Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
16310z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zagospodarowanie terenów przyblokowych

Przedmiot:

Zagospodarowanie terenów przyblokowych

Data zamieszczenia: 2018-10-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
powiat: stalowowolski
tel. (0-15)643-34-46
Województwo: podkarpackie
Miasto: Stalowa Wola
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Staszica 8
i Narutowicza 5
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Zasadniczy zakres robót obejmuje:
1. roboty rozbiórkowe:
a. demontaż istniejącej nawierzchni drogi wewnętrznej oraz chodników
2. roboty budowlane
a. wykonanie podbudowy z kruszywa
b. ułożenie krawężników betonowych
c. wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej i chodników z kostki brukowej
d. regulacja studni

Składanie ofert:
Miejsce oraz termin złożenia i otwarcia ofert:
1) Ofertę należy złożyć do godziny 9:00 dnia 17 października 2018 r.
w siedzibie Zamawiającego -
Urząd Miasta Stalowej Woli
ul. Wolności 9,
37-450 Stalowa Wola, pokój nr 29
2) Oferty zostaną otwarte o godz. 9:15 dnia 17 października 2018 r.
w siedzibie Zamawiającego -
Urząd Miasta Stalowej Woli
ul. Wolności 9,
37-450 Stalowa Wola, pokój nr 29

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 5 tygodni od daty podpisania umowy

Wymagania:
Kryteria oceny ofert: kryterium cenowe
Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte
kryterium oceny ofert.
5. Inne istotne warunki zamówienia:
Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, 1 zadanie
odpowiadające swoim rodzajem tj. Budowa, przebudowa lub rozbudowa drogi, placu,
parkingu lub chodnika z betonowych elementów drobnowymiarowych (np. kostka
brukowa) o wartości minimum 100 000,00 zł brutto, co winien potwierdzić dowodami, że
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy roboty zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
Sposób przygotowania oferty:
1) zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku ,,OFERTA WYKONAWCY"
(załącznik nr 3 do regulaminu);
2) oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona
Wykonawcy bez otwierania;
3) ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
4) cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;
5) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
6) ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: ,,Zapytanie ofertowe dla zadania pn.
Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Staszica 8 i Narutowicza 5
Nie otwierać do dnia 17.10.2017 r. do godziny 9:15"

Kontakt:
Osobami ze strony Zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami są:
Jacek Śledziński, tel. (0-15)643-34-46,
e-mail: jsledzinski@stalowawola.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.