Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
16310z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa mebli i wyposażenia

Przedmiot:

Zakup i dostawa mebli i wyposażenia

Data zamieszczenia: 2018-10-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Opatowski - Dzienny Dom ,,Senior - WIGOR" w Opatowie
ul. Szpitalna 4
27-500 Opatów
powiat: opatowski
tel./fax (15) 86-12-146
seniorwigor_opatow@op.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Opatów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych mebli,
wyposażenia w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+" na lata 2015-
2020 realizowanego od 01.04.2018 r. do 30.12.2018 r. do nowo
utworzonego:
1.Klubu "Senior+" budynku przy ul. Osiedle Wzgórze 56, 27-530 Ożarów
2.Domu ,,Senior +" budynku w miejscowości Stodoły Kolonia 54, 27-532
Wojciechowice
2. Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania:
Zadanie A - Dostawa wyposażenia na potrzeby Klubu ,, Senior+'' budynku
przy ul. Osiedle Wzgórze 56, 27-530 Ożarów
Zadanie B - Dostawa wyposażenia na potrzeby Domu ,,Senior+" budynku w
miejscowości Stodoły Kolonia 54, 27-532 Wojciechowice
3. Wykonawca jest uprawniony do złożenia oferty na jedno lub oba zadania
wymienione powyżej.
Znak sprawy:
DDS-W.K.21.3.2018
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający rodzaj i ilość
asortymentu zawiera ,,Opis przedmiotu zamówienia: stanowiący załącznik nr 1A
( Klub ,,Senior+"), załącznik 1B ( Dom ,,Senior+") do niniejszego zapytania.
5. Wspólny słownik zamówienia (CPV):
39100000- Meble
39220000- Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły
domowe oraz artykuły cateringowe
39710000- Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
32320000- Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
39713210- Pralki i suszarki
39500000- Wyroby włókiennicze
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
UWAGA:
Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne
i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego.
KLUB ,,SENIOR+" dostawa os.Wzgórze 56, 27-530 Ożarów do dnia 10.12.2018r.
Wyposażenie meblowe
L.P Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Jedn.
miary
Ilość
1. STÓŁ ROZKŁADANY -wym.szer/dł. 100mx250( po rozłożeniu
3m)
- kształt blatu prostokątny, materiał -
płyta laminowana.
SZT 3
2. KRZESŁA siedzisko -materiał zmywalny, kolor do
uzgodnienia
SZT 40
3. KANAPA/NAROŻNIK Z OPARCIEM -narożnik uniwersalny, wym.gł.140 x
szer.240 , materiał tkanina, kolor
dwukolorowy do uzgodnienia.
SZT 1
4. FOTEL -jednoosobowy, materiał tkanina, kolor
do uzgodnienia, stylizacja i model
dopasowane do narożnika( lub
stanowiące komplet)
SZT 2
5. REGAŁ BIBLIOTECZNY -wymiary szer.120, wys.200, gł.40,
materiał płyta wiórowa laminowana
SZT 1
6. BIURKO KOMPUTEROWE -wymiary dł.120, szer.50, kolor Dąb
Sonoma, materiał płyta laminowana,
szuflada, szafka zamykana po prawej
stronie , wysuwana półka na klawiature
SZT 3
7. FOTEL BIUROWY -Obrotowy fotel biurowy, ergonomiczny
z regulacją wysokości,
Max. Obciążenie fotela: 120 kg
SZT 3
8. ŁÓŻKO -jednoosobowe, stabilna rama z wysokogatunkowej
płyty meblowej,
podnoszony z pojemnikie na
pościel,kolor do uzgodnienia, przestrzeń
pod łóżkiem
SZT 3
9. KOZETKA wymiary dł.188, szer.56, wys.52, kąt
nachylenia wezgłowia +/-40stopni, kolor
biały
SZT 1
10. SZAFKA LEKARSKA -wym wys.180, szer.60, gł.40 metalowa,
zamykana na klucz, przeszklona
SZT 1
11. SZAFKA KARTOTEKOWA -wym wys.180, szer.60, gł.40 metalowa,
zamykana na klucz, przeszklona
SZT 1
12. BIURKO -wym.dł120,szer.50 kolor biały, materiał
płyta laminowana, szafka zamykana i
szuflada po prawej stronie
SZT 1
13. NARZUTA NA ŁÓŻKO - wymiary i kolorystyka pasujące do
łóżek jednoosobowych
SZT 3
Artykuły AGD,RTV
L.P Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Jedn.
miary
Ilość
1. ZESTAW KOMPUTEROWY -OPROGRAMOWANIE, DRUKARKA,
MYSZ, KLAWIATURA,GŁOŚNIKI,
MONITOR 22 CALE,LISTWA ZASILAJĄCA
SZT 3
2. TV 46 CALI -46 calowy, USB, HDMI,,WiFi Direct,
Klasa A++
SZT 1
3. ANTENA TELEWIZYJNA -przeznaczona do odbioru telewizji z
nadajników naziemnych
SZT 1
4. SPRZĘT AUDIO -odtwarzacz CD z odczytem plików MP3,
Radio FM, wejście USB ,pilot,głośniki
SZT 1
Wyposażenie Sali rehabilitacyjnej
L.P Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Jedn.
miary
Ilość
1. BIEŻNIA TRENINGOWA -elektryczna, solidna i stabilna
konstrukcja, mocny bezgłośny silnik,
szeroki pas biegowy, możliwość złożenia
bierzni do pionu, sensory pulsu,przycisk
bezpieczeństwa natychmiastowo
zatrzymujący bieżnie
SZT 1
2. ROWEREK TRENINGOWY -magnetyczny system oporu,manualna
regulacja oporu,dotykowe sensory pulsu
na kierownicy, ergonomiczne siodełko z
regulowaną wysokością, antypoślizgowe
i wyważone pedały,wyciszona pokrywa
koła zamachowego, komputer z
wyświetlaczem LCD
SZT 2
3. STEPPER Z KOMPUTEREM - solidna stalowa konstrukcja, 12 stopni
obciążenia, 2amortyzatory hydrauliczne,
komputer z wyświetlaczem LCD
SZT 1

CPV: 39100000, 39220000, 39710000, 32320000, 39713210, 39500000

Dokument nr: DDS-W.K.21.3.2018

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
Dzienny Dom ,,Senior - WIGOR", ul. Szpitalna 4, 27-500 Opatów w dniu
25.10.2018r.
o godz. 10:15. Otwarcie ofert jest jawne.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczący treści złożonych ofert.

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Dzienny Dom ,,Senior - WIGOR"
ul. Szpitalna 4
27-500 Opatów
2. Termin składania ofert upływa w dniu 25.10.2018r. do godz. 10:00
Oferty złożone po terminie jak wyżej zostaną niezwłocznie zwrócone.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zadanie A - Klub ,,Senior+" Osiedle Wzgórze 56, 27-530 Ożarów : do dnia
10.12.2018r.
Znak sprawy:
DDS-W.K.21.3.2018
Zadanie B - Dom ,,Senior+" Stodoły Kolonia 54, 27-532 Wojciechowice do dnia
10.12.2018r.

Wymagania:
III. INNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
1. Wszystkie wyroby powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca
się na dany wyrób nie może być wcześniej używana oraz winna posiadać
niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa.
Dostawa będzie obejmować fabrycznie nowe artykuły, które zostały szczegółowo
opisane w załączniku nr 1A i 1B do niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający dopuszcza w przypadku braku określonego asortymentu, aby
oferowany towar był równoważny z załączoną specyfikacją (zał. nr 1A i 1B) lub
lepszy jakościowo i funkcjonalnie.
2.
Zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia własnym transportem zaku
pionych towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, montażem na koszt
własny i ryzyko,
w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego.
3. Wykonawcy są zobowiązani do dostarczenia mebli, urządzeń i sprzętu zgodnych
lub równoważnych pod względem jakości (lub lepszych), estetyki, funkcjonalności
i bezpieczeństwa z opisem zawartym w załączniku do niniejszego zapytania.
4. Podstawa wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół końcowy odbioru
przedmiotu zamówienia.
5. Płatność za przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury w terminie 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu.
6. Zamawiający wymaga w toku przyszłej ewentualnej realizacji zamówienia
wystawienia faktura z jednostkowym wyszczególnieniem poszczególnych
elementów zamówienia.
V. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM
1. Warunki udziału w postepowaniu:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający
nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
2) Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie
stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
2. Wykonawca powinien przedstawić następujące oświadczania i dokumenty:
1) Ofertę należy złożyć za załączonym formularzu oferty - Załącznik nr 2A, ,2B,
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr
3A,3B
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji
o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
VI. KRYTERIA OCENY OFERT:
1. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest:
Cena brutto za wykonanie zamówienia (C) - waga 100%
Cmin.
C = _____________ x 100%
Cbad
gdzie:
C - ilość punktów oferty badanej
Cmin. - cena najniższa spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
Cbad. - cena oferty badanej
Maksymalnie Wykonawca może otrzymać 100 punktów.
VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik
nr 2A,2B do zapytania.
2. Oferta oraz wszelkie załączniki musza być napisane w języku polskim, trwałą
i czytelną techniką, wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy.
Znak sprawy:
DDS-W.K.21.3.2018
3. Zaoferowana cena musi być wyrażona jako cena netto i brutto w złotych polskich
według obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać
wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
4. Wszystkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być
parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
5. Poprawki mogą być dokonane wyłącznie poprzez przekreślenie błędnego zapisu
oraz naniesione obok zapisu przekreślonego - zapisu poprawnego.
6. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczenia
dokumentu za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć
do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy.
Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginał bądź kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami)
stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone
w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletacje.
9. Opakowanie oferty:
a) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym
i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie
i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert,
b) Opakowanie musi zostać opatrzone:
- adresem Zamawiającego:
Dzienny Dom ,,Senior - WIGOR"
ul. Szpitalna 4
27-500 Opatów
z napisem:
A. ,,Dostawa wyposażenia na potrzeby Klubu
,,Senior+"
B .,,Dostawa wyposażenia na potrzeby Domu
,,Senior+"
- adresem Wykonawcy: imieniem i nazwiskiem (nazwą/firmą),
dokładnym adresem (siedzibą), numerem telefonu i faksu (dopuszcza
się odcisk stempla)
Lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej
korespondencji wpływającej do Zamawiającego.
IX. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania
przyczyn oraz możliwość niepodpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą.
2. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do
udzielenia zamówienia.

Kontakt:
OSOBA UPOWAZNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:
Józef Komisarek pod numerem telefonu 15 86-12-146 oraz adresem email
seniorwigor_opatow@op.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.