Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
277z dziś
2838z ostatnich 7 dni
12036z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaproszenie do składania ofert - naprawa ogrodzenia

Przedmiot:

Zaproszenie do składania ofert - naprawa ogrodzenia

Data zamieszczenia: 2018-02-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Lwówek Śląski
ul. Obrońców Pokoju 2
59 - 600 Lwówek Śląski
tel: 075 7824322
fax: 075 7824786
e-mail: lwowek@wroclaw.lasy.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Nowogrodziec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne udzielone
na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

 

 1. Zamawiający.

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski,

ul. Obrońców Pokoju 2, 59-600 Lwówek Śląski,  zaprasza do złożenia oferty na:

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

      Wykonanie robót budowlanych pn. „Naprawa ogrodzenia Szkółki Leśnej w leśnictwie  

      Nowogrodziec”.

 

 1. Opis zamówienia:

 

      Naprawa ogrodzenia Szkółki Leśnej w leśnictwie Nowogrodziec.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w przedmiarze robót.   

 

Robota rozliczona będzie na zasadzie ryczałtu.

 

Wymagany okres gwarancji - 24 miesiące na wykonane roboty.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: do 10 dni od daty podpisania umowy.

 

 1. Kryteria oceny i wyboru ofert: Cena

 

Warunki jakie powinien spełniać Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego:

 

 1. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
 2. Wykonawca składający ofertę winien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w postępowaniu, wpłacić na konto zamawiającego wadium  w wysokości 100,00 zł., a dowód jego wpłaty należy dołączyć do oferty.  

 

Wadium Wykonawcy, który mimo wyboru jego oferty uchyla się od zawarcia umowy, zostaje przez zamawiającego zachowane. 

 

      Nr konta do wpłaty wadium: PKO BP 44 1020 2124 0000 8402 0079 2804 

 

 

 1. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację:

      Oferta na wykonanie robót budowlanych pn.: ”Naprawa ogrodzenia Szkółki Leśnej”.

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 27.02.2018 roku, w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Obrońców Pokoju 2, 59-600 Lwówek Śląski, osobiście, pocztą elektroniczną na adres lwowek@wroclaw.lasy.gov.pl lub pocztą tradycyjną.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek oferty.

 

 1. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego w osobie Pana Andrzeja Świderskiego, tel. (75) 782 43 22 wew. *675

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.