Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3072z ostatnich 7 dni
13904z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu posadzek

Przedmiot:

Wykonanie remontu posadzek

Data zamieszczenia: 2018-10-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie
ul. Chopina 5
48-300 Nysa
powiat: nyski
tel. 0-77 4090800, faks 0-77 4090829
k.przystalski@straz-pozarna.nysa.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Nysa
Wadium: 2.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie remontu posadzek w garażach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu posadzek w garażach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie. Zadanie obejmuje trzy Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze PSP w następujących lokalizacjach: Część 1: ,,Wykonanie remontu posadzek w garażach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie- znajdujących się w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej PSP nr 1 w Nysie, ul. Szopena 5, 48-300 Nysa." budynek A - garaż Zakres prac obejmuje m.in.: - skucie istniejącej posadzki betonowej obłożonej płytkami ceramicznymi do warstwy rodzimej gruntu, - zasypanie kanału instalacyjnego w piwnicy wraz z izolacją przeciwwilgociową ściany piwnicznej, - zasypanie kanałów grzewczych, - wykonanie nowej podłogi na gruncie, zbrojona posadzka przemysłowa zatarta na gładko z dylatacją obwodową i powierzchniową, - montaż progów stalowych, - montaż odwodnienia liniowego wraz z wewnętrzną studzienką i odpływem do istniejącej kanalizacji, - skucie płytek ceramicznych na podeście, - wyłożenie podestu nowymi płytkami gresowymi . budynek A - warsztat Zakres prac obejmuje m.in.: - skucie istniejących cokołów i podestów, - skucie płytek ceramicznych do istniejącej warstwy posadzki betonowej, - wykonanie nowej posadzki na istniejącej posadzce, zbrojona posadzka przemysłowa zatarta na gładko z dylatacją obwodową i powierzchniową - montaż progów stalowych, - wykonanie nowej ramy kanału warsztatowego, - wymianę desek kanału warsztatowego, - wyłożenie podestu nowymi płytkami gresowymi. budynek A - myjnia Zakres prac obejmuje m.in.: - skucie istniejącej posadzki betonowej obłożonej lastryko do warstwy rodzimej gruntu, - demontaż rusztu stalowego, - wykonanie nowej podłogi na gruncie, zbrojona posadzka przemysłowa zatarta na gładko z dylatacją obwodową i powierzchniową, - montaż progów stalowych, - montaż odwodnienia liniowego wraz z wewnętrzną studzienką i odpływem do istniejącej kanalizacji. budynek B - garaż Zakres prac obejmuje m.in.: - skucie istniejącej posadzki betonowej obłożonej płytkami ceramicznymi do warstwy rodzimej gruntu, - przykrycie otworów kanałów instalacyjnych płytami betonowymi, - wykonanie nowej podłogi na gruncie, zbrojona posadzka przemysłowa zatarta na gładko z dylatacją obwodową i powierzchniową, - montaż progów stalowych, - montaż odwodnienia liniowego wraz z wewnętrzną studzienką i odpływem do istniejącej kanalizacji, - rozbiórka ściany działowej, - zasypanie kanału warsztatowego, - wykonanie i montaż nowej ramy stalowej studzienki z wodomierzem, - montaż kraty stalowej zabezpieczającej ww. studzienkę. Część 2: ,,Wykonanie remontu posadzek w garażach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie- znajdujących się w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej PSP nr 2 w Głuchołazach, ul. Grunwaldzka 4, 48-340 Głuchołazy." Zakres prac obejmuje m.in.: - skucie istniejącej posadzki betonowej do warstwy rodzimej gruntu, - zasypanie kanałów instalacyjnych, - wykonanie nowej podłogi na gruncie, zbrojona posadzka przemysłowa zatarta na gładko z dylatacją obwodową i powierzchniową, - montaż progów stalowych, - montaż odwodnienia liniowego wraz z wewnętrzną studzienką i odpływem do istniejącej kanalizacji, - wykonanie i montaż nowej ramy stalowej studzienki z wodomierzem, - montaż kraty stalowej zabezpieczającej ww. studzienkę. Część 3: ,,Wykonanie remontu posadzek w garażach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie- znajdujących się w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 3 PSP w Paczkowie, ul. Jagiellońska 6, 48-370 Paczków." Zakres prac obejmuje m.in.: - skucie istniejącej posadzki betonowej do warstwy rodzimej gruntu, - zasypanie jednego kanału instalacyjnego, - przykrycie drugiego kanału instalacyjnego płytami betonowymi, - wykonanie nowej podłogi na gruncie, zbrojona posadzka przemysłowa zatarta na gładko z dylatacją obwodową i powierzchniową, - montaż progów stalowych, - montaż odwodnienia liniowego z odpływem do istniejącej kanalizacji

Część nr: 1 Nazwa: ,,Wykonanie remontu posadzek w garażach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie- znajdujących się w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej PSP nr 1 w Nysie, ul. Szopena 5, 48-300 Nysa."
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:budynek A - garaż Zakres prac obejmuje m.in.: ? skucie istniejącej posadzki betonowej obłożonej płytkami ceramicznymi do warstwy rodzimej gruntu, ? zasypanie kanału instalacyjnego w piwnicy wraz z izolacją przeciwwilgociową ściany piwnicznej, ? zasypanie kanałów grzewczych, ? wykonanie nowej podłogi na gruncie, zbrojona posadzka przemysłowa zatarta na gładko z dylatacją obwodową i powierzchniową, ? montaż progów stalowych, ? montaż odwodnienia liniowego wraz z wewnętrzną studzienką i odpływem do istniejącej kanalizacji, ? skucie płytek ceramicznych na podeście, ? wyłożenie podestu nowymi płytkami gresowymi . budynek A - warsztat Zakres prac obejmuje m.in.: ? skucie istniejących cokołów i podestów, ? skucie płytek ceramicznych do istniejącej warstwy posadzki betonowej, ? wykonanie nowej posadzki na istniejącej posadzce, zbrojona posadzka przemysłowa zatarta na gładko z dylatacją obwodową i powierzchniową ? montaż progów stalowych, ? wykonanie nowej ramy kanału warsztatowego, ? wymianę desek kanału warsztatowego, ? wyłożenie podestu nowymi płytkami gresowymi. budynek A - myjnia Zakres prac obejmuje m.in.: ? skucie istniejącej posadzki betonowej obłożonej lastryko do warstwy rodzimej gruntu, ? demontaż rusztu stalowego, ? wykonanie nowej podłogi na gruncie, zbrojona posadzka przemysłowa zatarta na gładko z dylatacją obwodową i powierzchniową, ? montaż progów stalowych, ? montaż odwodnienia liniowego wraz z wewnętrzną studzienką i odpływem do istniejącej kanalizacji. budynek B - garaż Zakres prac obejmuje m.in.: ? skucie istniejącej posadzki betonowej obłożonej płytkami ceramicznymi do warstwy rodzimej gruntu, ? przykrycie otworów kanałów instalacyjnych płytami betonowymi, ? wykonanie nowej podłogi na gruncie, zbrojona posadzka przemysłowa zatarta na gładko z dylatacją obwodową i powierzchniową, ? montaż progów stalowych, ? montaż odwodnienia liniowego wraz z wewnętrzną studzienką i odpływem do istniejącej kanalizacji, ? rozbiórka ściany działowej, ? zasypanie kanału warsztatowego, ? wykonanie i montaż nowej ramy stalowej studzienki z wodomierzem, ? montaż kraty stalowej zabezpieczającej ww. studzienkę.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45431000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-14
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: ,,Wykonanie remontu posadzek w garażach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie- znajdujących się w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej PSP nr 2 w Głuchołazach, ul. Grunwaldzka 4, 48-340 Głuchołazy."
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres prac obejmuje m.in.: ? skucie istniejącej posadzki betonowej do warstwy rodzimej gruntu, ? zasypanie kanałów instalacyjnych, ? wykonanie nowej podłogi na gruncie, zbrojona posadzka przemysłowa zatarta na gładko z dylatacją obwodową i powierzchniową, ? montaż progów stalowych, ? montaż odwodnienia liniowego wraz z wewnętrzną studzienką i odpływem do istniejącej kanalizacji, ? wykonanie i montaż nowej ramy stalowej studzienki z wodomierzem, ? montaż kraty stalowej zabezpieczającej ww. studzienkę.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45431000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-14
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: ,,Wykonanie remontu posadzek w garażach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie- znajdujących się w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 3 PSP w Paczkowie, ul. Jagiellońska 6, 48-370 Paczków."
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres prac obejmuje m.in.: ? skucie istniejącej posadzki betonowej do warstwy rodzimej gruntu, ? zasypanie jednego kanału instalacyjnego, ? przykrycie drugiego kanału instalacyjnego płytami betonowymi, ? wykonanie nowej podłogi na gruncie, zbrojona posadzka przemysłowa zatarta na gładko z dylatacją obwodową i powierzchniową, ? montaż progów stalowych, ? montaż odwodnienia liniowego z odpływem do istniejącej kanalizacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45431000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-14
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45000000-7,45431000-7

Dokument nr: 635909-N-2018, PT.2370.4.2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.straz-pozarna.nysa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego - budynek A, I-piętro, sekretariat
Adres:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie, ul. Szopena 5, 48-300 Nysa

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-29, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-12-14

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca uzyskał średni przychód za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie ,,rachunków zysku i strat" pozycja ,,przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów" lub ,,przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi") w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 (słownie: sto tysięcy złotych). Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 2 umowy (zamówienia), których przedmiotem każdej były wykonanie systemowej posadzki przemysłowej o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto 00/100). Każda z umów, o których mowa powyżej musi obejmować wykonanie systemowej posadzki przemysłowej; wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są poświadczenia (referencje) bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca ma do dyspozycji osobę legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowiska kierownika budowy, jakie zostanie mu powierzone. Kierownik budowy musi spełnić łącznie wszystkie następujące wymagania: o posiadać uprawnienia kierownika budowy w robotach budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej, oraz o posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290), zwane dalej ,,ustawą - Prawo budowlane", w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej do kierowania robotami, oraz o być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z późn. zm.), zwana dalej ,,ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa" Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane, a także ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 2 umowy (zamówienia), których przedmiotem każdej były wykonanie systemowej posadzki przemysłowej o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto 00/100). Każda z umów, o których mowa powyżej musi obejmować wykonanie systemowej posadzki przemysłowej; wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są poświadczenia (referencje) bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.