Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
784z dziś
4540z ostatnich 7 dni
15180z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty podczyszczeniowe

Przedmiot:

Roboty podczyszczeniowe

Data zamieszczenia: 2018-10-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
powiat: Gdynia
Tel.: +48 583553333, Faks: +48 586217231
zam_pub@umgdy.gov.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdynia
Wadium: 10 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-26 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Roboty podczyszczeniowe w Gdańsku

Numer referencyjny: ZP-JL-3800-47/18
II.1.2)Główny kod CPV
63721000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na czerpaniu urobku na torze podejściowym do Gdańska Nowego Portu i obrotnicy podejścia do Portu Północnego w Gdańsku, a następnie jego refulacji w miejscach wskazanych. Szacowana objętość urobku to ok. 16 500 m3 (16 374,73). Zamawiający wymaga przy konstrukcjach hydrotechnicznych zastosowania pogłębiarek chwytakowych (zgodnie z Rozporządzeniem nr 101 MTiGM z 1.6.1998 roku).

Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 660 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na czerpaniu urobku na torze podejściowym do Gdańska Nowego Portu i obrotnicy podejścia do Portu Północnego w Gdańsku, a następnie jego refulacji w miejscach wskazanych. Szacowana objętość urobku to ok. 16 500 m3 (16 374,73). Zamawiający wymaga przy konstrukcjach hydrotechnicznych zastosowania pogłębiarek chwytakowych (zgodnie z Rozporządzeniem nr 101 MTiGM z 1 czerwca 1998 roku).

Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Tolerancja bagrownicza pionowa (w cm) / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 660 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 1
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

I.Termin wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie: 1 miesiąca, licząc od dnia podpisania umowy.

CPV: 63721000

Dokument nr: 451619-2018, ZP-JL-3800-47/18

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, pok. 39, POLSKA

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.umgdy.gov.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/11/2018

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
Gdynia
81-338
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Leśniak, Anna Schroeder
Tel.: +48 583553333
E-mail: zam_pub@umgdy.gov.pl
Faks: +48 586217231
Kod NUTS: PL633

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.