Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3717z ostatnich 7 dni
15494z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2018-10-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna
al. Marsz. J. Piłsudskiego 51
26-110 Skarżysko-Kamienna
powiat: skarżyski
tel. (41) 252 68 99, fax (41) 252 63 15
anna.stepul@pgedystrybucja.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Skarżysko-Kamienna
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Przebudowa linii nn ze stacji CEREKIEW 2 w drodze powiatowej w m. Cerekiew gm.
Zakrzew - RE Radom"
BKW - KATEGORIA 6 Roboty budowlane w zakresie sieci elektroenergetycznych nN.
2. ZAKRES PRAC
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową o roboty budowlane, dla
zadania wyszczególnionego przez Zamawiającego poniżej:
Przebudowa linii nn ze stacji CEREKIEW 2 w drodze powiatowej w m. Cerekiew gm. Zakrzew - RE Radom
2.2. Obowiązki Wykonawcy przed złożeniem oferty:
1/ Zapoznać się z warunkami i wymaganiami ofertowymi, treścią SIWZ wraz z załącznikami, oraz treścią
projektu umowy o roboty budowlane,
2/ W/w. warunki uwzględnić w złożonej ofercie.

Dokument nr: 1543/LZA/AS/2018

Otwarcie ofert: MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Departament Logistyki (Budynek magazynu Głównego),
ul. Szydłowiecka 26a - świetlica 2018-11-08 o godz. 8:45. Otwarcie ofert jest niejawne.

Specyfikacja:
SIWZ do uzyskania w PGE Dystrybucja S.A. Skarżysko-Kamienna ul. Szydłowiecka 26a, Departament
Logistyki, Wydział Zamówień w pok. nr 12/2 oraz do pobrania na stronie internetowej
http://www.pgedystrybucja.pl/przetargi
Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych w SIWZ, zaś w zakresie w nim uregulowanym stosuje
się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE Dystrybucja S.A., oraz w Dobrych Praktykach
Zakupowych PGE Dystrybucja S.A., z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych
PGE Dystrybucja S.A. (dokumenty dostępne na stronie : https://pgedystrybucja.pl/przetargi).

Składanie ofert:
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitał zakładowy: 9 729 424 160 zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
2 z 2
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Departament Logistyki, ul. Szydłowiecka 26 - pokój nr
213 -sekretariat na II piętrze do dnia 2018-11-08 do godz. 08:00.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Realizacja prac do: 31.03.2019 r.

Wymagania:
INFORMACJE O WARUNKACH WYMAGANYCH OD WYKONAWCY
Informacje o warunkach udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia oraz informację o
oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ).
13. INNE
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert niniejszym postępowaniu według kategorii i na zasadach
wskazanych w pkt. 5.2 SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający przewiduje wybór oferty za pomocą aukcji elektronicznej.
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORCY PGE Dystrybucja S.A.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomości lub którymkolwiek z jej załączników) stanowią Tajemnicę przedsiębiorcy
PGE Dystrybucja S.A. Jeżeli nie są Państwo upoważnieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie
PGE Dystrybucja S.A. o zaistniałej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunięcie z Państwa nośników/zasobów).

Uwagi:
KRYTERIA OCENY OFERT
Cena brutto - waga 100%
10. WADIUM
Nie dotyczy
11. ZABEZPIECZENIE
Nie dotyczy
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Kontakt:
OSOBA UPRAWNIONA DO UDZIELENIA INFORMACJI
- w sprawach proceduralnych: Anna Stepul,
e-mail: anna.stepul@pgedystrybucja.pl
- w sprawach technicznych: Ewa Przybysz,
e-mail: ewa.przybysz@pgedystrybucja.pl
Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przetargu będą umieszczane na
stronie internetowej https://pgedystrybucja.pl/przetargi

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.