Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3976z ostatnich 7 dni
16940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych

Przedmiot:

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych

Data zamieszczenia: 2018-08-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
powiat: Kraków
Tel.: +48 124465810, Faks: +48 124465702
i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - Budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) (...) z uwagi na brak miejsca cala nazwa podana w sekcji II.1.4)

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-57/18
II.1.2)Główny kod CPV
45111291
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Pełna nazwa zamówienia (w związku z niewystarczająca ilością miejsca w pkt 1.1. nie jest możliwe wskazanie tam pełnej nazwy zamówienia, przez co została ona wskazana w niniejszym punkcie).

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - Budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) przy VeloDunajec na odcinku Zakopane-Sromowce Niżne z podziałem na części:

Część 1 - Poronin, Nowy Targ, Sromowce Niżne

Część 2 - Szaflary, Harklowa.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwych organów na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę Miejsc Obsługi dla Rowerzystów (MOR) - w ramach dwóch części.

Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia określone są w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1 - Poronin, Nowy Targ, Sromowce Niżne

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
45233162
45233000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Trasy rowerowe: VeloDunajec

Województwo małopolskie,

Powiat: Część 1: nowotarski, tatrzański

Gmina: Część 1: Poronin, Czorsztyn, Nowy Targ

Miejscowość: Część 1: Poronin, Nowy Targ, Sromowce Niżne

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwych organów na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy;

2) wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę 3 szt. Miejsc Obsługi dla Rowerzystów (MOR).

Budowa MOR winna być wykonana zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym pn. Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów MOR z podziałem na części: Część 1 - Poronin, Nowy Targ, Sromowce Niżne i Typowym Projektem MOR wariant C, typ 2 (mały).

Szczegółowe określenie przedmiotu zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/05/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2 - Szaflary, Harklowa

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
45233162
45233000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Trasy rowerowe: VeloDunajec

Województwo małopolskie,

Powiat: Część 2: nowotarski,

Gmina: Część 2: Szaflary, Nowy Targ

Część 2: Szaflary, Harklowa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwych organów na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy;

2) wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę 2 szt. Miejsc Obsługi dla Rowerzystów (MOR).

Budowa MOR winna być wykonana zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym pn. Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów MOR z podziałem na części: Część 2 - Szaflary, Harklowa i Typowym Projektem MOR wariant C, typ 2 (mały).

Szczegółowe określenie przedmiotu zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/05/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 45111291

Dokument nr: 337842-2018, ZDW-DN-4-271-57/18

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 10/09/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, II piętro, pok 218

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdw.krakow.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/09/2018

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Trasy rowerowe: VeloDunajec

Województwo małopolskie,

Powiat: Część 1: nowotarski, tatrzański

Gmina: Część 1: Poronin, Czorsztyn, Nowy Targ

Miejscowość: Część 1: Poronin, Nowy Targ, Sromowce Niżne

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Trasy rowerowe: VeloDunajec

Województwo małopolskie,

Powiat: Część 2: nowotarski,

Gmina: Część 2: Szaflary, Nowy Targ

Część 2: Szaflary, Harklowa

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości:

-- Część 1: 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)

-- Cześć 2: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Kontakt:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.