Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
784z dziś
4540z ostatnich 7 dni
15180z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa punktów oświetleniowych i lampek biurowych

Przedmiot:

Dostawa punktów oświetleniowych i lampek biurowych

Data zamieszczenia: 2018-10-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku
ul. Gliwicka 5
44-180 Toszek
powiat: gliwicki
Tel.:+48322334112-212/288,Faks:+48322334325/+48322335244
zampub@szpitaltoszek.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Toszek
Wadium: 12 500,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-27 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa punktów oświetleniowych i lampek biurowych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Numer referencyjny: 15/PN/DEG/AS/2018
II.1.2)Główny kod CPV
31520000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 4 000 sztuk opraw oświetleniowych oraz 48 sztuk lampek na biurko dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
-dostawę i montaż opraw oświetleniowych
-demontaż starych opraw oświetleniowych
-wszystkie materiały niezbędne do montażu opraw oświetleniowych tj. przewody, kołki itp.
-dostawę lampek na biurko

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31521100
31524120
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 4 000 sztuk opraw oświetleniowych oraz 48 sztuk lampek na biurko dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
-dostawę i montaż opraw oświetleniowych
-demontaż starych opraw oświetleniowych
-wszystkie materiały niezbędne do montażu opraw oświetleniowych tj. przewody, kołki itp.
-dostawę lampek na biurko

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt współfinansowany za środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik - Aktywny Pracownik - Sprawny Szpital! Wniosek o dofinansowanie projektu nr Nr WND-RPSL.08.03.02-24-086E/17-002

II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

12 500,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych 00/100)

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

Dodatkowo należy złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitał

CPV: 31520000

Dokument nr: 458659-2018, 15/PN/DEG/AS/2018

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 27/11/2018
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:

Sala konferencyjna w budynku administracji SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szpitaltoszek.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/11/2018

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
SP ZOZ Szpital Psychiatryczny
000293114
ul. Gliwicka 5
Toszek
44-180
Polska
Osoba do kontaktów: inż. Erwin Janysek - Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych, mgr inż. Anna Misztela
Tel.: +48 322334112-212/288
E-mail: zampub@szpitaltoszek.pl
Faks: +48 322334325/+48 322335244
Kod NUTS: PL229

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.