Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3920z ostatnich 7 dni
16098z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi

Data zamieszczenia: 2018-09-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: PARK NARODOWY BORY TUCHOLSKIE
ul. Długa 33,
89-606 Charzykowy
powiat: chojnicki
52 398 83 97
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138839
Województwo: pomorskie
Miasto: Charzykowy
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach realizacji projektu ,,Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie ośrodkiem kształtowania właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania bogactwa różnorodności biologicznej. Etap III: Budowa muzeum przyrodniczego."
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas budowy budynku muzeum przyrodniczego w ramach projektowanego zespołu obiektów ośrodka dydaktyczno-muzealnego w osadzie służbowej Parku Narodowego "Bory Tucholskie" w Chocińskim Młynie. Muzeum ma zastąpić zrujnowany dworek pochodzący prawdopodobnie z XIX w., z zachowaniem w możliwie największym stopniu stylistycznego charakteru dworku.
Cel zamówienia
Wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego, który będzie kontrolował przebieg procesu budowlanego muzeum przyrodniczego.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas budowy budynku muzeum przyrodniczego. Dokumentację projektową muzeum można przejrzeć/pobrać pod linkiem: http://www.bip.pnbt.com.pl/index.php?id=258&p=268

CPV: 71247000-1

Dokument nr: 1138839

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 08-10-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Długiej 33 w Charzykowach - pok. nr 2 (sekretariat) do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z poniższym opisem:
Park Narodowy ,,Bory Tucholskie"
ul. Długa 33, 89-606 Charzykowy
Oferta w postępowaniu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach realizacji projektu ,,Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie ośrodkiem kształtowania właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania bogactwa różnorodności biologicznej. Etap III: Budowa muzeum przyrodniczego."

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: pomorskie Powiat: chojnicki Miejscowość: Chocińśki Młyn
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia zaplanowano do 31.10.2020 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się dwoma kryteriami:
1) cena brutto - znaczenie kryterium 90%
Sposób oceny ofert - ocena punktowa: oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów - 90. Pozostałym Wykonawcom przypisane zostaną punkty zgodnie
z formułą:
CN
P1 = x 100 pkt x 90%
COB
gdzie:
P1 - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę,
CN - najniższa zaoferowana cena,
COB - cena w ofercie badanej.
2) doświadczenie zawodowe - znaczenie kryterium 10%
Minimalna wartość robót budowlanych, nad którymi prowadzono nadzór inwestorski musi wynosić 3.500.000 zł brutto.
-1 - 2 wykonanych usług nadzoru inwestorskiego - 5 pkt
o 3 - 4 wykonanych usług nadzoru inwestorskiego - 7 pkt
o > 4 wykonanych usług nadzoru inwestorskiego - 10 pkt
2. Ocena punktowa w kryterium ,,cena brutto" dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego powyżej.
3. Ocena punktowa w kryterium ,,doświadczenie zawodowe" dokonana zostanie na podstawie wykazu prawidłowo wykonanych usług nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
w okresie ostatnich 5 lat i przeliczona według skali opisanej powyżej.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
PARK NARODOWY BORY TUCHOLSKIE
Adres
89-606 Charzykowy
pomorskie , chojnicki
NIP
5552105596
Tytuł projektu
Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie ośrodkiem kształtowania właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania bogactwa różnorodności biologicznej. Etap III: Budowa muzeum przyrodniczego.
Numer projektu
POIS.02.04.00-00-0081/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Andrzej Ciężki, Marta Rolbiecka
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
52 398 83 97

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.