Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3732z ostatnich 7 dni
15417z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa przyłączy kablowych nN

Przedmiot:

Budowa przyłączy kablowych nN

Data zamieszczenia: 2018-06-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Rzeszów z siedzibą w Rzeszowie
ulica 8-go Marca 8
35-065 Rzeszów
powiat: Rzeszów
Telefon: 17 749 70 00 Fax.: 17 749 70 01
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
5.2. Przedmiotem zamówienia są:
,,Budowa przyłączy kablowych nN na terenie Rejonu Energetycznego Rzeszów - Rzeszów (ul. Borowa, Dworzysko, ul. Akademicka, ul. Krośnieńska), Błędowa Tyczyńska, Wola Rafałowska - 6 zadań."
Zadanie nrl. Budowa przyłącza kablowego nN w Rzeszowie, Borowa (17-F1/S/02231) Zadanie nr 2. Budowa przyłącza kablowego nN w Rzeszowie, Dworzysko (17-F1/UP/02818) Zadanie nr 3. Budowa przyłącza kablowego nN w Rzeszowie, Akademicka (17-F1/S/02847) Zadanie nr 4. Budowa przyłącza kablowego nN w Błędowej Tyczyńskiej (16-F1/S/00884) Zadanie nr 5. Budowa przyłącza kablowego nN w Woli Rafałowskiej (18-F1/S/00361) Zadanie nr 6. Budowa przyłącza kablowego nN w Rzeszowie, Krośnieńska (17-F1/UP/02429)
5.3. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
5.4. Szczegółowy opis wymagań technicznych znajduje się w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ

CPV: 45231400-9

Specyfikacja:
4. Ogłoszenie o zamówieniu.
SIWZ zamieszczono na stronie internetowej https://pgedystrybucja.pl/przetargi

Składanie ofert:
17. Termin i miejsce składania ofert.
17.1. Oferty należy składać do dnia 29-06-2018 do godz.9:00w:
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Rzeszów, ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów, pok. 20 (kancelaria)

Wymagania:
17.2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
17.3. Złożenie oferty zostanie potwierdzone przez Zamawiającego z zaznaczeniem daty i godziny złożenia.
17.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.
17.5. Wykonawca nie może wycofać i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
17.6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert, które nie zostały oznaczone i zaadresowane przez Wykonawcę zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ.
17.7. Zamawiający postępowania zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy będą odnosiły się do terminu zmienionego.
17.8. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający postępowania niezwłocznie zawiadomi na stronie internetowej.

Uwagi:
Podstawa prawna prowadzenia postępowania.
3.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zachowaniem zasad określonych w Procedurze Zakupów PGE Dystrybucja S.A., Dobrych Praktykach Zakupowych PGE Dystrybucja S.A. oraz Kodeksie Postępowania dla Partnerów
Biznesowych PGE Dystrybucja S.A. dostępnych na stronie: https://pgedystrybucja.pl/przetargi.
3.2. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ stosuje się postanowienia ,,Procedury Zakupów PGE Dystrybucja SA" i Kodeksu cywilnego. (Dz. U. z 18 maja 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
3.3. Postępowanie o udzielenie zamówienia oraz wszelka korespondencja prowadzona jest w formie pisemnej w języku polskim z zastrzeżeniem pkt 20 SIWZ.
3.4. Kierownik Zamawiającego może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego bez podania przyczyny, (pkt 6.3.6.3. ,,Procedury Zakupów PGE Dystrybucja S.A.*)

Kontakt:
Godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.