Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3660z ostatnich 7 dni
15564z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana instalacji elektrycznej w części wspólnej, wykonanie instalacji teletechnicznej w...

Przedmiot:

Wymiana instalacji elektrycznej w części wspólnej, wykonanie instalacji teletechnicznej w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej

Data zamieszczenia: 2018-03-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Kredytowej 2

„Nasz Administrator” Sp. z o.o.
ul. Kredytowa 4 lok. 4
Warszawa
tel. 693-626-262, 783-626-262
e-mail: biuro@naszadministrator.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-18 14:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Kredytowej 2, w imieniu której działa „Nasz Administrator” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wymianę instalacji elektrycznej w części wspólnej wraz z wykonaniem instalacji teletechnicznej w budynku mieszkalnym przy ul. Kredytowej 2 w Warszawie.

Oferta powinna zawierać:

 • Formularz ofertowy (z podaniem terminu realizacji i okresu gwarancji).
 • Kosztorys ofertowy (szczegółowy) wykonany na podstawie przedmiaru robót.
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający, iż Wykonawca prowadzi działalność w zakresie wykonywania prac objętych zamówieniem.
 • Referencje świadczące o dobrym wykonaniu, w ciągu ostatnich trzech lat prac zbliżonych zakresem jak stanowi przedmiot zamówienia.
 • Uprawnienia budowlane i branżowe stosownie do zakresu robót.
 • Zaświadczenie w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego podatnika podatku od towarów i usług.
 • Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON.
 • Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami składek z Urzędu Skarbowego i ZUS (ważne 3 m-ce przed złożeniem dokumentów).
 • Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej lub oświadczenie wykonawcy, że podpisze umowę ubezpieczenia zabezpieczającego wszelkie ryzyka związane z realizacją zamówienia oraz z odpowiedzialnością cywilną.

Uwaga! Wymienione dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w przedmiarze robót oraz w dokumentacji projektowej, która jest do wglądu w biurze administratora ul. Kredytowa 4/4.

Wszystkie wskazania materiałów i nazwy należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych.

W cenie należy uwzględnić wszystkie roboty niezbędne do realizacji zamówienia.

Ofertę w zamkniętej, opieczętowanej i oznaczonej (adres i temat robót) kopercie należy złożyć do dnia 18.04.2018 r. do godziny 14:00 w biurze Administratora budynku: „Nasz Administrator” Sp. z o.o. Warszawa ul. Kredytowa 4 lok. 4,

Dokumenty dotyczące w/w zamówienia można otrzymać po uprzednim wysłaniu prośby na adres:

e-mail: biuro@naszadministrator.pl, tel. kom. 693-626-262 lub 783- 626-262.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.