Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3732z ostatnich 7 dni
15417z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku mieszkalno-usługowego...

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku mieszkalno-usługowego Wspólnoty Mieszkaniowej

Data zamieszczenia: 2018-05-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA BUDYNKU PRZY UL. SAPERÓW 6 W ELBLĄGU
Saperów 6
82-300 Elbląg
powiat: Elbląg

Osoba do kontaktu:
Sławomir Wroński, tel. 608 633 899
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Elbląg
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-05 15:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego przy ul. Saperów 6 w Elblągu.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Celem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją
budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego przy ul. Saperów 6 w Elblągu. Zakres robót jest zgodny z projektem budowlanym instalacji co. i cwu, projektem termomodernizacji budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego przy ulicy Saperów 6 oraz audytem energetycznym budynku.
Cel zamówienia
Zakres prac obejmuje:
W ramach zadania I:
a. Docieplenie od zewnątrz zewnętrznych ścian piwnicy - styrodurem gr. 10 cm. Mury fundamentowe przedmiotowego projektu należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo, za pośrednictwem izolacji pionowej. Na mur zastosować hydroizolację z masy uszczelniającej. Kolejną warstwa jest styrodur, na który następnie należy przybić folię kubełkową do wysokości poziomu terenu, a ponad tą wysokością zastosować tynk mozaikowy.
b. Docieplenie od zewnątrz zewnętrznych ścian garażu - stryodurem gr. 10 cm
c. Docieplenie od zewnątrz zewnętrznych ścian parteru i I-go piętra -styropianem gr. 18 cm. Na elewacji należy wykonać docieplenie w postaci systemu płyt ze styropianu fasadowego gr. 18 cm o współczynniku max I=0,042 W/mk wg projektu elewacji. Warstwę zbrojącą wykonać wtapiając w ułożoną na termoizolacji świeżą masę klejową kolejne wstęgi siatki z zakładem min. 10 cm, a następnie bezzwłocznie zaszpachlować je na gładko tym samym materiałem, zwracając uwagę na dokładne otulenie siatki i zachowanie stałej grubości warstwy. Powinny być ułożone dwie warstwy siatki.
d. Docieplenie od wewnątrz ścian lukarn II-go piętra - wełną mineralną gr. 10 cm. Skuć nierówności i oczyścić ścianę z pyłu. Ściany lukarn ocieplić 10cm wełny mineralnej pod stelażem.
e. Docieplenie od spodu stropu nad piwnicą - styrodurem gr. 2 cm. Strop między piwnicą i parterem należy zaizolować 2 cm styropianu od spodu stropu, mocować na zaprawie cementowej.
f. Docieplenie od wewnątrz dachu - wełną mineralną gr. 12 cm. Do istniejącej warstwy dachu dołożyć od wewnątrz 12 cm wełny mineralnej. Do utrzymania wełny stosować stelaż metalowy przybijany do istniejącej konstrukcji dachu. Na drugim piętrze i poddaszu projektuje się, że na wełnie mineralnej będzie się znajdował stelaż, na którym będą mocowane płyty g-k, które zostaną ze spoinowane taśmą z masą szpachlową , a następnie malowane dwukrotnie farbą lateksową.
W ramach zadania II:
a. Instalacja ciepłej wody użytkowej - Instalację ciepłej wody dla opracowanego obiektu projektu się w zakresie od projektowanego zasobnika ciepłej wody do pionu wodociągowego zakończonego na kondygnacji poddasza. Rozprowadzenie instalacji cwu od projektowanego pionu do projektowanych poszczególnych przyborów sanitarnych nie wchodzi w zakres opracowania. Instalację ciepłej wody użytkowej oraz instalację cyrkulacji cwu zaprojektowano z rur PE-X/AL/PE. Pod pionem cwu zamontować zawór odcinający z funkcją spustową. Na instalacji cyrkulacji cwu zaprojektowano zawór termostatyczny cyrkulacyjny. Ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana za pośrednictwem projektowanego zasobnika ciepłej wody o pojemności 200l. W celu zabezpieczenia instalacji cwu przed zmianą objętości w trakcie podgrzewu cwu należy zastosować naczynie przeponowe. Na instalacji cyrkulacji należy zainstalować pompę cyrkulacyjną.
b. Wentylacja - zakup i montaż wentylatorów mechanicznych posiadających możliwość okresowej zmiany charakteru pracy
c. Wymiana okien w piwnicy i garażu
d. Wymiana okien parteru i klatki schodowej
e. Modernizacja drzwi wejściowych i bram garażowych
f. Wymiana instalacji c.o. - Dla istniejącego obiektu wykonano obliczenia na zapotrzebowanie na ciepło na podstawie norm PN-EN 12831. Zapotrzebowanie na ciepło na pokrycie strat ciepła przez przenikanie wynosi: Q=39,2 kW. Źródłem ciepła będzie istniejący kocioł na gaz o mocy 45,3 kW. Istniejącą instalację należy zdemontować, projektowaną instalację zaprojektowano z rur PE_X/AL/PE w systemie Wavin. Przewody rozprowadzające w kotłowni zaprojektowano z rur stalowych o połączeniach spawanych. Do rozliczenia poszczególnych mieszkań zaprojektowano ciepłomierze Dn15 Qnom=0,6m3/h wraz zaworem regulującym na powrocie. Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe - wyposażyć w zawór odcinający oraz głowicę termostatyczną. Ogrzewanie garażu(część wspólna budynku) zaprojektowano za pomocą nagrzewnicy wodnej.
Przedmiot zamówienia
Zakres prac obejmuje:
W ramach zadania I:
a. Docieplenie od zewnątrz zewnętrznych ścian piwnicy - styrodurem gr. 10 cm. Mury fundamentowe przedmiotowego projektu należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo, za pośrednictwem izolacji pionowej. Na mur zastosować hydroizolację z masy uszczelniającej. Kolejną warstwa jest styrodur, na który następnie należy przybić folię kubełkową do wysokości poziomu terenu, a ponad tą wysokością zastosować tynk mozaikowy.
b. Docieplenie od zewnątrz zewnętrznych ścian garażu - stryodurem gr. 10 cm
c. Docieplenie od zewnątrz zewnętrznych ścian parteru i I-go piętra -styropianem gr. 18 cm. Na elewacji należy wykonać docieplenie w postaci systemu płyt ze styropianu fasadowego gr. 18 cm o współczynniku max I=0,042 W/mk wg projektu elewacji. Warstwę zbrojącą wykonać wtapiając w ułożoną na termoizolacji świeżą masę klejową kolejne wstęgi siatki z zakładem min. 10 cm, a następnie bezzwłocznie zaszpachlować je na gładko tym samym materiałem, zwracając uwagę na dokładne otulenie siatki i zachowanie stałej grubości warstwy. Powinny być ułożone dwie warstwy siatki.
d. Docieplenie od wewnątrz ścian lukarn II-go piętra - wełną mineralną gr. 10 cm. Skuć nierówności i oczyścić ścianę z pyłu. Ściany lukarn ocieplić 10cm wełny mineralnej pod stelażem.
e. Docieplenie od spodu stropu nad piwnicą - styrodurem gr. 2 cm. Strop między piwnicą i parterem należy zaizolować 2 cm styropianu od spodu stropu, mocować na zaprawie cementowej.
f. Docieplenie od wewnątrz dachu - wełną mineralną gr. 12 cm. Do istniejącej warstwy dachu dołożyć od wewnątrz 12 cm wełny mineralnej. Do utrzymania wełny stosować stelaż metalowy przybijany do istniejącej konstrukcji dachu. Na drugim piętrze i poddaszu projektuje się, że na wełnie mineralnej będzie się znajdował stelaż, na którym będą mocowane płyty g-k, które zostaną ze spoinowane taśmą z masą szpachlową , a następnie malowane dwukrotnie farbą lateksową.
W ramach zadania II:
a. Instalacja ciepłej wody użytkowej - Instalację ciepłej wody dla opracowanego obiektu projektu się w zakresie od projektowanego zasobnika ciepłej wody do pionu wodociągowego zakończonego na kondygnacji poddasza. Rozprowadzenie instalacji cwu od projektowanego pionu do projektowanych poszczególnych przyborów sanitarnych nie wchodzi w zakres opracowania. Instalację ciepłej wody użytkowej oraz instalację cyrkulacji cwu zaprojektowano z rur PE-X/AL/PE. Pod pionem cwu zamontować zawór odcinający z funkcją spustową. Na instalacji cyrkulacji cwu zaprojektowano zawór termostatyczny cyrkulacyjny. Ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana za pośrednictwem projektowanego zasobnika ciepłej wody o pojemności 200l. W celu zabezpieczenia instalacji cwu przed zmianą objętości w trakcie podgrzewu cwu należy zastosować naczynie przeponowe. Na instalacji cyrkulacji należy zainstalować pompę cyrkulacyjną.
b. Wentylacja - zakup i montaż wentylatorów mechanicznych posiadających możliwość okresowej zmiany charakteru pracy
c. Wymiana okien w piwnicy i garażu
d. Wymiana okien parteru i klatki schodowej
e. Modernizacja drzwi wejściowych i bram garażowych
f. Wymiana instalacji c.o. - Dla istniejącego obiektu wykonano obliczenia na zapotrzebowanie na ciepło na podstawie norm PN-EN 12831. Zapotrzebowanie na ciepło na pokrycie strat ciepła przez przenikanie wynosi: Q=39,2 kW. Źródłem ciepła będzie istniejący kocioł na gaz o mocy 45,3 kW. Istniejącą instalację należy zdemontować, projektowaną instalację zaprojektowano z rur PE_X/AL/PE w systemie Wavin. Przewody rozprowadzające w kotłowni zaprojektowano z rur stalowych o połączeniach spawanych. Do rozliczenia poszczególnych mieszkań zaprojektowano ciepłomierze Dn15 Qnom=0,6m3/h wraz zaworem regulującym na powrocie. Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe - wyposażyć w zawór odcinający oraz głowicę termostatyczną. Ogrzewanie garażu(część wspólna budynku) zaprojektowano za pomocą nagrzewnicy wodnej.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1112807

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 05-06-2018
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Saperów 6, 82-300 Elbląg, osobiście lub za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej pod ww. adres.
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 5 czerwca 2018r. godz. 15:00
3. Termin złożenia oferty jest równoznaczny z terminem faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego
4. W przypadku przesyłania oferty za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej decyduje data i godzina wpływu oferty na ww. adres
5. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
6. Oferta powinna zawierać podpisy oraz parafy osób uprawnionych lub upoważnionych przez Wykonawcę oraz numerację zapisanych stron. Oferty sporządzane metodą odręczną powinny być czytelne.
7. Oferta papierowa powinna być umieszczona w zaklejonej kopercie z wyraźnym napisem ,,Termomodernizacja ".
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
swronskismom@gmail.com

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Elbląg Miejscowość: Elbląg
Harmonogram realizacji zamówienia
Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Zadanie I od 15.06.2018 do 31.08.2018 r.
Zadanie II od 15.06.2018 do 31.08.2018 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności, objętej zamówieniem,
Wiedza i doświadczenie
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówień lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
- wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat w sposób należyty co najmniej trzy roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. polegające na pracach budowlanych związanych z termomodernizacją budynków,
Potencjał techniczny
- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w ustalonym terminie zgodnie z projektem i sztuką budowlaną, t.j. zatrudniają co najmniej 15 osób na podstawie umowy o pracę oraz kierownika budowy branży ogólnobudowlanej i kierownika robót sanitarnych ze stażem pracy jako kierownik budowy minimum 5 lat,
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, t.j. osiągnęli w roku 2017 przychód ze sprzedaży nie mniejszy niż 5 mln złotych, co udokumentują okazaną deklaracją PIT, CIT lub sprawozdaniem finansowym F01 oraz nie zalegają z opłatami z tytułu ubezpieczenia społecznego - ZUS i podatkowymi - Urząd Skarbowy,
Dodatkowe warunki
- przedstawią na żądanie Zamawiającego przynajmniej 2 referencje potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,
- załączą do oferty dokumenty wymagane na etapie składania oferty.
- posiadają ważną polisę ubezpieczeniową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 zł obejmującej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Oferenta z tytułu wykonywania przedmiotu zamówienia oraz z tytułu zdarzeń jakie mogą zaistnieć w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, w następstwie czego Oferent będzie zobowiązany do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej w miejscu lub sąsiedztwie wykonywania przedmiotu zamówienia (kopię polisy należy załączyć do oferty),
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest załączony do niniejszego zapytania ofertowego jako załącznik nr 1.
2. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Oferta powinna zawierać:
a. wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
b. wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
c. wypełniony i podpisany wstępny harmonogram robót budowlanych, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania,
d. kopię polisy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Oferenta
e. zaświadczenie o niezaleganiu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ważne 3 miesiące,
f. aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego,
g. odpowiednio PIT, CIT lub sprawozdanie finansowe dokumentujące roczne przychody w roku 2017 okazane najpóźniej przed podpisaniem umowy.
4. Termin ważności oferty: 30 dni liczone od daty upływu terminu składania ofert.
5. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Koszty dotyczące przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od ostatecznego terminu złożenia ofert.
2. W trakcie analizy ofert Zamawiający może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.
3. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie/uzupełnienie.
4. Spełnienie przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu kwalifikuje ofertę Oferenta do oceny najkorzystniejszej oferty.
5. Niespełnienie przez Oferenta warunków udziału skutkują odrzuceniem oferty Oferenta.
6. Po dokonaniu analizy ofert Zamawiający poinformuje pisemnie oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty.
7. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest:
a. cena ofertowa netto = 100%
i. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z przedmiotem zamówienia.
ii. Cena oferty powinna być podana łącznie dla całego zakresu przedmiotu zamówienia oraz powinny być podane składowe tej ceny, tj. dla Zadania I i Zadania II. Do wyliczenia liczby punktów w kryterium cena ofertowa netto, przyjęta będzie cena oferty podana łącznie dla całego przedmiotu zamówienia.
iii. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich.
iv. W przypadku podania przez oferenta ,,ceny rażąco niskiej", przy której zachodzi ryzyko stosowania rozwiązań, technologii i materiałów o obniżonej jakości, Zamawiający może zwrócić się do oferenta o wyjaśnienie elementów kalkulacyjnych mających wpływ na wysokość cen jednostkowych jak i ceny całkowitej.
v. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie posiadała najniższą cenę
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA BUDYNKU PRZY UL. SAPERÓW 6 W ELBLĄGU
Adres
Saperów 6
82-300 Elbląg
warmińsko-mazurskie , Elbląg
Numer telefonu
608633899
NIP
5783116677
Tytuł projektu
,,Termomodernizacja budynku oraz wymiana instalacji c.o., ul. Saperów 6, 82-300 Elbląg"
Numer projektu
RPWM.04.03.02-28-0011/16-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Sławomir Wroński
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 608 633 899

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.