Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3660z ostatnich 7 dni
15564z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie docieplenia, w systemie BSO i technologii „lekka mokra”, nieruchomości...

Przedmiot:

Wykonanie docieplenia, w systemie BSO i technologii „lekka mokra”, nieruchomości Spółdzielni

Data zamieszczenia: 2018-03-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego
ul. Ofiar Katynia 35
37-450 Stalowa Wola

Osoba do kontaktu:
Jan Szajowski, tel. 509 927 600
Województwo: podkarpackie
Miasto: Stalowa Wola
Wadium: 10 000 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie docieplenia, w systemie BSO i technologii „lekka mokra”, nieruchomości położonej przy ul. Jana Pawła II 13 w Stalowej Woli
OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
1. Nazwę i siedzibę oferenta oraz datę sporządzenia oferty.
2. Ścisłe określenie przedmiotu oferty z podaniem typu, nazwy, certyfikatu materiałów użytych do
wykonania zakresu robót.
3. Wypełniony formularz z cenami ryczałtowymi. Należy również podać wskaźnikami kosztów
przyjętych do kalkulacji ceny ryczałtowej.
4. Oświadczenie podające okres związania złożoną ofertą i że zobowiązuje się do zawarcia umowy
w terminie wyznaczonym w zaproszeniu. Preferowany okres gwarancji na wykonane roboty 60
miesięcy, w tym zawiera się również gwarancja na nie występowanie na tynkach glonów i alg
5. Wyciąg lub odpis dokumentów upoważniających do prowadzenia działalności związanej
z przedmiotem przetargu.
6. Referencje
7. Aktualne zaświadczenie ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w płatnościach.
8. Dowód wpłaty wadium w wysokości 10000 zł.
9. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z faktycznym zakresem robót, projektem umowy
przedstawionej przez zamawiającego i ją akceptuje w całości.
ZAKRES ROBÓT:
1. Część mieszkalna
Należy wykonać docieplenie wszystkich części budynku, na których nie została przyklejona warstwa izolacji.
Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych należy wykonać drobne naprawy elewacji i uzupełnić
pianą montażowa łączenia płyt. Należy wykonać docieplenie w systemie dociepleń BSO i technologii „lekka
mokra”, przy zastosowaniu styropianu jako materiału izolacyjnego o grubości 12 cm i współczynniku
przewodzenia ciepła λ ≤ 0,040 [W/mK]. Nie stosujemy listew startowych oraz plas9kowych narożników
okapowych. Należy wykonać wszystkie nowe obróbki z blachy powlekanej. W zewnętrznych parapetach nie
stosujemy plasEkowych zakończeń. Występujące w kilkunastu oknach widoczne pęknięcia szpaletów okiennych
(np. okna w 5 i 1 klatce) należy wzmocnić wtapiając podtynkową siatkę z włókna szklanego typu „PANZER”
o gramaturze min. 275 g/m2. W loggiach należy wykonać ocieplenie ścian zewnętrznych przy zastosowaniu na
ścianach styropianu jako materiału izolacyjnego o grubości 9 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤0,032
[W/mK]. Na dolnej części płyty balkonowej („sufit balkonu”) należy przykleić 2cm styropianu. Elementy
metalowe balustrad należy oczyścić i malować farbą podkładową antykorozyjną, a następnie nawierzchniową
(przed malowaniem górnej powierzchni balustrady należy usunąć z niej całą farbę, tak, aby uzyskać gładką
powierzchnię poręczy. Na ekranach balustrad wykonujemy na zewnętrznej stronie tynk cienkowarstwowy, a od
wewnątrz, po wyrównaniu i wygładzeniu powierzchni, należy ją pomalować. Nad wszystkimi loggiami
ostatniej kondygnacji należy wykonać zadaszenia, które powinny nawiązywać do już istniejących (kolor biały,
system ROBELIT). W zakres robót wchodzi również montaż nowych wykonanych ze stali nierdzewnej kratek
wentylacyjnych z siatką na insekty oraz wykonanie dodatkowych 12 zwodów pionowych instalacji odgromowej
umiejscowionych w rurze PVC oraz puszek ze złączami kontrolnymi; całość instalacji należy wykonać w
ociepleniu. Na dachu nowe zwody połączyć ze starą instalacją. Po wymianie obróbek należy ponownie ustawić i
trwale zamocować uchwyty na blasze oraz na papie. Na ścianach maszynowni wind przykleić 2 cm styropianu i
otynkować. Istniejące dylatacje na wspornikach i ścianach budynku wykonać przez elastyczne zamknięcie
szczeliny montując systemowy profil.
Szczegóły wykonania ocieplenie aLyki oraz nadproży okiennych przedstawiają dołączone poniżej rysunki. Inne
szczegóły wykonania prac nieujętych w specyfikacji znajdują się w opisie technicznym termomodernizacji w
formie załącznika do specyfikacji.
2. Część usługowa (nie dotyczy Banku Pekao)
Przyklejamy styropian o grubości 12 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,040 [W/mK]. Wszystkie
uskoki na ścinach do 3 cm należy wyrównać doklejając dodatkowy styropian. Na ścianach wykonujemy
silikonowy tynk cienkowarstwowy, a od dołu na wysokości ok. 20 - 25 cm tynk mozaikowy (kolory zgodne z
projektem). Ocieplenie wykonujemy na głębokość co najmniej 40 cm od poziomu posadzki wewnątrz lokalu.
a) Przed dociepleniem należy usunąć znajdujący się na cokole elewacyjny piaskowiec. Należy zdemontować
istniejące reklamy, usunąć ze ścian płytki i zdemontować kraty w oknach.
b) Na ściany oporowe należy przykleić 2 cm styropianu i otynkować.
c) Wszystkie słupki między okienne zakończone na wysokości ok 2 m należy „przedłużyć” styropianem do
samego sufitu, a następnie na całości dokleić 12 cm styropianu (na wykonanych przedłużeniach słupków
również doklejamy styropian).
d) W miejscach gdzie nad podcieniami znajdują się pomieszczenia użytkowe należy usunąć wszystkie
zamontowane w górnej części drewniane elementy i przykleić na suficie styropian o grubości 12 cm. W tych
miejscach na wszystkich wspornikach, belkach i podciągach należy przykleić 6 cm styropianu. W
pozostałych przypadkach, w górnej części, nie kleimy styropianu, tynkujemy elementy betonowe, a
drewniane znajdujące się na sufitach czyścimy i malujemy. Po otynkowaniu ścian należy przymocować w
rogu przy ścianie wykończeniową drewnianą listwę.
e) Przeciwpożarowe zakończenia suchych pionów należy obudować metalowymi skrzynkami.
f) Oczyścić i wymalować metalowe słupy i wszystkie odróbki i pokrycia dachów.
g) Ze znajdujących się w tunelach instalacjach wodnych należy usunąć osłaniającą blachę. Całość zabudować
styropianem, a w dolnej części (przy słupie nośnym) należy zamontować metalowe otwierane skrzynki o
minimalnym wymiarze 20cm X 20cm.
h) Należy wymienić wszystkie rynny i rury oraz inne skorodowane elementy systemu odwodnienia
znajdującego się wewnątrz dachu.
i) Od strony lokalu „Co co” przed malowaniem pokrycia dachowego należy poprawić mocowanie wszystkich
blach i wymienić na wystającym elemencie dachu skorodowaną obróbkę. Kominy znajdujące się na dachu
należy otynkować (3szt).
j) Do znajdujących się na żelbetowych słupach połączeń instalacji odgromowej zamontować puszki i dokleić
styropian celem „schowania” montowanych elementów.
k) Istniejące dylatacje na wspornikach i ścianach budynku wykonać przez elastyczne zamknięcie szczeliny
montując systemowy profil.
Pytania dotyczące zakresu robót proszę kierować do Jan Szajowski tel. 509 927 600
TERMINY:
maj 2018 r. - wrzesień 2019 r.
Realizacja robót w 2018 r. nie może być mniejsza od 30% całości zadania.
1. Ofertę należy złożyć do dnia 23.04.2018 r. w zaklejonej kopercie z adnotacją: „Docieplenie Jana
Pawła II 13 ” w sekretariacie Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli ul. Ofiar
Katynia 35.
2. Wadium należy wpłacić najpóźniej dzień przed otwarciem ofert w kasie SBM w siedzibie Zarządu
ul. Ofiar Katynia 35 lub przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli:
41 9430 0006 0000 0534 2000 0001 wpisując tytule przelewu: „Docieplenie Jana Pawła II 13”
3. Otwarcie ofert i rozstrzygniecie przetargu bez udziału oferentów nastąpi do dnia 25.04.2018 r.
4. Zwrot wpłaconego wadium następuje w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. W przypadku
wybranego wykonawcy po podpisaniu umowy.
5. Termin zawarcia umowy do 14 dni od ogłoszenia przetargu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.