Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3072z ostatnich 7 dni
13904z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: DOSTAWA STACJI MOBILNEJ SN

Przedmiot:

DOSTAWA STACJI MOBILNEJ SN

Data zamieszczenia: 2018-10-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna
al. Marsz. J. Piłsudskiego 51
26-110 Skarżysko-Kamienna
powiat: skarżyski
tel. (41) 252 68 99, fax (41) 252 63 15
anna.stepul@pgedystrybucja.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Skarżysko-Kamienna
Wadium: Nie dotyczy
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,DOSTAWA STACJI MOBILNEJ SN"

Dokument nr: 1526/LZA/AS/2018

Otwarcie ofert: MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT (NIEJAWNE)
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
26-110 Skarżysko-Kamienna, al. Marsz. J. Piłsudskiego 51
tel. (41) 252 68 99, fax (41) 252 63 15
e-mail: sekretariat.os@pgedystrybucja.pl
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitał zakładowy: 9 729 424 160 zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
2 z 2
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Departament Logistyki (Budynek magazynu Głównego), ul.
Szydłowiecka 26a - świetlica 2018-11-06 o godz. 8:45. Otwarcie ofert jest niejawne.

Specyfikacja:
SIWZ do uzyskania w PGE Dystrybucja S.A. Skarżysko-Kamienna ul. Szydłowiecka 26a, Departament Logistyki,
Wydział Zamówień w pok. nr 12/2 oraz do pobrania na stronie internetowej
http://www.pgedystrybucja.pl/przetargi
Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z
zachowaniem zasad określonych w SIWZ, zaś w zakresie w nim uregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone
w Procedurze Zakupów PGE Dystrybucja S.A., oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych PGE Dystrybucja S.A., z
uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych PGE Dystrybucja S.A. (dokumenty
dostępne na stronie: https://pgedystrybucja.pl/przetargi).

Składanie ofert:
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Departament Logistyki, ul. Szydłowiecka 26 - pokój nr 213 -
sekretariat na II piętrze do dnia: 2018-11-06 do godz. 8:00.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
do 20.02.2019 r.

Wymagania:
INFORMACJE O WARUNKACH WYMAGANYCH OD WYKONAWCY
Informacje o warunkach udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia oraz informację o oświadczeniach i
dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
13. INNE
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający przewiduje wybór oferty za pomocą aukcji elektronicznej.
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORCY PGE Dystrybucja S.A.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomości lub którymkolwiek z jej załączników) stanowią Tajemnicę przedsiębiorcy PGE
Dystrybucja S.A. Jeżeli nie są Państwo upoważnieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie PGE
Dystrybucja S.A. o zaistniałej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunięcie z Państwa nośników/zasobów).

Uwagi:
KRYTERIA OCENY OFERT
Cena brutto - waga 100%
10. WADIUM
Nie dotyczy.
11. ZABEZPIECZENIE
Nie dotyczy.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Kontakt:
OSOBA UPRAWNIONA DO UDZIELENIA INFORMACJI
- w sprawach proceduralnych: Anna Stepul, 41 25 26 284
e-mail: anna.stepul@pgedystrybucja.pl
- w sprawach technicznych: Lech Kobierski, tel. 41 25 26 515,
email: lech.kobierski@pgedystrybucja.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.
Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przetargu będą umieszczane na
stronie internetowej https://pgedystrybucja.pl/przetargi

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.