Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3717z ostatnich 7 dni
15494z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa zasilania elektroenergetycznego 0,4KV

Przedmiot:

Przebudowa zasilania elektroenergetycznego 0,4KV

Data zamieszczenia: 2018-03-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: ROD im. T. Kościuszki w Elblągu
ul. Kościuszki 46c
e-mail: rod.kosciuszki@o2.pl

Osoba do kontaktu:
Aniela Wiesława Grudzińska, tel. 506 117 365
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Elbląg
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przebudowa zasilania elektroenergetycznego 0,4KV dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w części położonej przy ul. Kościuszki 46c, obręb 018, działka nr 229.
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia są prace budowlane polegające na przebudowie istniejącej sieci elektroenergetycznej 0,4kV. Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres prac:
a. rozbudowa rozdzielnicy głównej zlokalizowanej w budynku administracyjnym,
b. demontaż istniejącej linii napowietrznej wraz ze stanowiskami słupowymi,
c. demontaż oświetlenia zewnętrznego,
d. budowa linii napowietrznej wraz ze stanowiskami słupowymi,
e. budowa linii kablowej,
f. montaż zestawów złączowo – pomiarowych wraz z urządzeniami pomiarowymi ok.100 szt.
g. budowa oświetlenia zewnętrznego, w 3 /trzech/ miejscach uzgodnionych z Zamawiającym
2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Zakończenie: 30.04.2018 r.

III. PROCEDURA:
1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Pisemny przetarg nieograniczony.

2. KRYTERIA OCENY OFERT:
A. Cena - 100%
IV. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
1. Specyfikację warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie Zamawiającego - ROD budynku administracyjnym ROD zlokalizowanym przy ul. Kościuszki 46c w dniach: …12.03.2018r.do 15.03.2018r., w godzinach: 15:00 ÷ 16:00.
2. Warunkiem otrzymania specyfikacji jest wniesienie opłaty w wysokości: 50,- zł. (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100) gotówką w kasie ROD, lub przelewem na konto bankowe w banku: Braniewsko-Pasłęcki BS O/Elbląg
nr 78 8297 0008 0002 8916 2000 0010
3. Termin składania ofert upływa dnia: 28.03.2018 r.
4. Miejsce składania ofert: w siedzibie Zamawiającego w dniu 28.03.2018r., w godzinach: 14:00 ÷ 16:00.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2018 rok o godz. 15:00, w siedzibie Zamawiającego tj. świetlica ROD przy ul. Kościuszki 46C.
6. Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące (art. 22 ust. 1 PZP):
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej
8. Zastrzegamy sobie prawo wyboru oferenta lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.