Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3944z ostatnich 7 dni
15377z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa sprzętu informatycznego

Przedmiot:

Dostawa sprzętu informatycznego

Data zamieszczenia: 2018-09-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: 2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie
ul. Marsa 110
04-470 Warszawa
powiat: Warszawa
, Faks: +48 261815093
2rblog.zampub@ron.mil.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w opisie przedmiotu
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu informatycznego

Numer referencyjny: D/165/2018
II.1.2)Główny kod CPV
30213100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego z podziałem na 9 części (zadania).

2. Wymogi, ilości oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.2rblog.wp.mil.pl

3. Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania nr: 1, 2, 4, 5, i 9.

Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną, natomiast Zamawiający przedstawi ilości, z których skorzysta w ramach prawa opcji w dniu zawarcia umowy, przy czym zamówienie opcjonalne musi być wykonane w terminie 60 dni kalendarzowych od zawarcia umowy, jednakże nie później niż do dnia 30.11.2018 r. (w zależności od tego, który z ww. terminów upłynie wcześniej).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 279 750.36 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu informatycznego

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100
30214000
30231300
30216110
30237280
30232110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1 Regionalna Baza Logistyczna, Skład Piła, al. Powstańców Wlkp. 180, 64-920 Piła, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionego sprzętu informatycznego z zastosowaniem prawa opcji w ilościach:

1. Notebook NBW bfH w ilości - 3 szt. w tym, ilość gwarantowana 2 szt., ilość opcjonalna 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 46 800.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionego sprzętu informatycznego z zastosowaniem prawa opcji w ilościach:

1. Notebook NBW bfH w ilości - 3 szt. w tym, ilość gwarantowana 2 szt., ilość opcjonalna 1 szt.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W zakresie zadania nr 1 zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1 400,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu informatycznego

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100
30214000
30231300
30216110
30237280
30232110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1 Regionalna Baza Logistyczna, Skład Piła, al. Powstańców Wlkp. 180, 64-920 Piła, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionego sprzętu informatycznego z zastosowaniem prawa opcji w ilościach:

1. Notebook stacja graficzna NBSG w ilości - 8 szt. w tym, ilość gwarantowana 5 szt., ilość opcjonalna 3 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 129 376.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionego sprzętu informatycznego z zastosowaniem prawa opcji w ilościach:

1. Notebook stacja graficzna NBSG w ilości - 8 szt. w tym, ilość gwarantowana 5 szt., ilość opcjonalna 3 szt.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W zakresie zadania nr 2 zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3 800,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu informatycznego

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100
30214000
30231300
30216110
30237280
30232110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1 Regionalna Baza Logistyczna, Skład Piła, al. Powstańców Wlkp. 180, 64-920 Piła, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionego sprzętu informatycznego w ilościach:

1. Stacja graficzna SG beh w ilości - 6 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 164 359.98 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W zakresie zadania nr 3 zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 4 900,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu informatycznego

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100
30214000
30231300
30216110
30237280
30232110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1 Regionalna Baza Logistyczna, Skład Piła, al. Powstańców Wlkp. 180, 64-920 Piła, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionego sprzętu informatycznego z zastosowaniem prawa opcji w ilościach:

1. Stacja graficzna SG ceg w ilości - 50 szt. w tym, ilość gwarantowana 45 szt., ilość opcjonalna 5 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 925 916.50 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionego sprzętu informatycznego z zastosowaniem prawa opcji w ilościach:

1. Stacja graficzna SG ceg w ilości - 50 szt. w tym, ilość gwarantowana 45 szt., ilość opcjonalna 5 szt.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W zakresie zadania nr 4 zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 57 000,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu informatycznego

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100
30214000
30231300
30216110
30237280
30232110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1 Regionalna Baza Logistyczna, Skład Piła, al. Powstańców Wlkp. 180, 64-920 Piła, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionego sprzętu informatycznego z zastosowaniem prawa opcji w ilościach:

1. Monitor M4 27" w ilości - 106 szt. w tym, ilość gwarantowana 90 szt., ilość opcjonalna 16 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 542 587.50 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionego sprzętu informatycznego z zastosowaniem prawa opcji w ilościach:

1. Monitor M4 27" w ilości - 106 szt. w tym, ilość gwarantowana 90 szt., ilość opcjonalna 16 szt.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W zakresie zadania nr 5 zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 16 000,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu informatycznego

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100
30214000
30231300
30216110
30237280
30232110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

6. Samodzielny Oddział Geograficzny, ul. Sienkiewicza 37, 87-100 Toruń, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionego sprzętu informatycznego w ilościach:

1. Skaner wielkoformatowy A0+ SK7 w ilości - 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 40 530.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W zakresie zadania nr 6 zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1 200,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu informatycznego

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100
30214000
30231300
30216110
30237280
30232110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojskowe Centrum Geograficzne, Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionego sprzętu informatycznego w ilościach:

1. Zasilacz awaryjny UPS 30 kVA w ilości - 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 60 362.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W zakresie zadania nr 7 zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1 800,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu informatycznego

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100
30214000
30231300
30216110
30237280
30232110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

2 Regionalna Baza Logistyczna, Skład Komorowo, ul. Bociańskiego 1, 07-310 Ostrów Mazowiecka, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionego sprzętu informatycznego w ilościach:

1. Poligraficzne urządzenie produkcyjne w ilości - 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 340 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W zakresie zadania nr 8 zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10 200,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu informatycznego

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100
30214000
30231300
30216110
30237280
30232110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

2 Regionalna Baza Logistyczna, Skład Komorowo, ul. Bociańskiego 1, 07-310 Ostrów Mazowiecka, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionego sprzętu informatycznego z zastosowaniem prawa opcji w ilościach:

1. Drukarka do druku kodów kreskowych w ilości - 2 szt. w tym, ilość gwarantowana 1 szt., ilość opcjonalna 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 29 818.38 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionego sprzętu informatycznego z zastosowaniem prawa opcji w ilościach:

1. Drukarka do druku kodów kreskowych w ilości - 2 szt. w tym, ilość gwarantowana 1 szt., ilość opcjonalna 1 szt.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W zakresie zadania nr 9 zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 890,00 PLN.

CPV: 30213100

Dokument nr: 400718-2018, D/165/2018

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 27/09/2018
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa, budynek nr 1, POLSKA.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.2rblog.wp.mil.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/09/2018

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1 Regionalna Baza Logistyczna, Skład Piła, al. Powstańców Wlkp. 180, 64-920 Piła, POLSKA

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1 Regionalna Baza Logistyczna, Skład Piła, al. Powstańców Wlkp. 180, 64-920 Piła, POLSKA

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1 Regionalna Baza Logistyczna, Skład Piła, al. Powstańców Wlkp. 180, 64-920 Piła, POLSKA

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1 Regionalna Baza Logistyczna, Skład Piła, al. Powstańców Wlkp. 180, 64-920 Piła, POLSKA

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1 Regionalna Baza Logistyczna, Skład Piła, al. Powstańców Wlkp. 180, 64-920 Piła, POLSKA

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

6. Samodzielny Oddział Geograficzny, ul. Sienkiewicza 37, 87-100 Toruń, POLSKA

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojskowe Centrum Geograficzne, Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa, POLSKA

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

2 Regionalna Baza Logistyczna, Skład Komorowo, ul. Bociańskiego 1, 07-310 Ostrów Mazowiecka, POLSKA

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

2 Regionalna Baza Logistyczna, Skład Komorowo, ul. Bociańskiego 1, 07-310 Ostrów Mazowiecka, POLSKA

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/11/2018

Kontakt:
2 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Marsa 110
Warszawa
04-470
Polska
Osoba do kontaktów: Halina Goliszewska
E-mail: 2rblog.zampub@ron.mil.pl
Faks: +48 261815093
Kod NUTS: PL

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.