Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
595z dziś
3064z ostatnich 7 dni
8129z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej

Przedmiot:

Wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej

Data zamieszczenia: 2018-05-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Kętrzynie
ul. Romualda Traugutta 27
11-400 Kętrzyn
powiat: kętrzyński
tel. 89 752 49 37, 89 752 45 39, 89 752 28 60, 89 752 52 26
e-mail: biuro@tbs.ketrzyn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Kętrzyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-30 13:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Bydgoskiej 3 w Kętrzynie

Zakres prac remontowych:
-remont elewacji z dociepleniem z zachowaniem elementów architektonicznych

Dokument nr: DT/2067/18, DT/2067/18

Otwarcie ofert: Komisyjne otwarcie ofert przez Wspólnotę Mieszkaniową przy udziale KTBS nastąpi

w siedzibie Spółki.
2. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową, listownie lub faxem oraz na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS sp. z o. o.

Specyfikacja:
Przedmiar robót niezbędny do wyceny prac budowlanych można uzyskać w Dziale Administracyjno- Technicznym Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27 (parter, pokój nr 8) , natomiast wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Spółki www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka przetargi aktualne.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27, do dnia 30 maja 2018 roku do godziny 13.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: ,,Wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Bydgoskiej 3 w Kętrzynie " - Nie otwierać przed 30.05.2018 r. godz. 13.00".

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zadania - 3 miesiące od podpisania umowy .

Wymagania:
Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych ,
wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych w zakresie podobnym do powyższego zadania potwierdzony referencjami,
kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG,
kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie,
wyceniony kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów scalonych
Parafowany i zaakceptowany wzór umowy.

Uwagi:
Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.