Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
763z dziś
4480z ostatnich 7 dni
16257z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbiórka budowli, demontaż urządzeń oraz nabycie złomu

Przedmiot:

Rozbiórka budowli, demontaż urządzeń oraz nabycie złomu

Data zamieszczenia: 2018-03-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów
ul. Energetyków 6
66-400 Gorzów Wlkp.
Telefon: 95 7 33 42 74
Faks: 95 732 30 12
E-mail: beata.przekop@gkpge.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Gorzów Wlkp.
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-23 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budowli, demontażu urządzeń oraz nabycie złomu
Numer postępowania GEK/PMR-ECG/11858/2017
Opis zamówienia Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. 3.2. SIWZ.
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia Roboty budowlane
Okres związania ofertą
przez okres 60 dni
Składanie ofert częściowych Odznaczonehttps://swpp.gkpge.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Składanie ofert wariantowych Odznaczonehttps://swpp.gkpge.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Warunki udziału w postępowaniu Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków zgodnie z pkt. 8. SIWZ.

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczeń oraz dokumentów zgodnie z pkt. 9. SIWZ.
Informacje o wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert Rozbiórki budowli i demontaże urządzeń w PGE GiEK S.A. oddział Elektrociepłownia Gorzów:
Cena - 100,00%
Miejsce składania ofert PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów
ul. Energetyków 6, 66-400 Gorzów Wlkp.
Budynek administracyjny, sekretariat - pok. nr 5 w godzinach 8:00÷14:00
Termin składania ofert (dzień, godzina) 2018-03-23 12:00
Miejsce realizacji zamówienia Zgodnie z zapisami pkt 7.2. SIWZ
Termin wykonania zamówienia Zgodnie z pkt. 7.1. SIWZ
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji Oznaczonehttps://swpp.gkpge.pl/pic/mp/checkbox_w.png" title="Oznaczone" />
Umowa ramowa Odznaczonehttps://swpp.gkpge.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Dynamiczny system zakupów Odznaczonehttps://swpp.gkpge.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Informacje o SIWZ
Miejsce pobrania SIWZ http://swpp.gkpge.pl/
Dni pobrania SIWZ
od poniedziałku
do poniedziałku
Godziny pobrania SIWZ  
Opłata za SIWZ  
Uwagi Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia oraz postanowień siwz, a także możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyn. Jeżeli zamawiający dokona zmiany ogłoszenia o zamówieniu bądź siwz, będzie to dla Wykonawców wiążące.

Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: https://swpp.gkpge.pl
lub/i po przeprowadzonych negocjacjach handlowych.

Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i zawarcia Umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów GiEK, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego. Wykonawca przystępując do udziału w Postepowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że on, jego Pracownicy, Współpracownicy, osoby przy pomocy których będzie realizować Umowę Zakupową oraz jego Podwykonawcy będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów.


Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z pkt 19. SIWZ.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.