strony www.zgnmokotow.waw.pl lub w siedzibie Zamawiającego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.