Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
11495z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu tarasu budynku Spółdzielni - skucie posadzki tarasu, wykonanie izolacji,...

Przedmiot:

Wykonanie remontu tarasu budynku Spółdzielni - skucie posadzki tarasu, wykonanie izolacji, przygotowanie powierzchni, ułożenie podłogi podniesionej

Data zamieszczenia: 2018-02-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa „MECHANIK”
ul. Piękna 2/51
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 664 158 244
Województwo: mazowieckie
Miasto: Mińsk Mazowiecki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-15 15:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Wykonanie remontu tarasu budynku przy ul. Kościuszki 28 w Mińsku Mazowieckim
1) Opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu tarasu budynku mieszkalnego wielorodzinnego o powierzchni 146 m2 znajdującego się nad lokalami usługowymi przy ul. Kościuszki 28 w Mińsku Mazowieckim. Niniejsze prace budowlane będą polegać na :
- skucie posadzki tarasu - wykonanie izolacji - przygotowanie powierzchni pod ułożenie podłogi podniesionej - ułożenie podłogi podniesionej
2) Kryterium wyboru oferty
- Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyskał największą ilość punktów o ile spełnione zostaną warunki techniczne określone w SIWZ - W ofercie należy podać cenę z uwzględnieniem wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia - Oferta powinna zawierać informację dotyczące techniki, technologii oraz listę materiałów niezbędnych do wykonania zadania - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić uprawnienia do wykonania danego rodzaju robót, a także : a) zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach i opłatach na rzecz ZUS b) wyciąg z rejestru handlowego lub rejestru działalności c) oświadczenie, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usług d) oświadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu z uwagi na wszczęcie procedury upadłościowej e) referencje od minimum trzech firm u których oferent wykonywał prace o podobnym zakresie i rozmiarze Projekt budowlany jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Mechanik”
3) Termin realizacji
- Ustala się aby zamówienie zostało zrealizowane w 60 dni od podpisania umowy
4) Termin składania oraz otwarcia ofert
Pisemne oferty należy składać do dnia 15.03.2018 r. do godz. 15:00 w oryginale osobiście lub pocztą w opieczętowanych kopertach z dopiskiem :
„Wykonanie remontu tarasu budynku przy ul. Kościuszki 28 w Mińsku Mazowieckim”
Wszelkie zmiany w treści oferty ( poprawki, przekreślenia ) muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisujące oferty. W przeciwnym wypadku powyższe zmiany nie będą uwzględnione. Zamawiający poinformuje oferentów o wyborze oferty w ciągu 7 dni od daty złożenia ofert.
5) Osoba uprawniona do kontaktów
Osobą uprawnioną do udzielania informacji jest Dyrektor ds. eksploatacji tel. 664 158 244
6) Uwagi końcowe
Organizujący przetarg zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania przetargowego bez wyboru oferty.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.