Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3944z ostatnich 7 dni
15377z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont izolacji przeciwwilgociowej fundamentów w obrębie wejść

Przedmiot:

Remont izolacji przeciwwilgociowej fundamentów w obrębie wejść

Data zamieszczenia: 2018-09-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: ABAKUS Sp. j.
ul. Dzielna 2 lok 15
00-162 Warszawa
powiat: Warszawa
tel./fax.: 22 635 80 86
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-31 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
remont izolacji przeciwwilgociowej fundamentów w obrębie wejść - plan wykonania w 2019 r.
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu izolacji przeciwwilgociowej fundamentów o obrębie wejść do budynku

Istotne postanowienia/informacje:

Prace muszą być wykonane zgodnie z projektem remontu i przedmiarem robót (w załączonych dokumentach).
Przewidywany termin rozpoczęcia remontu - do uzgodnienia
Wspólnota nie wyraża zgody na zatrudnianie podwykonawców do realizacji zadania bez pisemnej zgody Zamawiającego.

Składanie ofert:
Miejsce składania oferty:

ABAKUS Sp. j. E. Wardzyńska, Ł. Wardzyński, ul. Dzielna 2 lok 15, 00-162 Warszawa
Termin składania oferty:

Oferty będą przyjmowane do dnia 31 paździenika 2018 roku do godziny 15:00.

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca powinien posiadać aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Udział w postępowaniu:

Potwierdzeniem udziału w niniejszym postępowaniu jest złożenie oferty.
Na ofertę składa się wypełniony i podpisany przez osoby/osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ,,Formularz Ofertowy" z załącznikami:
Zał. Nr 1 do ,,Formularza Ofertowego" - aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
Zał. Nr 2 do ,,Formularza Ofertowego" - kopia aktualnego ubezpieczenia.
Zał. Nr 3 do ,,Formularza Ofertowego" - pełnomocnictwo (fakultatywnie).
Zał. Nr 4 do ,,Formularza Ofertowego" - kosztorys szczegółowy (oferty bez kosztorysu nie będą rozpatrywane) z ceną brutto oraz dodatkowo należy podać koszt opinii ornitologicznej oraz koszt zajęcia terenu, niezbędne do realizacji umowy z cenami brutto;
Zał. Nr 5 do ,,Formularza Ofertowego" - oświadczenie o planowanym czasie realizacji, warunkach gwarancji, posiadaniu niezbędnego potencjału finansowego do wykonania przedmiotu zamówienia
Zał. Nr 6 do ,,Formularza Ofertowego" -referencje nie starsze niż 3 lata
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie (opakowaniu), która będzie posiadać następujące oznakowania

Wspólnota Mieszkaniowa Dzielna 7

,,Oferta na wykonanie remontu izolacji fundamentów budynku przy ul. Dzielnej 7"

Koperta musi być opatrzona pełną nazwą, dokładnym adresem i telefonem Wykonawcy składającego ofertę (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) Wykonawcy składającego ofertę.
Po wyznaczonym terminie oferty będą przyjmowane do dnia rozstrzygnięcia przetargu przez Zarząd Wspólnoty, nie będzie udzielana informacja o terminie rozstrzygnięcia
Ogłoszenie przestaje być aktualne z dniem usunięcia informacji ze strony.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.