Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3976z ostatnich 7 dni
16940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont elewacji wraz z dociepleniem i remontem balkonów

Przedmiot:

Remont elewacji wraz z dociepleniem i remontem balkonów

Data zamieszczenia: 2018-08-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
ul. T. Seweryna A w Krakowie
działająca poprzez Krakowskie
Biuro Zarządzania Budynkami Zarządca Sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie przy
ul. Św. Benedykta 2 m 3
w Krakowie
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: 506014517
Termin składania ofert: 2018-08-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert
Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. T. Seweryna A w Krakowie, działająca poprzez Krakowskie Biuro Zarządzania Budynkami Zarządca Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Św. Benedykta 2 m 3 w Krakowie. Zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert w przedmiocie wykonania robót budowlanych w zakresie wykonania docieplenia elewacji wraz z remontem balkonów.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych szczegółowo opisane w dokumentacji projektowej Planowany termin rozpoczęcia prac 01.04.2019r.
2. Podmioty zainteresowane złożenie ofert zapraszamy po osobisty odbiór wersji elektronicznej projektu i przedmiaru robót. Pytania techniczne należy kierować do Inspektora Konrada Kwiatkowskiego tel 536014355.
3. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane ww. zakresie o wartości nie mniejszej niż 300000 złotych każda.
4. Kryterium oceny ofert: cena oferty brutto – 95%, Gwarancja na wykonane prace – 5%.
5. Sposób obliczania ceny: należy podać cenę za zrealizowanie zamówienia z wyszczególnieniem cen netto, podatku VAT oraz wartości brutto. Oferta winna również zawierać kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonych przedmiarów. Zgodnie z projektowanymi zapisami przyszłej umowy z wykonawcą robót, przedstawione w ofercie wynagrodzenie kosztorysowe będzie wynagrodzeniem maksymalnym. Podstawą rozliczenia inwestycji będzie protokół końcowy na podstawie kosztorysu powykonawczego. Obliczone w ten sposób wynagrodzenie nie może być wyższe niż określone w ofercie wynagrodzenie maksymalne. Za roboty niewykonane wynagrodzenie nie przysługuje.
6. Oferta Wykonawcy powinna obejmować:
- oferowaną cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia,
- kosztorys ofertowy
- co najmniej dwa dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych opisanych w pkt. 2
- okres związania ofertą - nie krótszy niż do 01.04.2019,
- czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- powinna być złożona w języku polskim,
7. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
8. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać w siedzibie Krakowskiego Biura Zarządzania Budynkami Zarządca Sp. z o.o.
Termin składania ofert: do 24.08.2018.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Tomasz Golonka

K.B.Z.B Zarządca Sp z o.o.
ul. Św. Benedykta 2 m 3
30-536 Kraków

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.