Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
595z dziś
3064z ostatnich 7 dni
8129z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu klatki schodowej w oficynie budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej

Przedmiot:

Wykonanie remontu klatki schodowej w oficynie budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej

Data zamieszczenia: 2018-04-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Wełniany Rynek 3
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. (095) 73-87-101, 73-87-102
fax: (095) 73-87-100
Województwo: lubuskie
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-20 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Sikorskiego 53 w Gorzowie Wlkp. zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu klatki schodowej w oficynie budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 53 w Gorzowie Wlkp.
Zakres prac zgodny z załączonym przedmiarem robót .
Warunki dla prawidłowego prowadzonego postępowania:
 termin wykonania prac : - 3 miesiące od dnia podpisania umowy
 okres gwarancji: - 60 miesięcy od daty odbioru robót na roboty
 warunki płatności: - do 30 dni od daty otrzymania faktury
 sposób rozliczenia robót: kosztorysem zamiennym sporządzonym na podstawie kosztorysu
ofertowego i obmiaru faktycznie wykonanej ilości robót budowlanych.
 sporządzenie oferty cenowej : kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą uproszczoną na
podstawie załączonych do oferty przedmiarów/oferty cenowej (odpowiedni plik do pobrania ze strony
www.zgm.gorzow.pl ),
 należy wyszczególnić parametry kosztorysowe zastosowane do wyliczenia kosztorysu
ofertowego i rozliczenia ewentualnych robót dodatkowych,
 ceny określone przez Wykonawcę w ofercie są stałe i nie będą zmienione w toku realizacji
prac .
Kryteria oceny ofert: najniższa cena .
Informujemy jednocześnie, że Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury bez podania
przyczyny.
Opisaną i zamkniętą ofertę należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 20.04.2018r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie ZGM o godz. 12.15
Uwaga!
Warunkiem podpisania umowy jest przedłożenie w Administracji następujących dokumentów:
 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 aktualną kopię opłaconej polisy OC wraz z dokumentem wpłaty w zakresie prowadzonej
działalności. Potwierdzenie opłaty może wynikać z samego dokumentu polisy OC, bądź innych
dokumentów potwierdzających opłacenie polisy. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć
w Administracji kopię aktualnej polisy każdorazowo w przypadku j wygaśnięcia ubezpieczenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.