Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3732z ostatnich 7 dni
15417z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawy armatury wodno - gazowo - kanalizacyjnej i osprzętu sanitarnego

Przedmiot:

Dostawy armatury wodno - gazowo - kanalizacyjnej i osprzętu sanitarnego

Data zamieszczenia: 2018-05-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie
ul. J. Brożka 3
30-347 Kraków
powiat: Kraków
tel.: 12 254 12 44, faks: 12 254 12 41
zamowienia@mpk.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: 3 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
na:
,,Dostawy armatury wodno - gazowo - kanalizacyjnej i osprzętu sanitarnego"
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy armatury wodno - gazowo - kanalizacyjnej oraz osprzętu sanitarnego przeznaczone do bieżącej działalności MPK S.A. związanej
z obsługą sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu tramwajowego
i autobusowego, w zakresie określonym w zakresie określonym w ,,Specyfikacji istotnych warunków zamówienia" (SIWZ).

Dokument nr: LZ-281-52/18

Otwarcie ofert: Miejsce i termin otwarcia ofert: 22.05.2018 r. o godz. 10:00 w Centrum Konferencyjnym MPK S.A. w Krakowie przy ul. Jana Brożka 3.

Specyfikacja:
Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej MPK S.A. w Krakowie www.mpk.krakow.pl (w zakładce przetargi) lub otrzymać w wersji papierowej
w Biurze Obsługi Klienta MPK S.A. w Krakowie, ul. J. Brożka 3 (parter).
Zamawiający przekazuje Wykonawcy SIWZ w wersji papierowej nie później niż w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku o jej przekazanie. Wniosek o przekazanie SIWZ należy kierować do Działu Zamówień na nr faksu 12 254 12 41 lub adres e-mail: zamowienia@mpk.krakow.pl lub złożyć
w Biurze Obsługi Klienta.

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać w Budynku administracyjnym MPK S.A. w Krakowie przy ul. Jana Brożka 3, w Biurze Obsługi Klienta (parter) lub przesłać na adres korespondencyjny Przedsiębiorstwa, w terminie do dnia: 22.05.2018 r. do godz. 09:00 (liczy się data wpływu oferty do MPK S.A. w Krakowie)

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie, w miarę potrzeb, przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, w oparciu o indywidualnie składane zlecenia (telefonicznie lub e -mailem) określające ilość i rodzaj zamawianej armatury.

Wymagania:
Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa powyżej, nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w SIWZ, zakresie na zasadzie spełnia / nie spełnia.

Uwagi:
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena oferty brutto - 100%
Termin związania ofertą: 60 dni.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.