Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
695z dziś
4316z ostatnich 7 dni
14612z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pokrycia dachu

Przedmiot:

Remont pokrycia dachu

Data zamieszczenia: 2018-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: STARGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o.
ul. A. Struga 29
73-110 Stargard
powiat: stargardzki
tel. 915784750 fax: 915771535
biuro@tbs.stargard.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Stargard
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont pokrycia dachu
2. Określenie zakresu zamówienia:

Według przedmiaru robót (załącznik nr 1 do ogłoszenia)

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17/08/2018 o godz.13:45 w sali przetargów przy ul. Struga 29.

Składanie ofert:
IV. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Termin składania ofert: 17/08/2018 r. do godz. 13.30

Miejsce składania ofert siedziba Stargardzkiego TBS Stargard ul. A. Struga 29 pok. 3 - Sekretariat.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznakowanych w następujący sposób:

,,(EE) oferta -remont dachu ul. Obr. Westerplatte 6"

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia:

do 90 dni od podpisania umowy

Wymagania:
III. WARUNKI UDZIAŁU

Gwarancja 60 miesięcy

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy :

1. Oferta wykonawcy ( załącznik nr 2 do ogłoszenia).

2. Kosztorys ofertowy, w wersji pełnej (szczegółowej).
3. Wykaz wykonanych lub wykonywanych robót w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie z podaniem przedmiotu zamówienia , dat wykonywania i odbiorców (zał. nr 3), z załączeniem dokumentu potwierdzającego, ze te roboty zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone np. referencje , umowy, protokoły odbioru robót.

Wykonawca winien wykazać się wykonaniem co najmniej 3 robót budowlanych podobnych do przedmiotu zamówienia.

Wykonawcy, którzy wykonali 3 prace podobne na rzecz Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. nie są zobowiązani do dostarczenia tego wykazu.

4. Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 100 000,00 zł.
Wspólnota mieszkaniowa zastrzega sobie prawo wyboru oferty według własnych kryteriów wyboru.

Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana zawarta zostanie umowa wg wzoru stanowiącego zał. nr 4 do ogłoszenia.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.