Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
10284z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Czyszczenie chemiczne instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych Spółdzielni

Przedmiot:

Czyszczenie chemiczne instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych Spółdzielni

Data zamieszczenia: 2018-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wadowicach
os. M. Kopernika 10
34-100 Wadowice

Osoba do kontaktu:
Zbigniew Kleszcz, tel. 33 82-349-22
Województwo: małopolskie
Miasto: Wadowice
Wadium: 3.000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-09 14:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

I. Czyszczenie chemiczne instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Wadowicach, przy użyciu specjalistycznego sprzętu pod ciśnieniem o łącznej ilości 440 mieszkań

w tym:

  1. budynek os. Kopernika nr 1 - ilość mieszkań 90.

  2. budynek os. Kopernika nr 2 - ilość mieszkań 105.

  3. budynek os. Kopernika nr 6 - ilość mieszkań 75.

  4. budynek os. Kopernika nr 16 - ilość mieszkań 50.

  5. budynek os. Kopernika nr 8 - ilość mieszkań 90.

  6. budynek ul. Lwowska nr 36 - ilość mieszkań 30.

 1. Zakres robót:

1. Zabezpieczyć folią przed ewentualnym zabrudzeniem węzły c.o. w piwnicach.

2. Wpięcie urządzeń czyszczących (agregat pompowy) w instalację c.o. może być wykonane tylko na własności Zamawiającego i czyszczenie instalacji c.o. musi się odbywać bez oddziaływania na urządzenia będące własnością dostawcy ciepła PEC Termowad.

3. Czyszczenie instalacji za pomocą chemicznego środka czyszczącego winno odbywać się do czasu skutecznego usunięcia z instalacji osadów i złogów. Czyszczenie instalacji nie może spowodować uszkodzenia (niedrożność) termostatów „Danfos” zamontowanych na grzejnikach w mieszkaniach.

4. Czyszczenie należy wykonywać roztworem czyszczącym o temperaturze ok. 40oC -50oC.

5. Po zakończeniu czyszczenia instalację c.o. należy napełnić wodą z odpowiednim środkiem zapobiegającym osadzaniu się kamienia kotłowego i zapobiegającemu korozji.

6. Po zakończeniu prac należy uporządkować pomieszczenia z pozostałości po używanych materiałach.

7. Zakończone prace należy zgłaszać na bieżąco do odbioru technicznego przez inspektora nadzoru.

Uwaga:

Materiały zastosowane przy czyszczeniu powinny odpowiadać wymaganiom norm lub aprobatom technicznym ITB.

Atesty środków czyszczących przekazać przy odbiorze robót.

III. W ofercie należy podać:

1. Pełną nazwę i adres firmy, wpis do ewidencji, Regon, NIP (ksero).

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną prawnie do zawarcia umowy

2. Wartość wykonania robót objętych przetargiem (uwzględnić wszystkie koszty), podać wartość netto i brutto Załącznik nr 1.

3. Okres gwarancji na wykonane roboty Załącznik nr 1.

4. Warunki płatności Załącznik nr 1.

5. Wykaz zamówień zrealizowanych w ciągu ostatnich 2 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia.

Uwaga: Przed złożeniem oferty , Oferent winien dokonać oględzin miejsca wykonywania robót.

IV. Termin realizacji zamówienia: od 01.06.2018r do 30.06.2018r.

V. Składanie ofert:

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa, 34-100 Wadowice, oś. Kopernika 10, pok. nr 3.

2. Termin składania ofert upływa w dniu 09.04.2018r. do godz. 1400.

3. Wadium w wysokości 3.000 zł ( słownie: trzy tysięce złotych) należy wpłacić do dnia 09.04.2018r. na konto PKO BP S.A. o/Wadowice nr 98102014330000190200068940 (załączyć ksero wpłaty).

4. Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium zostaje odrzucona.

5. Wybór oferty nastąpi najpóźniej w dniu 11.04.2018r. o godz. 1400 o czym oferenci zostaną poinformowani pisemnie.

6. Oferenci którzy nie zostali wybrani otrzymują zwrot wadium niezwłocznie po podpisaniu umowy z Oferentem wybranym.

7. Prosimy o podanie konta na które ma nastąpić zwrot wadium.

VI. Postanowienia umowy istotne dla Zamawiającego:

- Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferenta

- Spółdzielnia zastrzega sobie unieważnienie przetargu lub odstąpienie od przetargu bez

podania przyczyny.

- Zamawiający wymaga dostarczenia stosownych atestów i świadectw jakości dla stosowanych materiałów.

- Zawarcie umowy nastąpi nie wcześniej niż po 7 dniach i nie później niż na 14 dni od ogłoszenia wyboru oferty.

- Jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy z przyczyn zależnych od Oferenta nastąpi przepadek wadium

VII. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.smwadowice.pl.

 • Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest inż. Zbigniew Kleszcz Z-ca Prezesa ds. Technicznych tel. (0-33-82-349-22)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.