Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
595z dziś
3064z ostatnich 7 dni
8129z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie docieplenia ściany szczytowej w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej

Przedmiot:

Wykonanie docieplenia ściany szczytowej w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej

Data zamieszczenia: 2018-04-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
pl. Warszawski 10
41-800 Zabrze

Osoba do kontaktu:
Ryszard Pankiewicz, tel. (032) 271 03 15
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-26 08:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Wykonanie docieplenia ściany szczytowej w budynku mieszkalnym przy ul. Łokietka 18 w Zabrzu.
Zakres robot obejmuje:
Docieplenie ściany szczytowej:
Olinowanie terenu
Wyznaczenie strefy niebezpiecznej
Postawienie rusztowań wraz z siatkami zabezpieczającymi
Wykonanie osłon okien – 100%
Wymiana parapetów okiennych na nowe z blachy powlekanej – 100%
Przygotowanie ścian do robót dociepleniowych (czyszczenie, mycie) – 100%
Montaż listwy cokołowej (startowej) – 100%
Docieplenie ścian metodą lekką - mokrą styropianem gr. 14 cm – do listwy cokołowej
(przymocowanie do ścian płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych oraz
przy użyciu gotowych zapraw klejowych) – 100%
Przyklejenie siatki przy użyciu gotowych zapraw klejowych (do listwy cokołowej) –
100%
Jednokrotne gruntowanie ścian – 100%
Nałożenie masy tynkarskiej barwionej na ścianach - do listwy cokołowej – 100%
Docieplenie części cokołowej styropianem ekstrudowanym (styrodur) gr. 5 cm
(przymocowanie do ścian płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych oraz
przy użyciu gotowych zapraw klejowych) – 100% (do wysokości gruntu)
Przyklejenie siatki przy użyciu gotowych zapraw klejowych na części cokołowej –
100%
Nałożenie masy tynkarskiej barwionej na cokole budynku – 100%
Nałożenie masy tynkarskiej barwionej na ścianach na części cokołowej – 100%
Demontaż starych obróbek blacharskich na ogniomurze
Wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich na ogniomurze
Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót dociepleniowych
Wywóz gruzu wraz z opłatą za składowanie (wg faktury) – 100%
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kserokopię faktury
za odbiór i utylizację gruzu.

Wykonawca do kosztorysu powykonawczego dołącza kopie faktur za wywóz gruzu
Koszty zakupu materiałów prosimy uwzględnić w cenach za poszczególne materiały.
Wszelkie zezwolenia, uzgodnienia itp. wykonawcy załatwiać będą we własnym zakresie,
jak również będą ponosić koszty z tym związane (jeżeli dotyczy).
Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze.
W niniejszym konkursie ofert wykonawcy we własnym zakresie sami określą zakres - ilość -
koniecznych prac oraz przedstawią wraz z ofertą szczegółowy kosztorys-(y) ofertowy-(e)
i opisy technologii wykonania robót.
Termin realizacji zamówienia: III-IV kw. 2018r.
Informacji w sprawie zamówienia udziela REB III tel. (032) 271 03 15
Ryszard Pankiewicz – Inspektor Nadzoru REB III
w godzinach urzędowania (tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00)
Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. nr 209
Termin składania ofert upływa dnia 26.04.2018r. o godz. 8:00
Koperta powinna być oznaczona :
ZBM-TBS - KONKURS OFERT – 120/2018 REB III Nr 44/2018
Wykonanie docieplenia ściany szczytowej w budynku mieszkalnym przy
ul. Łokietka 18 w Zabrzu.
Otwarcie ofert nastąpi bez udziału Wykonawców.
Protokół ze złożonych ofert zostanie umieszczone na stronie internetowej w terminie
do 14 dni od otwarcia.
Informacje telefoniczne w sprawie złożonych ofert nie będą udzielane.
Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1. Formularz oferty określający oferowaną wartość realizacji przedmiotu zamówienia netto
i brutto. Gwarancja, termin wykonania zamówienia - Załącznik Nr 1a.
2. Oświadczenie oferenta – Załącznik nr 1b.
3. Szczegółowy kosztorys ofertowy.
UWAGA !
- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji
z wybranymi Wykonawcami.
- Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu Wykonawcom nie
będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
- Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Zamawiający.
- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie wpłynie żadna
oferta Wykonawcy nie podlegająca odrzuceniu.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia bez podania przyczyny.
- Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stosuje
się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i co się z tym wiąże przepisów
dotyczących protestów, skarg i odwołań.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.