Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3944z ostatnich 7 dni
15377z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac remontowych betonowych rzeźb

Przedmiot:

Wykonanie prac remontowych betonowych rzeźb

Data zamieszczenia: 2018-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
powiat: Białystok
tel.: 85 879 7979, 85 874 2217, fax: 85 869 6209
prezydent@um.bialystok.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych betonowych rzeźb (postaci żołnierzy Armii Radzieckiej) przy centralnym pomniku na cmentarzu jeńców radzieckich z II wojny światowej przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku.
2. Szczegółowy zakres prac:
1) wykonanie renowacji betonowej rzeźby żołnierza (na pomniku) poprzez uzupełnienie brakujących części broni. Prace remontowe rzeźby obejmują:
a) wykonanie zbrojenia konstrukcji brakującej części,
b) odrestaurowanie rzeźby poprzez uzupełnienie brakującego fragmentu broni o wymiarach ok. 20 cm x 10 cm i długości ok. 50 cm,
c) malowanie farbą w kolorze dobranym do koloru rzeźby;
2) wykonanie renowacji dwóch betonowych rzeźb żołnierzy (przed pomnikiem) poprzez uzupełnienie brakujących części broni. Prace remontowe rzeźb obejmują:
a) wykonanie zbrojenia konstrukcji brakujących części,
b) odrestaurowanie dwóch rzeźb poprzez uzupełnienie brakującego fragmentu broni o wymiarach ok. 9 cm x 9 cm i długości ok. 35 cm,
c) malowanie farbą w kolorze dobranym do koloru rzeźby.
NAZWA I KOD ZGODNIE ZE WSPÓLNYM SŁOWNIKIEM ZAMÓWIEŃ (CPV): 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne, 45262310-7 Zbrojenie, 45442100-8 Roboty malarskie
II. Opis wymagań: zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu.

Dokument nr: DGK-IY.271.79.2018

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, Departamencie Gospodarki Komunalnej, ul. Bitwy Białostockiej 2/2, pok. nr 08, do dnia.....18/10/2018 r. do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie zaadresowanej według poniższego
wzoru:
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Gospodarki Komunalnej Oferta na: ,,Wykonanie prac remontowych pomnika na cmentarzu jeńców radzieckich z II wojny światowej przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku"
Nie otwierać przed dniem 18.10.2018 r., do godz. 12.10

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
IV. Kryterium wyboru: cena - 100 %.
1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższym wynagrodzeniem ryczałtowym brutto (Wof).
2. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że Wykonawcy złożą oferty o takiej samej cenie - Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
V. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.
VI. Oferta winna zawierać: formularz ofertowy (na lub wg załącznika nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu).

Kontakt:
Osobami do kontaktu z Wykonawcami są: Pani Elżbieta Baziuta, tel. (85) 869 6521 i Pani Ewa Kułakowska, tel. (85) 869 6480.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.