Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
202z dziś
4178z ostatnich 7 dni
17143z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przeprowadzenie okresowych przeglądów budowlanych dla budynków użyteczności publicznej...

Przedmiot:

Przeprowadzenie okresowych przeglądów budowlanych dla budynków użyteczności publicznej oraz obiektów małej architektury

Data zamieszczenia: 2018-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
ul. Rybaki 18A
61-884 Poznań
powiat: Poznań
61 878 19 71, 61 878 1954
cuw.prawny@m.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU DIALOGU TECHNICZNEGO
Zamawiający rozważa przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego udzieli zamówienia na przeprowadzenie okresowych przeglądów budowlanych dla budynków użyteczności publicznej oraz obiektów małej architektury w oparciu o przepisy ustawy Prawo Budowlane- art. 62 ust. 1 pkt 1, 2 i 3.
Zakres rzeczowy prowadzonego dialogu technicznego obejmuje:
A. przeprowadzenie kontroli stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej według następującego podziału:
1. kontrola okresowa obiektów budowlanych wykonywana co najmniej dwa razy do roku zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Budowlane
2. kontrole okresowe obiektów budowlanych wykonywana co najmniej raz w roku zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy Prawo Budowlane
3. kontrole okresowe obiektów budowlanych co najmniej raz na 5 lat zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane
B. przeprowadzenie kontroli stanu technicznego obiektów malej architektury (place zabaw, pomost).
W zakres okresowych przeglądów budowlnych nie wchodzi przegląd instalacji gazowej, przegląd przewodów kominowych, badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej.
III. CEL I ZAKRES DIALOGU TECHNICZNEGO
1. Dialog techniczny ma na celu oszacowanie wartości wykonania usługi kontroli stanu technicznego budynków użyteczności publicznej oraz obiektów małej architektury.
2. Omówienie wykonania poszczególnych rodzajów okresowych przeglądów budowlanych, które determinowane są dotychczas prowadzonymi kontrolami.
3. Omówienie projektu umowy.
4. Omówienie zasad wpisu do Książek Obiektu Budowlanego.
5. Zakres uprawnień osób dokonujących przeglądów budowlanych.
Wykaz budynków wraz z lokalizacjami, danymi technicznymi oraz informacją na temat jaką kontrolą w roku 2019 objęty jest dany budynek użyteczności publicznej jak również projekt umowy, zostaną przekazane złożeniu przed Podmiot wniosku o dopuszczenie do dialogu technicznego.
Harmonogram spotkań indywidualnych zostanie ustalony na podstawie kolejności wpływu wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego.

Dokument nr: CUW-II.OPZP.4440.7.2018

Składanie ofert:
1. Potencjalni Wykonawcy, zainteresowani udziałem w dialogu technicznym, przesyłają elektronicznie na adres cuw.prawny@m.poznan.pl swoje zgłoszenie.
Jako tytuł maila należy wpisać ,,Dialog techniczny- przeglądy budowlane"
2. Termin przesyłania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego upływa w dniu 15 października 2018 roku.

Wymagania:
IV. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO
1. Zamawiający będzie prowadził Dialog w formie elektronicznej oraz planuje przeprowadzenie indywidualnych spotkań z podmiotami, które prześlą zgłoszenia.
2. Termin przesłania zgłoszenia o dopuszczenie do dialogu technicznego upływa w dniu 15 października 2018 r.
3. Zamawiający informuje, iż przeprowadzenie dialogu technicznego nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku wszczęcia postępowania o udzjelenia zamówienia publicznego objętego dialogiem technicznym.
4.W przypadku, gdy informacje przekazywane Zamawiającemu przez uczestników dialogu mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny one być wyraźnie zastrzeżone przez potencjalnego Wykonawcę.
5.Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o udzielenie zamówienia publicznego objętego dialogiem technicznym.
6. Niniejsza Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego nie stanowi ogłoszenia o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy, ani zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zakończenia dialogu technicznego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
8. Zamawiający poinformuje o zakończeniu Dialogu wszystkich jego uczestników, którzy brali w nim udział.
9. Za udział w Dialogu jego uczestnicy nie otrzymają wynagrodzenia ani refundacji poniesionych kosztów.
10. W toku Dialogu Zamawiający nie podejmuje jakichkolwiek czynności w rozumieniu art. 180 ust. 1 ustawy. Uczestnikom ani innym podmiotom nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie.
11. Zamawiający po publikacji niniejszej Informacji, może pisemnie, telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną bezpośrednio poinformować o wszczęciu dialogu technicznego znane sobie podmioty, które w ramach prowadzonej działalności świadczą usługi będące przedmiotem planowanego zamówienia.

Kontakt:
OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTÓW Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI Katarzyna Zapasińska, tel. 61 878 19 71
Magdalena Kaczmarek, tel. 61 878 19 71 Aldona Szubert, tel. 61 878 1954

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.