Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
16310z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa ciągów komunikacyjnych

Przedmiot:

Rozbudowa ciągów komunikacyjnych

Data zamieszczenia: 2018-10-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Białymstoku
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
powiat: Białystok
tel. 85 74 39 463,
wmicinski@bialystok.uw.gov.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia oferty na rozbudowę ciągów komunikacyjnych o powierzchni 430 m2 wraz z opornikiem 53 m.b. przy budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego położonego w Białymstoku przy ulicy Władysława Wysockiego 75 b.
I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ciągów komunikacyjnych o powierzchni 430 m2 wraz z opornikiem 53 m.b. przy budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego położonego w Białymstoku przy ulicy Władysława Wysockiego 75 b.
Zakres prac obejmuje:
1) wykonanie wykopu pod nową nawierzchnię;
2) wyprofilowanie spływu wód opadowych;
3) wyrównanie i zagęszczenie dna wykopu pod nawierzchnię;
4) wykonanie podbudowy nawierzchni z suchego betonu grubości 30 cm;
5) ułożenie nawierzchni z polbruku - kostka grubości 6 cm na powierzchni 430 m2;
6) ułożenie opornika na podbudowie betonowej.

Dokument nr: ZK-VII.2600.16.2018

Składanie ofert:
1. Wypełniony i podpisany odręcznie przez osobę upoważnioną formularz oferty powinien zostać zeskanowany i przesłany wraz z pozostałymi wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną na adres e-mail: wmicinski@bialystok.uw.gov.pl.
2. Ofertę należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej do dnia 26 października 2018 r. do godziny 14:00 na adres wskazany w pkt 1.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: do 30 listopada 2018 r.

Wymagania:
II. Warunki jakie muszą spełniać Wykonawcy
1. Posiadać doświadczenie, tj. w okresie od 2014 r. zrealizował co najmniej 5 podobnych usług.
2. Posiadać potencjał techniczny lub osobowy, tj. prowadzić działalność gospodarczą w zakresie przedmiotu zamówienia

III. Dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy
1. Wypełniona i podpisana oferta
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków oraz aktualny wyciąg z CEIDG

IV. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i kryterium: cena
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną oferty zawartą w Formularzu ofertowym.
3. Wiadomość powinna być zatytułowana ,,Oferta na rozbudowę ciągów komunikacyjnych - nr sprawy ZK-VII.2600.16.2018".
VI. Informacje dodatkowe
1. Korespondencję Zamawiający i Wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści zaproszenia. Zamawiający może udzielić wyjaśnień, o ile uzna to za niezbędne i w takiej sytuacji zamieści je w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz zamieści w Biuletynie Informacji Publicznej. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
4. Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem umowy dołączonym do zaproszenia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu.

Kontakt:
5. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Pan Wiesław Miciński
Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
tel. 85 74 39 463,
e-mail: wmicinski@bialystok.uw.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.