Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
735z dziś
4385z ostatnich 7 dni
15346z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe - dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,78...

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,78 kWp

Data zamieszczenia: 2018-02-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: U.P.H. ZAKŁAD ŚLUSARSKI ANDRZEJ ANTOLAK
ul. Przemysłowa 10A
08-500 Ryki
telefon: 660 425 587
Województwo: lubelskie
Miasto: Ryki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-09 14:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,78 kWp miejscowości Ryki, województwo lubelskie

Termin składania ofert

do dnia 09-03-2018

 

Numer ogłoszenia

1090893

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć do 09 marca 2018 roku do godziny 14.00 w formie papierowej w biurze Zamawiającego – Przemysłowa 10A, 08-500 Ryki lub drogą poczty elektronicznej po zeskanowania formularza w wersji PDF na adres andrzej.antolak@onet.eu

Właściciel / osoba do kontaktu – Andrzej Antolak
O przyjęciu oferty decyduje data jej wpływu.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Antolak

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,78 kWp, na dachu budynku stanowiącego siedzibę firmy Zakład Ślusarski Andrzej Antolak zlokalizowanej w Rykach przy ulicy Przemysłowej 10A (numer działki 442/3, 443/4, 636/1, 636,2).

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: rycki Miejscowość: Ryki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,78 kWp, na dachu budynku stanowiącego siedzibę firmy Zakład Ślusarski Andrzej Antolak

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy kompleksowej usługi dostarczenia, montażu i uruchomienia instalacji PV wraz z systemem zarządzania wykorzystującym TIK.
Moc instalacji – 39,78 kWp minimum lecz nie większa niż 40 kWp.

Minimalne parametry modułu fotowoltaicznego:
Gwarancja : min 10 lat
Wymagana zgodność z normami: IEC 61215:2005, IEC 61730-1:2004 / IEC 61730-2:2004
Moc nominalna Wat Pmax (Wp): min 260W
Waga: max 18,5 kg
Rama: stop aluminium
Liczba diod: 6
Tolerancja mocy Pmax (%): 0 ~ +3
Napięcie robocze przy maksymalnej mocy Vmp (V): min 30,7 V
Prąd roboczy przy maksymalnej mocy Impp (A): min 8,47 A
Prąd zwarciowy ISC (A): min 8,9 A
Napięcie obwodu otwartego VOC (V): min 38,2 V
Wydajność modułu (%): min 18,98%
Ogniwo PV: polikrystaliczne 156x156
Ułożenie ogniw: mm 6 x 10 (60)

Parametry minimalne inwertera sieciowego:
moc DC: 21 000 W
gwarancja producenta min. 5 lat
max napięcie we: 1000 V
zakres nap MPP / napięcie znamionowe: 270…950V/640V
we min napięcie włączania: 250 V
min moc oddawana do sieci: 12W
max prąd we w jednym układzie śledzenia punktu MMP: 22A/22A
liczba układów śledzenia punktu MPP: 2
liczba niezależnych wejść MMP: 2 / 2
znamionowa moc czynna: 20 000 W
max moc pozorna AC: 20 000 VA
napięcie znamionowe AC: 3/N/PE, 220/380V, 230/400V, 240/415V
zakres napięcia znamionowego: 240/415V 277-520 V
AC mx prąd wyjściowy: 3 x 30 A
współczynnik mocy: > 0,99

Wymogi dla podkonstrukcji do mocowania paneli PV
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wprowadzenia wyrobów budowlanych do obrotu określonymi w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku, wymaga się aby podkonstrukcja nośna pod moduły fotowoltaiczne posiadała aktualną Europejską Ocenę Techniczną (ETA) lub Krajową Ocenę Techniczną (KOT).
Oferent musi posiadać certyfikat dla typu produktu 2.1 wg EN 10204,
Stop aluminium musi spełniać minimalnie poniższe wytyczne co do własności mechanicznych i składu chemicznego.
Warunki mechaniczne zgodne z normą - 755-2
Wytrzymałość na zrywanie: R((N/mm2) ≥ 260
Granica plastyczności: E(N/mm2) ≥ 215
Wydłużenie względne: A50mm% ≥ 6
Skład chemiczny stopu zgodny z normą - S/N 573-3
Stop aluminium (wg EN 573-3) EN AW 6005A stan utwardzenia T6
Profile pomiędzy sobą w przypadku połączenia ze sobą na krzyż pod kątem prostym muszą być mocowane systemowymi łącznikami. W tym celu profile główne muszą posiadać specjalnie wyprofilowane rowki w bocznych ściankach.

Cała instalacja powinna posiadać aplikację służąca do kontroli poprawności funkcjonowania instalacji i odczytu efektywności jej działania.

Szczegółowy opis zawarty jest w: Załączniku Zapytanie Ofertowe

Kod CPV

09331200-0

Nazwa kodu CPV

Słoneczne moduły fotoelektryczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w załączniku Zapytanie ofertowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia: do 30 kwietnia 2018

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia,
b) dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia przez co należy rozumieć to, że montaż instalacji musi zostać dokonany przez uprawnionego instalatora, który zagwarantuje poprawny montaż oraz spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa pracy instalacji w obiekcie i sieci elektroenergetycznej
c) posiadać OC w zakresie działalności związanej z projektem

a także spełniać pozostałe wymogi określone w załączniku Zapytanie ofertowe.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
a) zrealizowane instalacje o łącznej mocy min. 500kW. Na żądanie możliwość przedstawienia referencji wraz z mocą, nazwą inwestora, terminem realizacji.
b) Posiadać doświadczenie udokumentowane referencjami na budowę instalacji fotowoltaicznych o mocy co najmniej 39 - 40kWp.
c) Posiadać doświadczenie w realizacji min. 1 projektu finansowanego z RPO.
Ponadto:
a) Wykonawca nie będzie wymagał zaliczki przed wykonaniem pracy.
b) Wykonawca dotrzyma terminu wykonania do 6 dni roboczych od momentu rozpoczęcia montażu.
c) Wykonawca przystąpi do montażu w ciągu 14 dni od podpisania umowy z zamawiającym.
d) Wykonawca zapewni serwis w ciągu 48h od momentu zgłoszenia awarii.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryteriami :

1.Cena oferty – 50 %
Sposób liczenia punktacji za pomocą wzoru:
PC = (Cmin/Ci) x WC
gdzie:
PC – liczba punktów dla oferty w kryterium „cena”,
Cmin - najniższa cena całkowita ze wszystkich (w PLN), zaproponowanych przez Wykonawców
Ci - cena całkowita oferty badanej (w PLN),
WC – waga punktowa w kryterium „cena”.

2.Serwis ( min. akceptowalny w 48h od momentu zgłoszenia) – 20 %
Sposób liczenia punktacji za pomocą wzoru:
PN = (P/Pmin) x WN
gdzie:
PN – liczba punktów dla oferty w kryterium „serwis”,
Pmin – najniższa wartość wyrażona w godzinach zagwarantowana przez Wykonawców
P – wartość wskaźnika serwis wyrażona w godzinach oferty badanej,
WN – waga punktowa w kryterium „serwis”

3.Gwarancja producenta – 30 %
Sposób liczenia punktacji za pomocą wzoru :
PG = (Gi/Gmax) x WG
gdzie:
PG – liczba punktów dla oferty w kryterium „okres gwarancji”,
Gmax - najdłuższy całkowity okres gwarancji (sumaryczny podany w latach okres gwarancji na moduły, inwertety i konsytukcje) ze wszystkich, zaproponowanych przez Wykonawców
Gi - całkowity okres gwarancji (podany w latach) oferty badanej,
WG – waga punktowa w kryterium „okres gwarancji”

Maksymalna liczba punktów do zdobycia z obu kryteriów wynosi 100.
W przypadku, gdy oferty będą miały jednakową liczbę punktów, pod uwagę będzie brana oferta z niższa ceną

Wykluczenia

Z postępowania Zamawiający wykluczy podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

U.P.H. ZAKŁAD ŚLUSARSKI ANDRZEJ ANTOLAK

Adres

Przemysłowa 10A

08-500 Ryki

lubelskie , rycki

Numer telefonu

660 425 587

NIP

7162175785

Tytuł projektu

Budowa instalacji PV służącej do produkcji energii OZE - Zakład Ślusarski Antolak

Numer projektu

RPLU.04.02.00-06-0032/17-00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.