Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
231z dziś
3446z ostatnich 7 dni
12237z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Odtworzenie słupa latarni

Przedmiot:

Odtworzenie słupa latarni

Data zamieszczenia: 2018-09-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
ul. Wrocławska 71A
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
tel. 62 - 598 52 70, 598 52 71 fax 62 - 598 52 74
zarzad@ouid.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Odtworzenie słupa latarni w m. Ostrzeszów, parking przy cmentarzu na ul.
Sobierajskiego, zasilane ze stacji 22315. zgodnie z zakresem prac stanowiącym integralną część zapytania.
Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:
a) zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
b) skoordynowania prac z konserwatorem sieci oświetleniowej,
c) uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia
oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń
oświetleniowych, w tym uzyskanie przygotowanie miejsca pracy przez Energa-Operator SA w przypadku
robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszonej,
d) poinformowania pisemnie inwestora o planowanej dacie rozpoczęcia robót z co najmniej 5 dniowym
wyprzedzeniem,
e) zagospodarowania odpadów pochodzących z demontażu zgodnie z przepisami Ustawy
z dn. 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 póz.628 z późniejszymi zmianami) własnym kosztem i
staraniem, o ile takie wystąpią,
f) demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic
reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
g) zgłoszenia pisemnie Zleceniodawcy (na druku dostępnym na stronie internetowej Spółki,
www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce ,,zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania"), wraz
z dokumentacją powykonawczą (określoną w zakresie prac), swojej gotowości do końcowego odbioru
wykonanych robót,
h) przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.
Zleceniodawca:
a) udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do ENERGA-OPERATOR SA
w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót
objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszonej),
b) dokona odbioru robót w terminie 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego zgłoszenia o
gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót, o czym poinformuje pocztą elektroniczną na
wskazany przez Zleceniobiorcę adres,
c) zastrzega sobie prawo do wskazania materiałów z demontażu, które Zleceniobiorca zobowiązany jest
zwrócić Zleceniodawcy do jego siedziby,
d) ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby
Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Dokument nr: DT/T ll/K/2306/2018

Składanie ofert:
Oferty należy składać na druku formularza ofertowego dostępnym na stronie internetowej
www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce ,,zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania", na adres:
Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie
Spółki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.
Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą
zadania:
,,OFERTA - Odtworzenie słupa latarni w m. Ostrzeszów, parking przy cmentarzu na ul. Sobierajskiego,
zasilane ze stacji 22315 - zgodnie z zapytaniem ofertowym
DT/T ll/K/2306/2018" w terminie do dnia 28.09.2018. (decyduje data wpływu oferty do Spółki).

Kontakt:
Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Kacpra Nowackiego,
tel.: 62 598 64 24/ kom. 606130080.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.