Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3732z ostatnich 7 dni
15417z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont dachu i docieplenie szczytów ponad dachem na budynku

Przedmiot:

Remont dachu i docieplenie szczytów ponad dachem na budynku

Data zamieszczenia: 2018-06-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Administrator sp. z o.o
ul. Wojska Polskiego 68
19-300 EŁK
powiat: ełcki
tel. 87 732 64 55 fax. 87 732 64 56
poczta@administrator.elk.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: EŁK
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE
do wzięcia udziału w negocjacjach
z zachowaniem konkurencji
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 33A, reprezentowana przez ,,Administrator" sp. z
o.o,, zaprasza do wzięcia udziału w postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę,
które odbędzie się w dniu 12.07.2018 r. o godz. 10;00 przy ul. Wojska Polskiego 68 (Dział
Techniczny), w związku z udzieleniem zamówienia na:
Remont dachu i docieplenie szczytów ponad dachem w ilości 185 m2 na budynku przy ul. Wojska
Polskiego 33A w Ełku - zakres robót zgodnie z ślepym kosztorysem, przedmiarem (dokonać
pomiarów uzupełniających z natury we własnym zakresie) i projektem budowlanym - część w
załączeniu w formie elektronicznej (pełny do wglądu - znajduje się w Dziale Technicznym). W cenie
oferty należy uwzględnić koszty wykonania ewentualnych robót, które nie zostały ujęte w
załączonym ślepym kosztorysie i przedmiarze, a które należy wykonać zgodnie warunkami
technicznymi, projektem oraz na podstawie wizji lokalnej w miejscu planowanych robót - nie ujęcie
ich może skutkować na nie uwzględnienie robót dodatkowych przy ich wykonawstwie. Na
wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia placu budowy, w tym zajęcie chodnika, pod
względem BHP jak również w media (woda, energia elektryczna).

Dokument nr: W/DT/1133/2018

Otwarcie ofert: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 33A, reprezentowana przez ,,Administrator" sp. z
o.o,, zaprasza do wzięcia udziału w postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę,
które odbędzie się w dniu 12.07.2018 r. o godz. 10;00 przy ul. Wojska Polskiego 68 (Dział
Techniczny)

Wymagania:
o O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy dysponujący osobami o następujących
kwalifikacjach: kierownik budowy posiadający - uprawnienia do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa w rozumieniu
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm. i z 2002 r. Nr 23,
póz. 221)
o Aktualna polisa lub inne ubezpieczenie obejmujące odpowiedzialność cywilną od prowadzonej
działalności gospodarczej na min. 100.000,00 PLN
o Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
o Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenie
zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.
UWAGA: Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wojska Polskiego 33A przysługuje prawo
wyboru oferenta jak również unieważnienia niniejszego zamówienia bez podania przyczyn.
Należy podać koszt wykonania + podatek VAT i okres gwarancji i załączyć w/w dokumenty.
W ZAŁĄCZENIU:
Ślepy kosztorys, przedmiar robót i część projektu budowlanego w formie elektronicznej (pełny do
wglądu w Dziale Technicznym).

Kontakt:
Upoważnionymi do kontaktów z oferentami jest Zarząd przy udziale DT: tel. (87) 732-6465.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.