Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
695z dziś
4316z ostatnich 7 dni
14612z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa zatoki postojowej i chodnika wraz z elementami małej architektury

Przedmiot:

Budowa zatoki postojowej i chodnika wraz z elementami małej architektury

Data zamieszczenia: 2018-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Ciechanów
Pl. Jana Pawła II 6
06-400 Ciechanów
powiat: ciechanowski
fax: 23 674 92 91
s.herner@umciechanow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ciechanów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Zamawiający Gmina Miejska Ciechanów zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia:
,,Budowa zatoki postojowej i chodnika wraz z elementami małej architektury, przy ul. M.
Dąbrowskiej", realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Drogi, chodniki - Budżet
obywatelski 2018 zadanie: ,,Uzupełnienie infrastruktury terenu rekreacyjnego przy ul. M.
Dąbrowskiej w zatokę postojową, chodnik oraz altany rekreacyjne"
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku.

Dokument nr: WZPI-ZP.271.2.38.2018

Specyfikacja:
3. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe
wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:
Urząd Miasta Ciechanów, Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji , Plac Jana Pawła II 6,
06-400 Ciechanów.

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 27.07.2018 r. do godziny 13:00
(w jeden z niżej wymienionych sposobów):
? pisemnie na adres: Urząd Miasta Ciechanów, 06-400 Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6 lub
złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wodnej 1 - Biuro Obsługi
Interesanta,
? fax-em: 23 674 92 91
? email: s.herner@umciechanow.pl

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia:
od dnia zawarcia umowy do 14.12.2018 r.

Wymagania:
4. Kryteria oceny ofert (opis kryteriów i zasad przyznawania punktów):
100% cena oferty
5. Oferta powinna zawierać (określić wymagania jakie powinni spełniać wykonawcy w zakresie
uprawnień, doświadczenia, kwalifikacji osób oraz wymienić dokumenty i oświadczenia jakie
powinni złożyć wykonawcy):
a) wypełniony formularz oferty wg załączonego wzoru,
b) zaakceptowany wzór umowy,
c) kserokopia aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę do
występowania w obrocie prawnym (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę) wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
d) upoważnienie do podpisania oferty (reprezentowania Wykonawcy) jeżeli nie wynika ono
z wpisu do właściwego rejestru,
6. W załączeniu wzór umowy (jeżeli wymagana jest umowa na podstawie odrębnych przepisów
załączyć wzór umowy; jeżeli nie - punkt wykreślić):
7. Sposób przygotowania oferty: ofertę z podaniem ceny w PLN (z VAT) należy sporządzić w języku
polskim, w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres dostawcy,
z adnotacją:
,,Zapytanie ofertowe nr sprawy WZPI-ZP.271.2.38.2018 do zamówienia na budowę zatoki
postojowej i chodnika wraz z elementami małej architektury"

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.