Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3920z ostatnich 7 dni
16098z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Data zamieszczenia: 2018-09-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Opole
Rynek-Ratusz
45-015 Opole
powiat: Opole
77 45 11 876
alicja.puchowska@um.opole.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę niżej wymienionej usługi :

Zamawiający : Miasto Opole Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Przedmiot zamówienia : ,,Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad pielęgnacją pomników przyrody rosnących na terenie miasta Opola, w tym pomników znajdujących się na terenie zieleni wpisanej do rejestru zabytków"

Dokument nr: Z2/7331

Składanie ofert:
Termin złożenia ofert: do 28.09.2018

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia : po podpisaniu umowy, do 15.12.2018r.

Wymagania:
Istotne warunki zamówienia :

1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru rozpoczyna się w dniu podpisania umowy, a kończy się po dokonaniu przez Zamawiającego i inspektora nadzoru odbioru wykonanych zabiegów pielęgnacyjnych oraz po rozliczeniu faktury, a w razie odbioru prac pielęgnacyjnych z wadami nadającymi się do usunięcia, obowiązki inspektora nadzoru wygasają po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia funkcji inspektora również w czasie usuwania wad przez wykonawcę zabiegów pielęgnacyjnych w okresie gwarancji.

2. Inspektor nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontroli prawidłowości wykonania zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.

3. Obowiązki inspektora nadzoru:

a) zapoznanie się z zakresem zabiegów pielęgnacyjnych i obowiązkami ich Wykonawcy, wynikającymi z zawartej umowy;

b) pełnienie nadzoru nad przebiegiem i terminowością prac, polegających na wykonaniu cięć 25 pomników przyrody na obszarze miasta Opola, w tym pomników, znajdujących się na terenie wpisanym do rejestru zabytków;

c) kontrola prawidłowości (w zakresie ustawy o ochronie przyrody, sztuki ogrodniczej i arborystycznej) oraz zgodności wykonywanych prac z zakresem określonym w umowie i zezwoleniach wydanych przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich nieprawidłowości;

d) wydawanie poleceń Wykonawcy w zakresie usunięcia wszelkich nieprawidłowości w przedmiocie umowy;

e) kontrola osób wykonujących cięcia pielęgnacyjne pod względem spełniania wymagań określonych w art. 37 b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014r.r., poz. 1446, ze zm.) oraz zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich nieprawidłowości;

f) inspektor nadzoru przeprowadza kontrolę wykonania prac pielęgnacyjnych każdego drzewa, będącego przedmiotem umowy oraz w razie potrzeby deklaruje dyspozycyjność w celu dokonania kontroli (w godzinach prowadzenia robót) na polecenie Zamawiającego;

g) z każdej kontroli inspektor nadzoru spisuje z Wykonawcą prac pielęgnacyjnych protokół, potwierdzający wykonanie kontroli przez inspektora nadzoru;

h) inspektor nadzoru bierze udział w odbiorze wykonanych prac pielęgnacyjnych oraz w odbiorze mającym na celu stwierdzenie usunięcia ewentualnych wad zrealizowanych prac w tym również w okresie gwarancji.

4. Wymagania:

a) posiadanie kwalifikacji uprawniających do pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad pielęgnacją drzew pomnikowych i drzew znajdujących się na terenie zieleni wpisanej do rejestru zabytków;

b) wiedza oraz praktyka z zakresu pielęgnacji pomników przyrody i zieleni wpisanej do rejestru zabytków- tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera uzyskany po ukończeniu studiów obejmujących zakres pielęgnacji zieleni (w przypadku zieleni wpisanej do rejestru zabytków wymagana jest co najmniej 9-miesięczna praktyka zawodowa przy pracach konserwatorskich).

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie ww. wymagań (dyplom ukończenia studiów, certyfikaty/zaświadczenia/dyplomy potwierdzające ukończenie kursów/szkoleń oraz potwierdzające odbycie wymaganej praktyki zawodowej, referencje, itp.).

W ofercie należy podać cenę brutto oraz (cenę netto i wartość podatku VAT) wykonania całości ww. prac.

Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić za pomocą szablonu platformy zakupowej miasta Opola dostępnej pod adresem https://umopole.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

Kontakt:
Osoba kontaktowa:

Alicja Puchowska

tel:

e-mail: alicja.puchowska@um.opole.pl
Kontakt: Alicja Puchowska WOŚiR tel. 77 45 11 876

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.