Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
277z dziś
2838z ostatnich 7 dni
12036z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konkurs ofert na remont lokalu w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej

Przedmiot:

Konkurs ofert na remont lokalu w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej

Data zamieszczenia: 2018-02-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
ul. Irysowa 19
02-660 Warszawa
tel. 022 549-37-21
tel. 022 549-37-00
sekretariat@zgnmokotow.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-28 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy ogłasza konkurs ofert
na wykonanie remontu lokalu nr 13 w budynku przy ul. Puławskiej 238 w Warszawie w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 Euro
1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonane zostaną roboty opisane
poniżej:
1.1 Branża budowlana obejmuje wykonanie robót w lokalu, przywracających jego pełną sprawność techniczną j.n.:
1.1.1 rozbiórkowych
1.1.2 posadzkarskich
1.1.3 murarsko-tynkarskich
1.1.4 stolarskich
1.1.5 malarskich
1.1.6 wymiana drzwi balkonowych drewnianych na nowe z PCV
1.1.7 wywóz elementów z rozbiórki na zwałkę
1.2. Branża sanitarna obejmuje wykonanie robót instalacyjnych w lokalu polegających na:
- wymianę rur i podejść kanalizacyjnych
- wymianę urządzeń sanitarnych: zlewozmywaka
- wymianę rur wodnych zw i cw
- demontaż armatury sanitarnej,
- sprawdzenie szczelności instalacji zw i cw
- wymiana kuchni gazowej na gazową 4-palnik. z piekarnikiem gazowym
- próba ciśnieniowa instalacji gazowej
- wywiezienie elementów z rozbiórki na złom
1.3. Branża elektryczna obejmuje
- wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej w lokalu na system TNS, zgodną
z PN-ICE 60 364 jako podtynkową trójżyłową z rozdzielonymi obwodami
gniazd wtyczkowych i oświetlenia,
- wymiane tablicy zabezpieczeń mieszkaniowych na wyposażoną w wyłączniki
modułowe: nadprądowe i wyłącznik przeciwporażeniowy,
- wykonanie w lokalu robót instalacyjnych elektrycznych zgodnie
z przedmiarem robót i technologią ujętą w STWiORB polegających na montażu:
obwodów instalacyjnych gniazd wtyczkowych i oświetlenia, osprzętu
instalacyjnego oraz usytuowania ich zgodnie z dokumentacją i wytycznymi
Normy N SEP E-002,
- wykonanie powykonawczych pomiarów instalacji elektrycznej (zgodnie
z przedmiarem robót) i dokumentacji powykonawczej zawierającej protokóły
z pomiarów, schemat ideowy i naniesione na rysunku rzutu lokalu elementy
wykonanej instalacji.

Wykonawca zobowiązany jest dokonać formalności związanych z zakupem energii elektrycznej oraz pokryć koszty z tym związane (brak licznika w pustostanie).

2. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), wszystkich osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem wyszczególnionych w przedmiarach robót, stanowiących załączniki do zapytania ofertowego. Obowiązek zatrudnienia na podstawie w/w umowy o pracę nie dotyczy osób, które będą pełniły funkcję kierownika/kierowników robót objętych zamówieniem, które mogą być zatrudnione przez Wykonawcę w ramach stosunków prawnych dopuszczonych przez prawo. W/w obowiązek dotyczy również podwykonawców realizujących zamówienie.

3. Zamówienie musi być zrealizowane począwszy od dnia następującego po dniu podpisania umowy w okresie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych.

4. Termin składania ofert i ich otwarcia: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Irysowej 19, pokój 21 (sekretariat) w Warszawie do dnia 28 lutego 2018 r. do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 lutego 2018 r. o godzinie 10.10 w siedzibie Zamawiającego.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz dokumentów, które należy złożyć w niniejszej procedurze oraz formalności koniecznych do zawarcia umowy zawiera zapytanie ofertowe, które można pobrać ze strony www.zgnmokotow.waw.pl lub w siedzibie Zamawiającego.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.