Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3920z ostatnich 7 dni
16098z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami

Przedmiot:

Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami

Data zamieszczenia: 2018-09-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lesznie
ul. Lipowa 76 A
64-100 Leszno
powiat: Leszno
tel. 65-529-83-15, fax 65-529-83-71
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Leszno
Wadium: 7 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Lipowej 76A,
ogłasza przetarg nieograniczony, prowadzony na zasadach określonych w ,,Regulaminie udzielania zamówień MPWiK Sp. z o.o.", na wykonanie zadania pn.:
,,Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami w ul. Jagiellońskiej w Lesznie na
odcinku od ul. Prochownia do ul. Westerplatte"
- Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej z rur PCV pełnościen-nych (lita), o sztywności obwodowej SN 8kN/m2 (wg ISO) DN500 o długości ca 106,10mb oraz DN 400 o długości ca 278,50mb wraz z przebudową do granicy pasa drogowego przyłączy kanalizacji ogólnospławnej DN250mm.

Otwarcie ofert: - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dn. 04.10.2018r. o godz. 9.15, budynek A- sala narad.

Składanie ofert:
- Termin składania ofert upływa w dn. 04.10.2018r. o godz. 9.00. Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno, w sekretariacie - budynek A, I piętro.

Miejsce i termin realizacji:
- Termin wykonania zamówienia: 85 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania placu budowy.

Wymagania:
- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.
- Zamawiający przyzna realizację zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ,,Regulaminie udzielania zamówień MPWiK Sp. z o.o.", spełnia wymagania SIWZ i jednocześnie posiada najniższą cenę.
- Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie do dn. 04.10.2018r. do godz. 9.00 wadium w kwocie 7 000,00 zł w formie:
a) pieniądza,
b) poręczenia bankowego lub ubezpieczyciela,
c) gwarancji bankowych,
d) gwarancji ubezpieczeniowych,
- Przyjęto następujące kryterium oceny złożonych ofert - cena 100%.
- Termin związania ofertą - 60 dni od ostatecznego terminu wyznaczonego na złożenie ofert.
- W postępowaniu nie znajdują zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., albowiem niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ww. ustawy.

Kontakt:
Bliższe informacje można uzyskać w Dziale Inwestycji: Marta Książek, Dagmara Mikołajczak
tel. 65-529-83-15, fax 65-529-83-71
oraz na stronie internetowej: http://mpwik-leszno.pl, w zakładce Przetargi.
sekretariat 65 529 83 11 obsługa klienta 65 529 83 44 laboratorium 65 529 83 39 www.mpwik-ieszno.pl
faks 65 529 83 71 inwestycje 65 529 83 15 pogotowie wod-kan 994 www.ebok.mpwik-leszno.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.