Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
595z dziś
3064z ostatnich 7 dni
8129z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana zasilania budynku wraz z wymianą instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku...

Przedmiot:

Wymiana zasilania budynku wraz z wymianą instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej

Data zamieszczenia: 2018-04-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
pl. Warszawski 10
41-800 Zabrze

Osoba do kontaktu:
Ryszard Pankiewicz, tel. (032) 271 03 15
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-08 08:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Wymiana zasilania budynku wraz z wymianą instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku mieszkalnym przy ul. Nawrata 5 w Zabrzu.
Zmiana sposobu zasilania części wspólnych w budynku (klatka schodowa,
piwnica, strych) z 230V na 24V.
Zakres robót obejmuje:
Prace przygotowawcze
Wymiana GLZ (Głównej Linii Zasilającej)
Montaż uziomu przed budynkiem
Wykonanie WLZ (Wewnętrznej Linii Zasilającej
Montaż skrzynek licznikowo – rozdzielczych w klatce schodowej (liczniki kWh)
Wymiana obwodów ADM z dostosowaniem do obniżonego napięcia – 24V – klatka
schodowa, piwnica, strych
Montaż trafo 230/24 – 630VA
Wykonanie zasilania do mieszkań od ZP (zabezpieczenie przedlicznikowe) do S-6
(skrzynka na S-301B
Sposób wykonania instalacji elektrycznej – podtynkowa
Montaż rozłącznika bezpiecznikowego budynku (np. RBK lub SLP)
Montaż S-6 + 301B w przedpokojach mieszkań lokatorskich
Instalacje na strychu i w piwnicy należy wykonać jako hermetyczne
Uwzględnić roboty towarzyszące: kucie bruzd, wnęk, przebicia
Zagipsowanie i zatarcie: bruzd przebić; wyrównanie gładzią tynkową
Podanie napięcia przez TAURON oraz plombowanie liczników kWh
Wykonać zasilania do mieszkań przewodem YDYp 3x4 p/t, obwody administracyjne
YDYp 3x1,5p/t
Roboty porządkowe
Wywóz gruzu wraz z opłatą za składowanie
Wykonawca do kosztorysu powykonawczego dołącza kopie faktur za wywóz gruzu
Koszty zakupu materiałów prosimy uwzględnić w cenach za poszczególne materiały.
Wszelkie zezwolenia, uzgodnienia itp. wykonawcy załatwiać będą we własnym zakresie,
jak również będą ponosić koszty z tym związane (jeżeli dotyczy).
Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze.
W niniejszym konkursie ofert wykonawcy we własnym zakresie sami określą zakres - ilość -

koniecznych prac oraz przedstawią wraz z ofertą szczegółowy kosztorys-(y) ofertowy-(e)
i opisy technologii wykonania robót.
Termin realizacji zamówienia: III-IV kw. 2018r.
Informacji w sprawie zamówienia udziela REB III tel. (032) 271 03 15
Ryszard Pankiewicz – Inspektor Nadzoru REB III
w godzinach urzędowania (tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00)
Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. nr 209
Termin składania ofert upływa dnia 08.05.2018r. o godz. 8:00
Koperta powinna być oznaczona :
ZBM-TBS - KONKURS OFERT – 138/2018 REB III Nr 53/2018
Wymiana zasilania budynku wraz z wymianą instalacji elektrycznej wewnętrznej
w budynku mieszkalnym przy ul. Nawrata 5 w Zabrzu.
Otwarcie ofert nastąpi bez udziału Wykonawców.
Protokół ze złożonych ofert zostanie umieszczone na stronie internetowej w terminie
do 14 dni od otwarcia.
Informacje telefoniczne w sprawie złożonych ofert nie będą udzielane.
Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1. Formularz oferty określający oferowaną wartość realizacji przedmiotu zamówienia netto
i brutto. Gwarancja, termin wykonania zamówienia - Załącznik Nr 1a.
2. Oświadczenie oferenta – Załącznik nr 1b.
3. Szczegółowy kosztorys ofertowy.
UWAGA !
- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji
z wybranymi Wykonawcami.
- Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu Wykonawcom nie
będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
- Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Zamawiający.
- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie wpłynie żadna
oferta Wykonawcy nie podlegająca odrzuceniu.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia bez podania przyczyny.
- Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stosuje
się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i co się z tym wiąże przepisów
dotyczących protestów, skarg i odwołań.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.