Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
763z dziś
4480z ostatnich 7 dni
16257z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konkurs ofert na remont lokalu w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej

Przedmiot:

Konkurs ofert na remont lokalu w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej

Data zamieszczenia: 2018-03-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
ul. Irysowa 19
02-660 Warszawa
tel. 022 549-37-21
tel. 022 549-37-00
sekretariat@zgnmokotow.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-22 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy ogłasza konkurs ofert
na wykonanie remontu lokalu nr 15 w budynku przy ul. Puławskiej 105 w Warszawie w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 Euro
1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonane zostaną roboty opisane
poniżej:
1.1. Branża budowlana obejmuje wykonanie robót w lokalu:
1.1.1. roboty posadzkarskie i okładzinowe ścian:
• skucie okładziny ceramicznej ze ścian,
• demontaż posadzek z deszczułek w pokojach p. pokoju,
• zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych,
• wykonanie warstwy wyrównawczej w pokojach i p. pokoju,
• naprawa posadzek przez szpachlowanie w kuchni i łazience,
• wykonanie posadzek z tworzywa sztucznego,
• montaż listew przyściennych drewnianych,
1.1.2. roboty tynkarskie:
• uzupełnienie tynków w miejscach po uprzednio zdemontowanych hakach,
• wykonanie tynku na ścianach w miejscach po skutej glazurze,
1.1.3. roboty murarskie:
• wykucie z muru ościeżnic drewnianych oraz kratek wentylacyjnych oraz podokiennika,
• zamurowanie przebić w ścianach,
• obsadzenie ościeżnic stalowych i kratek wentylacyjnych oraz podokiennika,
1.1.4. roboty stolarskie:
• montaż okuć stolarskich, zasuwki, wkładka Yale itp. .oraz nawiewnika,
• montaż nawiewnika w stolarce okiennej,
• montaż szafki pod zlewozmywak,
• montaż progów aluminiowych przejściowych wewnętrznych,
• demontaż szaf wnękowych,
• dopasowanie stolarki drzwiowej,
1.1.5. roboty malarskie emulsyjne i olejne:
• malowanie nowych ościeżnic metalowych ,rur grzejników, oraz stolarki okiennej farba olejną,
• przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie olejne i emulsyjne oraz
sufitów pod emulsyjne,
• dwukrotne malowanie farbą wapienną sufitów i ścian po uprzednim zeskrobaniu starej farby i zagruntowaniu,
1.1.6. roboty towarzyszące:
• wywiezienie materiałów z rozbiórki,
• mycie parapetów zewnętrznych z lastryka, stolarki okiennej,
• przygotowanie lokalu do odbioru komisyjnego.
1.2. Branża sanitarna obejmuje:
• demontaż rurociągów wodnych dn 15-20mm,
• demontaż zaworu do WC i PA,
• demontaż baterii wannowej, umywalkowej i zmywakowej,
• demontaż rur kanalizacji z PCV dn 50 - dn 110mm,
• demontaż nieczynnego podejścia odpływowego dn 50mm do PA,
• demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania : umywalka, zlewozmywak, wanna oraz WC typu kompakt,
• demontaż kuchni gazowej 4 pł,
• demontaż zaworu kulowego gazowego i filtra (mosiądz) dn 20 mm ( nieczynne ) podłączenie PG,
• montaż rurociągów PP i PP STABI PN20 ZW + CW dn 20mm,
• dodatki za podejścia dopływowe do zaworów i baterii dn 20mm,
• zawory kulowe do WC dn 15x15mm + zawory kulowe do PA dn 20x15mm,
• baterie: wannowa , zmywakowa i umywalkowa stojące,
• sprawdzenie szczelności instalacji wodnej,
• rurociągi kanalizacyjne z PCV dn 50 - dn 110mm,
• dodatki za podejścia odpływowe do urządzeń dn 50mm,
• dodatki za podejścia odpływowe do WC dn 110mm,
• zlewozmywak 1 kom. z/o na wspornikach,
• syfon zlewowy z PCV pojedynczy dn 50mm,
• wanna stalowa emaliowana 1500 z/o nie obudowana, z kompletem nóżek
mocowanych do podłoża,
• miska ustępowa uniwersalna z dolnopłukiem,
• montaż umywalki z/o na wspornikach z syfonem PCV,
• wymiana zaworu kulowego gazowego dn 15mm,
• montaż kuchni gazowej 4pł z piekarnikiem gazowym i zabezpieczeniem
p/wypływowym,
• próba ciśnieniowa lokalowej instalacji gazu,
• wywiezienie gruzu i złomu na odl. 30 km.
1.3. Branża elektryczna:
1.3.1. Instalacja zasilająca lokal:
• WLZ- pozostaje istniejąca,
• tablica licznikowa TL – pozostaje istniejąca,
• zabezpieczenie przedlicznikowe – pozostaje istniejące,
• tablica mieszkaniowa – wymienić na nową obudowę S-8,
• zabezpieczenia zalicznikowe - w tablicy należy dobudować nowy wyłącznik różnicowo-prądowy RCD 25/2/0,03A, nowy wyłącznik instalacyjny S-301 B-16. Istniejące wyłączniki instalacyjne S-301 B-16 i jeden S-301 B-10 należy przełożyć.
1.3.2. Instalacja elektryczna w lokalu:
• należy wykonać nową instalację elektryczną, układając w bruzdach przewody YDYp 3x2,5 dla obwodów gniazd wtykowych i YDYp 2/3/4x 1,5 dla obwodu oświetleniowego. Należy wydzielić obwody, w tym obwody gniazd wtykowych (obwód gniazd ogólnych, obwód gniazdo w łazience, obwód gniazdo pralki w łazience, obwód gniazdo w kuchni 2,0kW, obwód pozostałych gniazd w kuchni) i obwód oświetleniowy,
• wykonać połączenia wyrównawcze przewodem DY 4mm2 układanym pod tynkiem zgodnie z wymogami,
• wszystkie istniejące p/t gniazda wtykowe IP-20 należy wymienić na nowe p/t gniazd IP-20 z bolcem ochronnym. Dodatkowo należy zamontować nowe gniazda p/t IP-20 z bolcem ochronnym i gniazda IP-44 w łazience,
• istniejące wyłączniki jednobiegunowe należy wymienić na nowe wyłączniki jednobiegunowe. Istniejące przełączniki świecznikowe należy wymienić na nowe wyłącznik jednobiegunowe, a pozostałe należy przełożyć z uwagi na wymianą przewodów. Przycisk dzwonka należy przełożyć z uwagi na wymianę przewodów.
• należy zastosować osprzęt o podstawowym i jednolitym standardzie. Dzwonek elektryczny należy wymienić na nowy i zasilić z instalacji oświetleniowej lokalu
• oprawę oświetleniową w łazience należy wymienić na nową oprawę oświetleniową IP-44 montowaną na suficie
• domofon – pozostaje istniejący.
1.3.3. Wykonanie robót poinstalacyjnych:
• wykonanie pomiarów elektrycznych,
• wykonanie dokumentacji powykonawczej (rzutu i schematu jednokreskowego),
• wykonanie tynku uzupełniającego po obsadzonych puszkach, przebiciach wykutych bruzdach itp.,
• usunięcie z lokalu i przekazanie do utylizacji zdemontowanych elementów instalacji el.,
• wywiezienie gruzu na wyznaczone dla miasta miejsce przyjmowania odpadów.

Wykonawca zobowiązany jest dokonać formalności związanych z zakupem energii elektrycznej oraz pokryć koszty z tym związane (brak licznika w pustostanie).

2. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 ze zm.), wszystkich osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem wyszczególnionych w przedmiarach robót, stanowiących załączniki do zapytania ofertowego. Obowiązek zatrudnienia na podstawie w/w umowy o pracę nie dotyczy osób, które będą pełniły funkcję kierownika/kierowników robót objętych zamówieniem, które mogą być zatrudnione przez Wykonawcę w ramach stosunków prawnych dopuszczonych przez prawo. W/w obowiązek dotyczy również podwykonawców realizujących zamówienie.

3. Zamówienie musi być zrealizowane począwszy od dnia następującego po dniu podpisania umowy w okresie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych.

4. Termin składania ofert i ich otwarcia: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Irysowej 19, pokój 21 (sekretariat) w Warszawie do dnia 22 marca 2018 r. do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 marca 2018 r. o godzinie 10.10 w siedzibie Zamawiającego.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz dokumentów, które należy złożyć w niniejszej procedurze oraz formalności koniecznych do zwarcia umowy zawiera specyfikacja przedmiotu zamówienia, którą można pobrać ze strony www.zgnmokotow.waw. pl lub w siedzibie Zamawiającego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.