Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
784z dziś
4540z ostatnich 7 dni
15180z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie odprowadzenia wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej

Przedmiot:

Wykonanie odprowadzenia wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej

Data zamieszczenia: 2018-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Kombatantów 4,
41-250 Czeladź
powiat: będziński
32/265-10-16 wew. 42 i 43
techniczny@czsm.czeladz.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Czeladź
Wadium: 3.700,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ogłoszenie o przetargu
Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Kombatantów 4, 41-250 Czeladź ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie odprowadzenia wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w budynkach przy ul. Górniczej, należących do zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert w dniu 28.11.2018 r. o godz. 930 w sali konferencyjnej (pokój nr 8) w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kombatantów 4 w Czeladzi.

Specyfikacja:
Materiały do przetargu można uzyskać w Dziale Eksploatacji Gospodarki Mieszkaniowej (pok. nr 11) w godzinach pracy Spółdzielni, na podstawie potwierdzenia wniesienia opłaty w wysokości 123 zł brutto (tytuł wpłaty: materiały do przetargu na odprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w budynkach przy ul. Górniczej w Czeladzi) na konto Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi: PKO BP S.A. O/Sosnowiec nr 57 1020 2498 0000 8602 0019 2328.
Opłata nie podlega zwrotowi w razie unieważnienia postępowania przetargowego.

Składanie ofert:
Miejsce złożenia oferty - siedziba Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Kombatantów 4, 41-250 Czeladź, sekretariat pok. nr 19. Termin składania ofert do dnia 28.11.2018 r. do godz. 9.00.
Oferty należy składać wraz z kompletem dokumentów w zaklejonej kopercie, zabezpieczonej w sposób uniemożliwiający dostęp do jej zawartości przez osobę nieupoważnioną. Koperta zawierająca ofertę powinna zawierać napis z tytułem zamówienia ,,Odprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w budynkach przy ul. Górniczej w Czeladzi" i być opieczętowana pieczęcią oferenta.

Wymagania:
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 3.700,00 zł na nr konta: PKO BP S.A O/S-c 83 1020 2498 0000 8202 0530 4441 najpóźniej do dnia 27.11.2018 r.
Regulamin organizowania i przeprowadzania przetargów w Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi na roboty budowlane, prace remontowe, dostawy i usługi dostępny jest na stronie internetowej www.czsm.czeladz.pl
Do oferty należy dołączyć n/w dokumenty: '
- oferta sporządzona zgodnie ze wzorem formularza ofertowego (załącznik nr 1),
. kosztorys ofertowy szczegółowy,
. aktualny odpis z właściwego rejestru (CEIDG, KRS),
. zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS,
. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wobec Urzędu Skarbowego,
. aktualną na dzień złożenia oferty polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie wykonywanych robót nie mniejszą niż 200.000,00 zł,
- wykaz wykonanych robót, za okres ostatnich 3 lat, w zakresie porównywalnym z treścią zamówienia wraz z dołączeniem referencji,
. oświadczenie, iż oferent dysponuje osoba do kierowania robotami o specjalności (wg rodzaju zamówienia) z jednoczesnym złożeniem kopii dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia,
. oświadczenie, że oferent jest/nie jest czynnym płatnikiem VAT,
- potwierdzenie dokonania wpłaty wadium
- potwierdzenie dokonania wpłaty za materiały do przetargu,
- pisemne zobowiązanie do zawarcia umowy w siedzibie Zamawiającego w terminie określonym w Regulaminie organizowania i przeprowadzania przetargów w Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi na roboty budowlane, prace remontowe, dostawy i usługi, w razie zawiadomienia Wykonawcy o przyjęciu jego oferty.

Kontakt:
Do kontaktu z oferentami upoważnieni są: Beata Trzaska, Marcin Cedro tel. 32/265-10-16 wew. 42 i 43; adres e-mail: techniczny@czsm.czeladz.pl
Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
41-250 Czeladź
ul. Kombatantów 4

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.