Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
197z dziś
2951z ostatnich 7 dni
7272z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana pionów wodnych i pionów kanalizacyjnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

Przedmiot:

Wymiana pionów wodnych i pionów kanalizacyjnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

Data zamieszczenia: 2018-03-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
pl. Warszawski 10
41-800 Zabrze

Osoba do kontaktu:
Natalia Górecka, tel. (032) 272 29 96
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-22 08:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Wymiana pionów wodnych i pionów kanalizacyjnych w budynku położonym przy ul. Kosmowskiej 26 w Zabrzu – Rokitnicy.
Uwaga:
Należy przygotować trzy odrębne oferty na każdy pion mieszkań osobno:
– mieszkania 1,4,7,10 + piwnica
– mieszkania 2,5,8,11 + piwnica
– mieszkania 3,6,9,12 + piwnica
Zakres prac obejmuje:
– demontaż pionów kanalizacyjnych wraz z podejściami;
– demontaż pionów wodociągowych oraz poziomu w piwnicy;
– montaż pionów kanalizacyjnych PCV wraz z podejściami i odpowietrzeniem na dachu oraz robotami
towarzyszącymi - 3 piony;
– montaż czyszczaków na pionach – 3 szt.
– montaż poziomu w piwnicy z rur PP wraz z wymianą zaworu przy wodomierzu głównym;
– montaż pionów wodociągowych z rur PP i montażem zaworów podpionowych, które mają być
usytuowane w korytarzach piwnicznych o średnicy 25-32 mm – 3 szt.
– wymiana zaworów odcinających wodę na poszczególne mieszkania;
– montaż otuliny na instalacji wodociągowej;
– wykonanie przebić w stropach i ścianach;
– zamurowanie przebić w stropach i ścianach;
– demontaż okładzin ściennych i podłogowych (jeśli dotyczy);
– naprawa tynków i położenie gładzi na ścianach w miejscach przebić;
– sprawdzenie szczelności instalacji wodnej;
– w wycenie prac należ ująć również:
a. koszt wywozu gruzu wraz z utylizacją (wg. faktury)
c. demontaż i montaż wodomierzy i koszt plombowania (wodomierze firmy Energosystem)
b. WSZYSTKIE INNE CZYNNOŚCI NIE UJĘTE W ZAKRESIE, A KONIECZNE DO WYKONANIA
Koszty zakupu materiałów prosimy uwzględnić w cenach za poszczególne materiały.
Wszelkie zezwolenia, uzgodnienia itp. wykonawcy załatwiać będą we własnym zakresie, jak również
będą ponosić koszty z tym związane (jeżeli dotyczy).

Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze.
W niniejszym konkursie ofert wykonawcy we własnym zakresie sami określą zakres - ilość -
koniecznych prac oraz przedstawią wraz z ofertą szczegółowy kosztorys-(y) ofertowy-(e) i opisy
technologii wykonania robót.
Termin realizacji zamówienia: 2018r.
Informacji w sprawie zamówienia udziela REB V tel. (032) 272 29 96
Natalia Górecka- referent ds. technicznych
w godzinach urzędowania (tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00)
Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. nr 209
Termin składania ofert upływa dnia 22.03.2018 o godz. 8.00
Koperta powinna być oznaczona:
ZBM-TBS - KONKURS OFERT – ZBM-TBS Sp. z o.o. 073/2018 REB V Nr 10/2018
wymiana pionów wodnych i pionów kanalizacyjnych w budynku położonym przy
ul. Kosmowskiej 26 w Zabrzu – Rokitnicy.
Otwarcie ofert nastąpi bez udziału Wykonawców .
Protokół ze złożonych ofert zostanie umieszczone na stronie internetowej w terminie do 14 dni od
otwarcia.
Informacje telefoniczne w sprawie złożonych ofert nie będą udzielane.
Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1. Formularz oferty określający oferowaną wartość realizacji przedmiotu zamówienia netto i brutto.
Gwarancja, termin wykonania zamówienia - Załącznik Nr 1a.
2. Oświadczenie oferenta – Załącznik nr 1b.
3. Szczegółowy kosztorys ofertowy.
UWAGA !
- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi
Wykonawcami.
- Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu Wykonawcom nie będą
przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
- Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Zamawiający.
- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie wpłynie żadna oferta
Wykonawcy nie podlegająca odrzuceniu.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez
podania przyczyny.
- Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stosuje się
przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i co się z tym wiąże przepisów dotyczących protestów, skarg i odwołań.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.