Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
16310z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa żarówek samochodowych i bezpieczników

Przedmiot:

Dostawa żarówek samochodowych i bezpieczników

Data zamieszczenia: 2018-10-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Wydział Zakupów w Krakowie
ul. Cystersów 21
31-553 Kraków
powiat: Kraków
tel. 12 410 60 10, tel. 502-014-020
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa żarówek samochodowych i bezpieczników
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa żarówek samochodowych i bezpieczników
według potrzeb zamawiającego dla jednostek Poczty Polskiej S.A.
Producent żarówek musi posiadać Certyfikat zarządzania w przemyśle motoryzacyjnym ISO/TS
16949 lub IATF 16949.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na przedmiot zamówienia takich producentów
żarówek jak: NARVA, TUNGSRAM, Philips, GE, Bosch, Osram, Helia. Powyższy warunek
wynika z konieczności zabezpieczenia prawidłowej eksploatacji samochodów i bezpieczeństwa
w poruszaniu się w ruchu drogowym.
Szczegółową charakterystykę zamawianego asortymentu oraz zamawiane ilości zawiera
załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca winien zaoferować przedmiot zamówienia zgodny we
wszystkich pozycjach z wymogami określonymi w kolumnie nr 2 formularza cenowego.
Wykonawca w ostatniej kolumnie załącznika cenowego winien wskazać nazwę producenta
zaoferowanej żarówki lub bezpiecznika.
Dostawy będą realizowane od poniedziałku do piątku, pod wskazane adresy i w godzinach pracy
komórek organizacyjnych (załącznik nr 1 do wzoru umowy).
Jednorazowe zamówienie dla wskazanego miejsca dostawy obejmować będzie przedmiot umowy
o łącznej wartości nie mniejszej niż 200,00 zł brutto.
Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i w Załączniku nr 2 do SIWZ (projekt umowy).

Dokument nr: PI.TPZKr.2600.084.2018

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert jest niejawne.

Specyfikacja:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Poczty
Polskiej S.A. http://przetargi.poczta-polska.pl/

Składanie ofert:
Miejsce składania ofert: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Wydział Zakupów w Krakowie
ul. Cystersów 21, 31-553 Kraków, pok. 42/43/44 (II piętro),
Termin składania ofert: do dnia 25.10.2018 roku do godz. 10:00.

Wymagania:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
Jedynym sposobem przyjęcia Oferty jest zawarcie umowy. Żadna informacja i deklaracja ze
strony Zamawiającego przekazana na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania nie
stanowi obietnicy lub zobowiązania do zawarcia umowy.
Zamawiający ujawnia następujący zakres informacji na niżej określonych warunkach:
a) zawiadomienie o przyjęciu oferty do realizacji i zamiarze zawarcia umowy - tylko do wiadomości
Wykonawcy, którego ofertę wybrano (któremu zostanie udzielone zamówienie)
b) informacja o zakończeniu postępowania (w terminie, w którym zawarto umowę z wybranym
Wykonawcą) - do wiadomości wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu
c) informacja o unieważnieniu postępowania - do wiadomości wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu
d) o zakończeniu postępowania bez wyboru oferty bez podania przyczyny - do wiadomości
wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu
Wadium: nie wymaga się.
Zabezpieczanie należytego wykonania umowy: będzie wymagane.

Kontakt:
Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
Irena Żuchowicz - tel. 12 410 60 10
Grzegorz Burda - tel. 502-014-020

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.