Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
16310z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa rury z kryzą z wykładziną ceramiczną

Przedmiot:

Dostawa rury z kryzą z wykładziną ceramiczną

Data zamieszczenia: 2018-10-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
Świerże Górne
26-900 Kozienice
powiat: kozienicki
darek.sadurski@enea.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,497257,e5753c4d0faa4424204208aa4b569455.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Kozienice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
KZP-SD.2110.27.2018 - Dostawa rury z kryzą z wykładziną ceramiczną
Treść zapytania:
Dzień dobry,
ENEA Wytwarzanie sp. z o. o. zaprasza Państwa do złożenia oferty na przedmiot zamówienia opisany w niniejszym zaproszeniu.
Miejsce oraz warunki dostawy:
Magazyn ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice.
Pytania dotyczące zapytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony.
W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymacie od nas dokument zamówienia.
Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą lub Wykonawcami do chwili udzielenia zamówienia. Wybór Wykonawcy/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KONTRAHENTA, OSOBY FIZYCZNEJ WSKAZANEJ DO KONTAKTU:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. 26-900 Kozienice, Świerże Górne ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, na rzecz której świadczy Pan/Pani usługi.http://www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie/pl/.
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, proszę o kontakt z obsługą Logintrade:
tel. +48 71787-35-34 71787-37-27 71787-37-27
email:helpdesk@logintrade.net
Dariusz Sadurski
Specjalista ds. postępowań
Wydział Postępowań
Tel. (48) 611 51 69, e-mail: darek.sadurski@enea.pl
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Rura z kryzą z wykładziną ceramiczną rys. E4-10271 12 szt. Rura z kryzą zwykładziną ceramiczną E4-10271.pdf
Dodatkowe uwagi do przedmiotu zamówienia.docx

Dokument nr: Z11/194588

Składanie ofert:
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
19- 10- 2018 11: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
25- 10- 2018 10: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
24- 10- 2018 10: 00

Wymagania:
Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o. oryginalnych, fabrycznie nowych, nieużywanych, nieregenerowanych wyrobów będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego
2. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
5. TERMIN DOSTAWY: do 28.12.2018 r.
UWAGA
WARUKI DODATKOWE ZAMÓWIENIA:
Wykonawca dostarczy fakturę na adres: ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Centrum Zarządzania Dokumentami ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra
1. Dostawa do magazynu Enea Wytwarzanie sp. z o.o. w dni powszednie w godzinach 8.00 - 14.00 na koszt i ryzyko Wykonawcy. Do dostawy należy dołączyć dokument dostawy, na którym należy umieścić numer zamówienia ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. oraz Świadectwo Jakości.
2. Warunki płatności: Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę na adres podany powyżej, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.
W przypadku gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.
3. Dopuszcza się przesyłanie faktur w wersji elektronicznej na dedykowany ku temu adres: faktury.elektroniczne@enea.pl
Jeśli Wykonawca skorzysta z elektronicznej formy przesyłania faktur - nie przesyła w takim wypadku wersji papierowej dokumentu.
4. W przypadku niedotrzymania terminu dostawy lub opóźnienia naprawy gwarancyjnej, Zamawiający może naliczyć kary umowne w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 100% tej wartości.
5. Wykonawca udzieli 60 miesięcznej gwarancji liczonej od daty sprzedaży wyrobów. W przypadku wystąpienia wad w okresie objętym gwarancją Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o wadach na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad na swój koszt, w terminie do 14 dni od daty powiadomienia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w ww. terminie Zamawiający może podjąć własne działania na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc żadnych uprawnień wynikających z gwarancji. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wad, a w przypadku wymiany towaru na nowy, wolny od wad, biegnie od początku.
6. Zakazuje się dokonywania przez Wykonawcę cesji należności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
7. Przyjęcie niniejszego zamówienia do realizacji należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie.
8. Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu oświadcza, że zapoznał się z ww. warunkami zamówienia i akceptuje je bez zastrzeżeń.

Uwagi:
Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "KZP-SD.2110.27.2018 - Dostawa rury z kryzą z wykładziną ceramiczną"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Dariusz Sadurski
tel:
e-mail: darek.sadurski@enea.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.