Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3660z ostatnich 7 dni
15564z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu 16 kominów na budynkach Spółdzielni

Przedmiot:

Wykonanie remontu 16 kominów na budynkach Spółdzielni

Data zamieszczenia: 2018-03-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa PIONIERSKA
ul. Pionierska 15
38-700 Ustrzyki Dolne
tel. 13 461 17 76
Województwo: podkarpackie
Miasto: Ustrzyki Dolne
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-30 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu istniejących kominów szt. 16 (wraz z dostarczeniem materiałów) na budynkach przy ul. Rzeczna 4, ul. 1 Maja 35, ul. Gombrowicza 29, ul. Gombrowicza 15, ul. Łukasiewicza 1 ul. Łukasiewicza 2 w Ustrzykach Dolnych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- odbicie odpadających tynków i uzupełnienie

- przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekko – mokrą (gruntowanie ),

- przyklejenie płyt styropianowych do ścian wraz narożnikami ochronnymi,

- położenie zaprawy klejowej do płyt styropianowych wraz siatką z włókna szklanego z zagruntowaniem podłoża pod tynk akrylowy,

- nałożenie tynku akrylowego,

- okucie czapek kominowych pasem okapowym z blachy ocynkowanej gr.0,55 mm oraz pokrycie czapek kominowych papą termozgrzewalną,

- utylizacja i wywóz odpadów.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 czerwiec 2018 rok

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego

zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

- zawierać wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji

działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć

miesięcy przed datą złożenia oferty /zał. nr 1/,

- zawierać kosztorys ofertowy /zał. nr 2/,

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę należy złożyć w Spółdzielni Mieszkaniowej PIONIERSKA przy ul. Pionierska 15 w Ustrzykach Dolnych do dnia 30 kwietnia 2018 r, godz. 11;00

2. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 30 kwietnia 2018 r, o godz. 13;00.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją

ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 1. OCENA OFERT:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

2 - Gwarancja 20% (min. 36 m-cy)

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie.

 1. DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowych informacji udziela się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Pionierska ul. Pionierska 15, tel. 13 4611776.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.